2.75M
Категория: СоциологияСоциология

Соціальна мобільність

1.

2.

Соціальна мобільність — перехід індивіда,
соціального об'єкта або цінності, створеної
або модифікованої завдяки людській
діяльності, від однієї соціальної позиції до
іншої. Поняття було введено п.
Сорокіним у 1927 р.

3.

ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
ВЕРТИКАЛЬНА
РУХ ВГОРУ (ВИСХІДНА МОБІЛЬНІСТЬ) АБО ВНИЗ (НИЗХІДНА
МОБІЛЬНІСТЬ) ПО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ШКАЛОЮ, ПОВ'ЯЗАНЕ
ЗІ ЗМІНОЮ МІСЦЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ІЄРАРХІЇ
ГОРИЗОНТАЛЬНА
ГЕОГРАФІЧНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ МІЖ РАЙОНАМИ,
МІСТАМИ І Т. Д. АБО ЗМІНА ПОЗИЦІЙ НА ОДНОМУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ, ТОБТО БЕЗ ЗМІНИ
СТАТУСУ
ІНДИВІДУАЛЬНА
ПЕРЕМІЩЕННЯ ВНИЗ, ВГОРУ АБО ПО
ГОРИЗОНТАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ У КОЖНОЇ
ЛЮДИНИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ІНШИХ

4.

Вертикальна мобільність - сукупність взаємодій,
які сприяють переходу індивіда з одного
соціального шару в іншій.
Горизонтальна мобільність – перехідіндивіда від
однієї соціальної позиції до іншої, що знаходиться
на тому ж рівні.

5.

ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
ГРУПОВА
ПЕРЕМІЩЕННЯ ВІДБУВАЮТЬСЯ КОЛЕКТИВНО (НАПРИКЛАД, ПІСЛЯ
СОЦІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЩИИ СТАРИЙ КЛАС ПОСТУПАЄТЬСЯ ПАНІВНІ
ПОЗИЦІЇ НОВОГО КЛАСУ)
МЕЖПОКОЛЕННАЯ
ПОРІВНЯЛЬНЕ ЗМІНА СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ В РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ
(НАПРИКЛАД, СИН РОБІТНИКА СТАЄ ІНЖЕНЕРОМ)
ВНУТРИПОКОЛЕННАЯ
ЗМІНА СТАТУСУ В РАМКАХ ОДНОГО ПОКОЛІННЯ (ЛЮДИ, ЯК ПРАВИЛО,
ДОСЯГАЮТЬ НОВОГО СТАТУСУ ЗАВДЯКИ ВЛАСНИМ ЗУСИЛЬ)
ОРГАНІЗОВАНА
ПЕРЕМІЩЕННЯ ЛЮДИНИ АБО ЦІЛИХ ГРУП ВГОРУ, ВНИЗ АБО
ГОРИЗОНТАЛЬНА УПРАВЛЯТИ ДЕРЖАВОЮ: ЗА ЗГОДИ САМИХ ЛЮДЕЙ, АБО
БЕЗ ЇХ ЗГОДИ

6.

ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
ШВИДКІСТЬ
(ДИСТАНЦІЯ)
МОБІЛЬНОСТІ
ІНТЕНСИВНІСТЬ
(ОБ `ЄМ)
МОБІЛЬНОСТІ
ВЕРТИКАЛЬНА СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ
(ДИСТАНЦІЯ), ЯКІ ІНДИВІДИ ПРОХОДИТЬ ВГОРУ
ЧИ ВНИЗ ЗА ПЕВНИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ.
(ПРИКЛАД: ДВА МОЛОДИХ ФАХІВЦЯ ПІСЛЯ
ЗАКІНЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИХОДЯТЬ НА
РОБОТУ. УПРОДОВЖ П'ЯТИ РОКІВ ОДИН ІЗ НИХ
СТАЄ ЗАВІДУВАЧЕМ ВІДДІЛОМ, ІНШИЙ
ПІДНІМАЄТЬСЯ ДО ПОСАДИ ИНЖЕНЕРА. В
ЦЬОМУ ВИПАДКУ ШВИДКІСТЬ МОБІЛЬНОСТІ У
ПЕРШОГО ВИЩЕ, Т.К. ВІН ЗА ВКАЗАНИЙ
ПРОМІЖОК ЧАСУ ПОДОЛАВ БІЛЬШЕ СТАТУСНІ
РІВНІВ
КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДІВ, ЗМІНЮЮТЬ СОЦІАЛЬНІ
ПОЗИЦІЇ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ЧИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ
НАПРЯМКУ ЗА ПЕВНИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ.
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТАКИХ ІНДИВІДІВ В ЯКУ-НЕБУДЬ
СОЦІАЛЬНУ СПІЛЬНІСТЬ ДАЄ АБСОЛЮТНУ
ІНТЕНСИВНІСТЬ МОБІЛЬНОСТІ,А ЇХ ДОЛЯ В
ЗАГАЛЬНІЙ ЧИСЕЛЬНОСТІ ДАНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
СПІЛЬНОСТІ ПОКАЗУЕ ВІДНОСНУ МОБІЛЬНІСТЬ
English     Русский Правила