20.88M
Категория: ОбразованиеОбразование

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

1.

1

2.

Могилянка вже 400 років впливає на українське суспільство

3.

Могилянка вже 400 років впливає на українське суспільство

4.

Могилянка вже 400 років впливає на українське суспільство

5.

МогилянкаМогилянки
вже 400 років
українське
суспільство
Випускники
у впливає
всі часинаактивно
творили
країну
Гетьмани:
Петро Конашевич-Сагайдачний, Іван Мазепа,
Пилип Орлик, Іван Виговський, Павло Полуботок
Митрополити:
Святий Петро Могила, Дмитро Туптало,
Стефан Яворський
Філософи:
Григорій Сковорода, Феофан Прокопович
Письменники:
Лазар Баранович, Йов Борецький,
Іван Нечуй-Левицький
Композитори:
Артемій Ведель, Максим Березовський
Архітектор:
Іван Григорович-Барський
Вчені:
Нестор Амбодик, Василь Рубан

6.

Сьогодні випускники Могилянки продовжують будувати Україну
ОСТАП СЕМЕРАК - співголова української частини
Парламентського комітету асоціації Україна - ЄС,
Народний депутат України
ГЕННАДІЙ ЗУБКО - віце-прем'єр-міністр України, Міністр
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
ОКСАНА СИРОЇД - віце-спікер Верховної Ради України
ІННА СОВСУН - перший заступник Міністра освіти і науки України
АНТОН ГЕРАЩЕНКО - Народний депутат України
РОСТИСЛАВ ПАВЛЕНКО - заступник Глави Адміністрації Президента України
НАТАЛЯ ПОПОВИЧ – президент PRP Group – A Weber Shandwick Affiliate
Company, засновник Ukrainian Сrisis Media Center
ТАРАС ЛУКАЧУК – президентEastern Europe Middle East & Africa
EEMEA, Jacobs Douwe Egberts
АНДРІЙ СТЕЛЬМАЩУК - керуючий партнер юридичної фірми
"Василь Кісіль і Партнери", член Довірчої ради НаУКМА

7.

Могилянка є автором більшості інновацій в системі освіти
• Анонімний конкурсний відбір та відкрита перевірка результатів
• Рейтингова система оцінювання знань
• Вільний вибір студентами навчальних курсів
• Трирівнева система навчання (бакалавр-маґістр-доктор)
• Докторська Школа (PhD-програми)
• Власний «Диплом НаУКМА»
• Дві робочі мови: українська та англійська

8.

Як усе починалося
Фундатори Могилянки
Галшка Гулевичівна
Петро Могила

9.

Як усе починалося
З глибин історії
• 1615 рік (15 жовтня)
Дарча Галшки Гулевичівни для
заснування монастиря, шпиталю
та школи
• 1632 рік
Створення Києво-Братської
(Могилянської) колеґії
• 1658 рік
Офіційне надання КиєвоМогилянському колеґіуму
юридичних прав вищої школи
титулу “Академія”

10.

Як усе починалося
З глибин історії
• 1817 рік
Києво-Могилянську академію
закрито Священним Синодом
Російської імперії та відкрито
на її території Київську духовну
академію
• 1918 рік
Закриття Київської духовної
академії
• 1920-1992 роки
Вище військово-морське
політичне училище

11.

Відродження Могилянки
Відродження
• 1991 рік
Розпорядження Голови Верховної
Ради України «Про відродження
Києво-Могилянської академії»
• 1992 рік
Офіційне відкриття університету,
посвята перших 227 студентів
• 1994 рік
Університет отримав статус
«Національний» та IV (найвищий)
рівень акредитації

12.

Відродження Могилянки
• 1997 рік
Створення Асоціації колеґіумів НаУКМА
• 2000 рік
Створення Європейського Колеґіуму
польських і українських
університетів, серед співзасновників
якого – НаУКМА
• 2005 рік
НаУКМА став індивідуальним членом
Асоціації Європейських Університетів
і підписав Magna Charta
• 2008 рік
Відкрито першу в Україні
Докторську школу (PhD)

13.

Відродження Могилянки. Новітня історія
• 2010 рік
Розпорядження Кабінету Міністрів України
про передачу НаУКМА до сфери управління
Міністерства освіти і науки України
• 2011 рік
Рішенням вченої ради НаУКМА вперше в
Україні було присуджено ступінь доктора
філософії (PhD)
• 2014 рік
Президент України Петро Порошенко
підписав реформаторський Закон України
№ 1556-VІI «Про вищу освіту», над
розробкою якого активно працювали
могилянці

14.

