Идеал газ. Молекулалы-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі. Молекулалық орташа квадраттық жылдамдығына есептер шығару
Идеал газ
Молекулалалы-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі
Температура - идеал газ молекуласының орташа кинетикалық энергиясының өлшемi
Газ молекуласының жылдамдығы.
Менделеев-Клапейрон теңдеуі
Есептер шығару
Тест тапсырмасы
Үйге тапсырма
748.62K
Категория: ХимияХимия

Идеал газ. Молекулалы-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі. Молекулалық орташа квадраттық жылдамдығына есептер шығару

1. Идеал газ. Молекулалы-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі. Молекулалық орташа квадраттық жылдамдығына есептер шығару

ИДЕАЛ ГАЗ. МОЛЕКУЛАЛЫКИНЕТИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ НЕГІЗГІ
ТЕҢДЕУІ. МОЛЕКУЛАЛЫҚ ОРТАША
КВАДРАТТЫҚ ЖЫЛДАМДЫҒЫНА
ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ

2. Идеал газ

• Идеал газ дегеніміз – молекулалары шексіз аз
көлем алатын серпімді шариктер болып табылатын
және өзара әрекеттесуі тек олардың бір-бірімен
тікелей
немесе
ыдыстың
қабырғасымен
соқтығысуы кезінде ғана білінетін газ болып
табылады.
• Есептеулерді
жеңілдету үшін МКТ нақты
газдардың қарапайым физикалық моделі –идеал газ
моделі енгізілді.

3. Молекулалалы-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі

4.

Молекулалы-кинетикалық теорияның
негізгі теңдеуі:
1) Ол макро және микродүниелерді
байланыстырып тұр;
2) Тәжірибе арқылы алынған барлық газ
заңдарын теориялық жолмен алуға
мүмкіндік береді;
3) Ол микроәлемде өтіп жатқан процестер
жайлы ақпара береді.

5. Температура - идеал газ молекуласының орташа кинетикалық энергиясының өлшемi

Барлық газдар жылу тепе-теңдiгi кезiнде температуралары бiрдей
болады. Молекулалардың жылулық қозғалысы сөз болғандықтан,
температураны молекулалық деңгейдегi физикалық шамалар
арқылы жазу керек. Бұндай шама ретiнде молекуланың iлгерлемелi
қозғалысының кинетикалық энергиясын алуға болады.
θ=pV/N қатынасы температурадан басқа ештеңеден тәуелдi емес,
English     Русский Правила