Що вивчає економіка як наука.
В економічній літературі існує чимало визначень предмета економічної теорії.
672.20K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Що вивчає економіка як наука

1. Що вивчає економіка як наука.

2.

У Стародавній Греції під словом
«економіка»
розуміли
ведення
домашнього господарства, яким керує
господар або найнята ним людина. У
центрі економічних процесів завжди
перебували
власники,
виробники,
посередники.

3. В економічній літературі існує чимало визначень предмета економічної теорії.

Економіка — це наука про обмеженість і вибір,
тобто вона описує й аналізує вибір суспільства
шляхом задоволення своїх потреб за обмежених
ресурсів.
Економіка — це вивчення поведінки людей у
процесі виробництва, розподілу і споживання
економічних благ за умови обмежених ресурсів.
Економіка вивчає проблеми ефективного
використання обмежених ресурсів або управління
ними
задля
досягнення
максимального
задоволення потреб суспільства.

4.

Основні функції економічної теорії
Теоретико-пізнавальна
(спрямована на розроблення
методологічних підходів і
принципів аналізу соціальноорієнтованої
ринкової
економіки)
Ідеологічна (реалізується за
допомогою
економічних
процесів, критичного аналізу
відповідних
соціальноекономічних проблем і шляхів
їх розв'язання)
Виховна
(формування
економічної
культури
і
поведінки людей у сучасній
ринковій економіці)
Світоглядна
(формування
системи поглядів на світ
конкретної особистості)
Практична
отриманих
господарській
людей)
(використання
знань
в
діяльності
English     Русский Правила