Елементи та засоби композиції
Елементи композиції.
Елементи композиції. Точка.
Активні лінії зображення
Елементи композиції. Лінія. Функції.
Елементи композиції. Пляма.
Образотворчі засоби композиції
Форма
Фактура
Фактура
Фактура
Колір
Характеристики кольору:
Світлотінь
Типи композиції
Типи композиції
542.06K
Категория: ИскусствоИскусство

Елементи та засоби композиції

1. Елементи та засоби композиції

2. Елементи композиції.


Точка – найпростіший елемент образотворчого мистецтва. Вона не має напрямку та
розмірів по вертикалі і горизонталі. Точка статична.

3. Елементи композиції. Точка.

• Властивості:
– служить у якості фокусу зображення, виділяючи важливу інформацію або
притягаючи до неї увагу;
– дві точки створюють напрям та міру вимірювання глибини простору;
– декілька точок з'єднуються в уяві та утворюють контур;
– щільно розташовані точки утворюють об'єкти з великою масою.
• Функції:
– структурування зображень – візуальне врівноваження більш масивних
об'єктів, ліній, діагоналей;
– створення напрямку і руху погляду;
– створення глибини простору та масштабу для його вимірювання.
Georges Seurat

4. Активні лінії зображення

• Оптичні (перцептивні, провідні, leading) лінії, що зєднують
активні точки композиції:
точки найбільшого контрасту
точки максимальної кривизни контуру
точки перелому контуру
точки перетину різних контурів

5. Елементи композиції. Лінія. Функції.


Формування настрою твору.
Конструювання зображення.
Формування відчуття руху.
Формування глибини простору.
Управління поглядом глядача
Формування межі між різними кольорами та тонами.
Georges Seurat

6. Елементи композиції. Пляма.


Заповнює достатньо велику частину графічної площини.
Може вміщувати численні форми тонової графіки.
Має важливе смислове навантаження.
Впливає на сприйняття сюжету твору.
Вимагає від митця гармонійного поєднання та узгодження
всіх елементів твору для збереження цілісності композиції
Georges Seurat

7. Образотворчі засоби композиції

• Форма – істотна характеристика об'єкту, що вловлюється,
ідентифікується та усвідомлюється людиною.
• Фактура – властивість форми, що характеризує її зовнішню будову
поверхні.
• Колір – властивість тіл викликати зорове відчуття, що залежить від
спектрального складу світла, що відбиває або випромінює світло.
• Світлотінь - властивість форми, що характеризується розподілом
світлих та темних ділянок на поверхні форми.

8. Форма

• Основний засіб вираження художнього образу.
• Істотна характеристика об'єкту, що вловлюється, ідентифікується та
усвідомлюється людиною.
• Фізичні властивості форми:
– Геометричний вигляд-співвідношення розмірів форми по трьох координатах
простору, а також характер (конфігурація) поверхні форми;
– Величина - протяжність форми та її елементів за трьома координатами. Величина
форми оцінюється по відношенню до розмірів людини або інших форм або як
співвідношення величин елементів однієї і тієї ж форми;
– Положення в просторі - властивість форми, яке визначається її місцезнаходженням
серед інших форм, а також щодо спостерігача в системі трьох координатних
площин: фронтальної, профільної і горизонтальної;
– "Зорова маса" - властивість форми, яка визначається візуальною оцінкою кількості
речовини (матеріалу), що заповнює простір в межах видимої геометричної форми.

9. Фактура

• Фактура – характеристика будови поверхні форми
-
Фактурність матеріалу залежить від щільності і величини мікроспотворень поверхні
Сприйняття фактури залежить від відстані глядача від поверхні

10. Фактура

• Види фактур залежать від характеру відображення світла від поверхні:
Матова
Глянсова
Дзеркальна

11. Фактура

• Фактура поверхні найкраще виявляється у боковому світлі

12. Колір

• Колір – властивість тіл викликати зорове відчуття, що залежить від
спектрального складу світла, що відбиває або випромінює об'єкт.
Види кольору:
– ахроматичний ряд
– хроматичний ряд
– спліт-тонові ряди

13. Характеристики кольору:

• Тон - фізична характеристика кольору, що визначається характером
розподілу випромінювання в спектрі видимого світла
• Світлота – відбивальна здатність кольорової поверхні, суб'єктивна
яскравість ділянки зображення, віднесена до суб'єктивної яскравості
поверхні, яка сприймається людиною як біла
• Насиченість - інтенсивність певного тону, тобто ступінь візуальної
відмінності хроматичного кольору від рівного по світлоті
ахроматичного (сірого) кольору.

14. Світлотінь

15. Типи композиції

• Замкнута
Добре передає ідеї непорушності, стійкості. Чіткий зовнішній контур.

16. Типи композиції

• Відкрита
Добре передає відчуття простору.
English     Русский Правила