Презентація на тему: Соціальна мобільність. Участь громадян у суспільному житті
Прийнято розрізняти два типи соціальної мобільності:
Участь громадян у суспільному житті
1.48M
Категория: СоциологияСоциология

Соціальна мобільність. Участь громадян у суспільному житті

1. Презентація на тему: Соціальна мобільність. Участь громадян у суспільному житті

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ.
УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У
СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ
Виконала учениця 11-А класу
Валківського ліцею
імені О.Масельського
Мартинова Катерина

2.

Соціальна мобільність-міжгрупова або просторова
рухливість населення, його здатність (готовність) до
соціальних переміщень, яка виражається у зміні
класової належності індивідів, у переходах з однієї
внутрішньокласової групи до іншої, міграції сільських
жителів до міста і навпаки

3. Прийнято розрізняти два типи соціальної мобільності:

ПРИЙНЯТО РОЗРІЗНЯТИ ДВА ТИПИ
СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ:
Горизонтальна мобільність-рух між соціально
однорідними позиціями й категоріями населення,
перехід від однієї соціальної позиції до іншої, що
перебуває на тому ж рівні(наприклад, перехід
школяра з однієї школи до іншої).
Вертикальна мобільність-внаслідок сукупності
соціальних взаємодій індивід або соціальний об'єкт
переміщується з однієї верстви до іншої (наприклад,
посадове підвищення, кваліфікаційне зростання чи
декваліфікація)

4.

5.

Таким чином, соціальна мобільність дає змогу змінити
роль тих чи інших страт(груп), людина дістає
можливість переходити з однієї соціальної
страти(групи) до іншої.
Перехід з однієї страти до іншої називають
міжгенераційною мобільністю (інтеграційна)-рух
індивіда соціальною драбиною між різними
поколіннями. Пересування в межах окремої стративнутрішньогенераційною мобільністю.

6.

Соціальну мобільність зумовлюють об'єктивні
обставини:
-структурні зрушення в економіці;
-зміни характеру й зміст суспільного розподілу праці і
відносин власності;
-послаблення закріпленості працівників за соціально
та економічно нерівноцінними видами діяльності.
Хата в селі
Яблунівка
Київська область
Вілла на острові
Майорка в Іспанії
Резиденція
королеви в
Великобританії

7.

Соціальна мобільність може відбуватися різними
шляхами:
-економічним;
-політичним;
-військовим;
-церковним;
-шлюбним;
-у галузі науки та мистецтва.
Соціальна мобільність може відбуватися завдяки одній
чи кільком умовам, одному чи кільком шляхам.
Соціальну структуру не можна схарактеризувати як
звичайний опис суспільства в «горизонтальній
проекції», вона передусім є відображенням соціальної
нерівності. Нерівність індивідів і соціальних груп є
первинною ознакою соціальної структури.

8. Участь громадян у суспільному житті

УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У СУСПІЛЬНОМУ
ЖИТТІ
У зв’язку із узятим з Україною курсом на
запровадження європейських стандартів, у тому
числі щодо участі громадян в управлінні
публічними справами, важливим є аналіз
європейського досвіду та забезпечення участі
молоді в розвитку місцевої та регіональної
демократії.

9.

Загально державна політика в Україні щодо
підтримки молоді передбачає різноманітні
заходи з громадянської освіти юнацтва та
залучення молодих людей до вирішення
всебічних проблем на локальному та
державному рівнях.
Важливість залучення молоді до розвитку
місцевої демократії, становлення системи
місцевого самоврядування, активної участі в
житті громади та місцевих громадських
ініціативах зумовлена багатьма чинниками.
Молодь здатна внести інноваційні, нестандарті
підходи до вирішення проблем місцевих
громад, сприяти запровадженню новітніх
інформаційних, управлінських технологій у
місцевому самоврядуванні.

10.

Активна участь молоді під час прийняття рішень
та розв’язання проблем у громадах, де вони
проживають, має важливе значення в процесі
побудови відкритого демократичного, солідарного
суспільства.
English     Русский Правила