Відродження Могилянки. Новітня історія
• 2014 рік
Новим президентом НаУКМА обрано
Мелешевича Андрія Анатолійовича,
доктора філософії у галузі політології
(PhD), професора, декана факультету
правничих наук НаУКМА
• 2015 рік
Києво-Могилянська академія
відзначила 400-ліття з дня заснування
• 2016 рік
У Докторській школі імені родини
Юхименків ліцензовано чотирирічні
програми для підготовки здобувачів
ступеня PhD за 16-ма спеціальностями

15.

Відродження Могилянки. Новітня історія
• 2016 рік
Києво-Могилянська академія
відсвяткувала 25-річчя свого
відродження
• 2016 рік
У НаУКМА почав роботу перший в
Україні університетський Центр
забезпечення якості освіти

16.

Освіта по-могилянськи
Міждисциплінарність
•Самостійне формування індивідуального
навчального плану
•Можливість отримати додаткову спеціалізацію
(minor) або опанувати сертифікатну програму
•Можливість вивчення дисциплін з інших
напрямів спеціалізації та факультетів серед
дисциплін вільного вибору
•Можливість продовження освіти на будь-якій
магістерській програмі

17.

Освіта по-могилянськи
Інтегрованість до світового освітнього
простору
• Дві робочі мови – англійська та українська
• Предмети, що викладають англійською мовою
іноземними фахівцями
• Велика кількість партнерських програм із
закордонними університетами
• Практика подвійних дипломів НаУКМА та
закордонних університетів-партнерів

18.

Освіта по-могилянськи
Середовище, що спонукає
до розвитку
•Тісна інтеграція зі спільнотою випускників
•Співпраця з роботодавцями задля кращої
підготовки студентів до вимог ринку праці
•Відсутність корупції
•Велика кількість іменних стипендій та грантів

19.

Освіта по-могилянськи
Роботодавці визнають, що підготовка
в НаУКМА відповідає сучасним
потребам ринку
• Правники Могилянки очолили зарплатний рейтинг
українських вишів-2016 з юридичних
спеціальностей за рейтингом журналу «Гроші»
• Дві випускниці Могилянки увійшли до списку 50
кращих розробниць у Нью-Йорку, укладеного
RecruitLoop
• У ТОП-100 найвпливовіших жінок України за
рейтингом журналу «Фокус» – шість могилянок

20.

Наука по-могилянськи
• 35 наукових центрів і лабораторій
• 5-10 основних напрямів наукової роботи
на кожному факультеті
• Наукова робота і дослідження в КиєвоМогилянській академії максимально
поєднані з навчанням
• Університет всіляко підтримує студентські
ініціативи щодо проведення наукових
заходів, організації наукових осередків
тощо
• Викладачі НаУКМА поєднують освітню
діяльність з науково-дослідницькою
роботою
• Розвиток докторських програм
• Видавництво наукових видань

21.

Студенти Могилянки
НаУКМА це –
• високоосвічена і творча особистість
• національно свідомий, чесний і небайдужий громадянин
• здатна незалежно мислити і відповідально діяти людина

22.

Студенти Могилянки
НаУКМА це –
Студенти НаУКМА активні
Беруть участь у численних проектах, які
часто самі починають, тому в них
розвиваються soft skills, необхідні для
успіху – ініціативність, відповідальність,
гнучкість, комунікабельність, вміння
роботи в команді, вести переговори,
вирішувати проблемні ситуації
Особисті якості – другий найважливіший
фактор при прийомі на роботу
спеціалістів, що недавно закінчили
навчання у ВНЗ
(Дослідження «Випускники українських
ВНЗ очима роботодавців», Київський
міжнародний інститут соціології, 2012р.)

23.

Студенти Могилянки
НаУКМА це –
Студенти НаУКМА мають
широке коло контактів
Із студентами інших курсів та
факультетів, з випускниками, з
роботодавцями. У НаУКМА щодня
проводяться зустрічі з цікавими
людьми, успішними і відомими
особистостями
Щоб знайти роботу після навчання,
потрібно мати високий рівень
знань (45%) і знайомства та зв’язки
(36%)
(результати опитування студентів
Фонду «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва, 2015р.)

