Біографія
Початок наукової діяльності
Перехід до класичної школи
Основні цілі
Фактори створення багатства по теорії У. Петті
мірила вартості
Значення робот петті
Значення робот Петті
Мінуси робот в.Петті
Роботи у. Петті:
1.80M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Життя Вільяма Петті як основоположника класичної політичної економії в Англії в ХVII - ХVІІІ століттях

1.

Міністерство освіти і науки України
Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної
адміністрації Комунальний заклад
«Харківська гуманітарно–педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Презентація на тему:
Життя Вільяма Петті як
основоположника класичної
політичної економії в Англії в ХVIIХVІІІст.
Виконала:
студентка 111-ан групи
Факультету іноземної
філології та
музичного мистецтва
Дмитрик А.Ю.
Харків 2014

2.

Вільям Петті (1623-1687) - англійський статистик і
економіст
Один з основоположників-першопрохідців класичної
політичної економіки в Англії;

3.

Займався торгівлею, служив у
королівському флоті, вивчав медичні науки,
читав фізику й анатомію в Оксфорді;
У 1658 році став членом парламенту.
В1661 році нагороджений титулом Сер

4. Біографія

БІОГРАФІЯ
Вільям Петті народився в 1623 році в місті
Ромси, що на півдні Англії, в родині сукнороба.
В дитинстві, в роки навчання в міській школі,
дисципліни, що вивчаються і особливо латинь
осягав з помітною легкістю.

5.

В 14 років пішов з дому,
найнявся юнгою на
корабель.
Уже через рік він був
висаджений на берег на
півночі Франції через
перелом ноги.

6.

Завдяки знанню латині, Вільям Петті
був прийнятий до Канського коледжу.
Там він додатково оволодів грецькою
та французькою мовами,
математикою, астрономією.

7.

У 1647 році Вільям Петті
отримав патент на
винайдену ним копіювальну
машину.
У першому його творі,
«Advice for the advancement
of some particular parts of
learning» (1646),
рекомендувалося більш
практичне спрямування
освіти.

8.

У 1650 році, у віці 27 років, Вільям
Петті отримав ступінь доктора
фізики, став професором анатомії
одного з англійських коледжів.
У 1651 році став лікарем при
головнокомандуючому англійською
армією в Ірландії. З цього часу
життя скромного медика
кардинально змінилася.

9. Початок наукової діяльності

ПОЧАТОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1657 Петті починає цікавитися економікою.
Як меркантиліст Петті був прихильником
державного втручань в економіку, але
додавав, що це втручання повинно сприяти
розвитку виробництва.
Золото і срібло вважав головною формою
багатства, доводив доцільність застосування
праці для виробництва товарів, які
привернуть гроші з-за кордону.

10.

Вважав за необхідне втручання
держави в господарське життя в
цілях сприяння розвитку
виробництва
Однак у вийшла в 1682 р роботі
«Дещо про гроші» він вже
відкидає погляд, згідно з яким
багатство країни визначається
кількістю золота

11. Перехід до класичної школи

ПЕРЕХІД ДО КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ
Віддаючи данину меркантилізму, Петті
найважливішим вважав питання про ціну товару.
Зміцнювалося його переконання в тому, що
основна частина населення повинна займатися
виробництвом, а не торгівлею.

12.

Разом з тим Петті доходить висновку, що основу ціни становить
"природна ціна", або вартість. Він визначав її витраченим на
виробництво товару працею.
В процесі еволюції своїх поглядів У. Петті подолав вплив
меркантилізму.

13. Основні цілі

ОСНОВНІ ЦІЛІ
У «Політичної арифметиці» доводиться,
що невелика країна з нечисленним
населенням в силу свого положення,
своєї торгівлі і політиці, може бути
еквівалентна за багатством країні зі
значно більшими селищем і територією.
У «Трактаті про податки і збори», виділяє,
що «існує певна міра або пропорція
грошей, необхідних для ведення торгівлі
країни».

14.

У своїх роботах він розглянув, які фактори беруть участь у виробництві продукції,
створенні багатства. Петті виділяє чотири чинники.

15. Фактори створення багатства по теорії У. Петті

ФАКТОРИ СТВОРЕННЯ БАГАТСТВА ПО ТЕОРІЇ У. ПЕТТІ
Всього 4 фактора:
Перші два це земля і праця- два
основних.
Інші ж два-це кваліфікація,
мистецтво працівника і засоби
його праці - знаряддя, запаси і
матеріали. Вони роблять працю
продуктивною. Але обидва ці
чинника не можуть існувати
самостійно, тобто без праці і
землі.

16. мірила вартості

МІРИЛА ВАРТОСТІ
Петті розглядав два мірила вартості праця і земля.
Вартість мають гроші. Та кількість
грошей, які можна отримати за продукт,
визначають його вартість.

17. Значення робот петті

ЗНАЧЕННЯ РОБОТ ПЕТТІ
Роль Петті в науці визначається
насамперед тим, що він був
основоположником англійської класичної
політичної економії.
Створення нової наукової дисципліни економічної статистики, яку він назвав
«політичною арифметикою

18.

Створені ним методи обчислення багатства
країни, поставлено питання про необхідність
мати загальну міру, за допомогою якої це
багатство можна було б виміряти.
Він також першим висунув ідею соціологічних
опитувань населення про ті чи інші події, що
відбуваються в країні

19. Значення робот Петті

ЗНАЧЕННЯ РОБОТ ПЕТТІ
Першим висунув і ідею про необхідність створення
в країні центрального (національного) банку.
Він є також одним з основоположників
демографічної науки.
Один з творців статистичної науки і
народногосподарської статистики.
Йому належить класична формула економіки:
праця - батько багатства, а земля - його мати.

20. Мінуси робот в.Петті

МІНУСИ РОБОТ В.ПЕТТІ
Петті ще не був повністю вільний від меркантилістських поглядів.
У. Петті ще не міг провести відмінності між споживчою вартістю і
міновою вартістю.
У нього ще не було логічно продуманого взаємозв'язку вірних
спостережень і оригінальних висновків.

21.

У. Петті розглядав вартість тільки в
грошовій формі. Він не досліджував
мінове відношення двох товарів, не
бачив, що в ньому укладений зародок
грошової системи, беручи її в такому
вигляді, як вона проявляється у процесі
обміну.

22.

Не розуміючи двоїстого характеру
праці при товарному виробництві,
він змішував вартісну і натуральну
форми багатства, не міг узгодити
такі його джерела, як праця і
земля.

23. Роботи у. Петті:

РОБОТИ У. ПЕТТІ:
"Трактат про налоги і збори" (1662)
"Слово мудрих" (1664)
"Політична анатомія Ірландії" (1672)
"Політична арифметика" (1676)
«Де що про гроші" (1682).

24.

Дякую за увагу
English     Русский Правила