План лекції
Радіус кривизни – величина, зворотна кривизні:
Кутова швидкість – фізична величина, яка визначає, на який кут повертається тіло за одиницю часу: Середня кутова швидкість: де
За визначенням При , сектор кола перетворюється у трикутник і як наслідок Тоді де - лінійна швидкість точки, - радіус
Кутове прискорення – величина, яка визначає зміну імпульсу за одиницю часу: де - кутова швидкість, -час. Середня кутове
Повне прискорення визначається за формулою: тут - вектор швидкості: - модуль швидкості, -орт-вектор вздовж напрямку швидкості.
ВИВІД РІВНЯННЯ НОРМАЛЬНОГО ПРИСКОРЕННЯ
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЛІНІЙНИМИ ТА КУТОВИМИ ВЕЛИЧИНАМИ
1.39M
Категория: ФизикаФизика

Кінематика абсолютно твердого тіла

1.

ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
1

2. План лекції

1. Загальні визначення.
2. Кутова швидкість при коловому русі.
3. Кутове прискорення при коловому
русі.
4. Повне прискорення матеріальної
точки.
5. Дотичне (тангенціальне) прискорення.
6. Нормальне прискорення.
7. Зв’язок між лінійними та кутовими
величинами .
ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
2

3.

v2
ar
2r
r
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
На рисунку зображені вектори
лінійної швидкості тіла (v) та
його доцентрового
прискорення (ar). Вектор ar є
нормальним до вектору швидкості.
3
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна

4.

Криволінійний рух – це
будь-який рух, який не
зводиться до руху вздовж
прямої лінії.
Коловий рух –
простіший вид
криволінійного руху при
якому всі точки тіла
описують кола, центри
яких лежать на одній осі,
яка називається віссю
обертання.
ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
4

5.

КРИВИЗНА. РАДІУС КРИВИЗНИ
Кривизна траєкторії – швидкість зміни
напряму кривої, тобто швидкість повороту
дотичної при переміщенні вздовж кривої.
Математично
кривизна
визначається
рівнянням:
C lim
S 0 S
тут
- кут між дотичними до кривою у
точках, що відстоять одна від одної на
S.
ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
5

6. Радіус кривизни – величина, зворотна кривизні:

КРИВИЗНА. РАДІУС КРИВИЗНИ
Радіус кривизни – величина,
зворотна кривизні:
1
S
R lim
C 0
Кутове переміщення –
псевдовектор, який за
модулем дорівнює куту
повороту,
та
направлений* перпендикулярно
до площини обертання
*Напрямок вектора кутового переміщення визначається за правилом
буравчика
ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
6

7. Кутова швидкість – фізична величина, яка визначає, на який кут повертається тіло за одиницю часу: Середня кутова швидкість: де

КУТОВА ШВИДКІСТЬ
Кутова швидкість – фізична величина, яка
визначає, на який кут повертається тіло за
одиницю часу:
d
dt
Середня кутова швидкість:
cep
t
де - загальний (повний) кут повороту,
t - загальний (повний) час повороту.
ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
7

8. За визначенням При , сектор кола перетворюється у трикутник і як наслідок Тоді де - лінійна швидкість точки, - радіус

КУТОВА ШВИДКІСТЬ
За визначенням
S dS
t
dt
При 0 , сектор кола
перетворюється у
трикутник і як наслідок
dS d R
Тоді d R R,
dt
R
де - лінійна швидкість
точки, R - радіус
обертання.
ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
8

9. Кутове прискорення – величина, яка визначає зміну імпульсу за одиницю часу: де - кутова швидкість, -час. Середня кутове

Кутове прискорення – величина, яка визначає зміну
імпульсу за одиницю часу:
d
dt
де - кутова швидкість, t -час.
Середня кутове прискорення визначається за
формулою:
сер
t
тут - загальна (повна) зміна швидкості,
t - проміжок часу протягом якого визначають
середнє кутове прискорення.
ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
9

10. Повне прискорення визначається за формулою: тут - вектор швидкості: - модуль швидкості, -орт-вектор вздовж напрямку швидкості.

Повне прискорення визначається
за формулою:
d
a
dt
тут - вектор швидкості:
- модуль швидкості,
e -орт-вектор вздовж напрямку швидкості.
de
d
Звідси
e , a e
dt
dt
Перша частина рівняння має назву
a
e
дотичне (тангенційне) прискорення:
Друга частина рівняння має назву
нормальне (доцентрове) прискорення
ФІЗИКА
d
dt
de
an
dt
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
10

11.

ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
11

12. ВИВІД РІВНЯННЯ НОРМАЛЬНОГО ПРИСКОРЕННЯ

ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
12

13. ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЛІНІЙНИМИ ТА КУТОВИМИ ВЕЛИЧИНАМИ

ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
13

14.

Зв’язок між лінійними та кутовими
величинами
ФІЗИКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
14
English     Русский Правила