24.

Викладачі Могилянки
• поєднують освітню діяльність з
науково-дослідницькою роботою
• виховують у студентів культуру
мислення через дискусії,
обговорення, можливість ставити
під сумнів слова викладачів і
самому шукати відповіді
• впроваджують оригінальні
авторські курси
• орієнтують студентів на вільне
творче навчання
• є членами міжнародних наукових
та професійних асоціацій

25.

Диплом академічної спільноти НаУКМА
Диплом НаУКМА
• підтвердження високого рівня
освіченості випускника
• характеризує випускника як
людину з активною життєвою та
громадською позицією, відмінного
фахівця та відповідального лідера
• визнається дедалі більшою
кількістю роботодавців і західних
науково-освітніх закладів

26.

Міжнародна співпраця
Міжнародна співпраця
• НаУКМА має партнерські стосунки з
142 університетами світу
• Проводяться спільні дослідження й
викладання певних дисциплін
• Обмін інформацією та досвідом
наукової і викладацької роботи
• Стажування викладачів та навчання
студентів в університетах-партнерах
• Літні школи, конференції в
університетах-партнерах
• Викладання в НаУКМА професорів з
університетів-партнерів

27.

Традиції НаУКМА
Традиції НаУКМА
• Інавґураційні лекції Почесних професорів та Почесних докторів НаУКМА
• Цикл лекцій «Духовні цінності людини»
• Дні науки в НаУКМА
• Публічні лекції в Могилянці
• Благодійний вечір випускників

28.

Почесні професори НаУКМА
Почесні професори НаУКМА
Професор економіки
охорони здоров'я в
Маастріхтському
університеті
Вім Гроот (Нідерланди)
Поетеса
Ліна Костенко
(Україна)
Поет
Іван Дзюба
(Україна)

29.

Почесні професори НаУКМА
Почесні професори НаУКМА
• Юрій Шевєльов (США)
•Адріян Сливоцький (США)
• Лоуренс Майсек (Канада)
• Дмитро Павличко (Україна)
• Поль Рікер (Франція)
• Карл Цайнінґер (США)
• Роман Шпорлюк (США)
• Вім Гроот (Нідерланди)
• Роланд Піч (Німеччина)
• Іван Дзюба (Україна)
• Іван Фізер (США)
• Адам Міхнік (Польща)
• Ярослав Розумний (Канада)
• Валерій Шевчук (Україна)
• Богдан Кравченко (Канада)
• Богдан Гаврилишин (Швейцарія)
• Сергій Авєрінцев (Росія)
• Рефат Чубаров (Україна)
• Ліна Костенко (Україна)
• Ярослав Грицак (Україна)
• Микола Жулинський (Україна)
•Джованні Броджі Беркофф (Італія)
•Сергій Білокінь (Україна)

30.

Почесні доктори НаУКМА
Почесний доктор НаУКМА – Нобелівський лауреат з
літератури 2015 року Світлана Алоексієвич

31.

Почесні доктори НаУКМА
Почесні доктори НаУКМА
• Микола Кравець (Україна)
• Віктор Пинзеник (Україна)
• Віктор Ющенко (Україна)
• Шуламіт Рамон
(Велика Британія)
• Фернанда Родрігес (Португалія)
• Роберт Кемпбел (США)
• Федеріко Майор Сарагоса
(Іспанія)
• Мартті Ахтісаарі (Фінляндія)
• Єжи Клочовськи (Польща)
• Віктор Китастий (США)
• Збігнєв Бжезінський (США)
• Володимир Сташис (Україна)
• Петро Балей (США)
• Карл Кох (Німеччина)
•Олександр Омельченко (Україна)
• Іван Дзюба (Україна)
• Жорж Ніва (Швейцарія)
• Петро Одарченко (США)
• Володимир Вертелецький (США)
• Алєксандр Кваснєвський
(Польша)
• Філіп Котлер (США)
• Іван Сергієнко (Україна)
• Жан Кретьєн (Канада)
• Богдан Футей (США)
• Вальтер Каспер (Ватикан)
• Михайлина Коцюбинська (Україна)
• Мелвін Кон (США)
•Богдан Осадчук (Німеччина)
• Валентин Сильвестров (Україна)
English     Русский Правила