Основні фонди підприємства
Загальна характеристика
Класифікація основних фондів
За видами діяльності
За натурально речовим складом
Структура основних фондів
Оцінка основних фондів
Зношення основних фондів
Моральне зношення
Амортизація
Показники використання основних фондів
Фондовіддача
Фондоємність
Фондоозброєність
741.33K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Основні фонди підприємства

1. Основні фонди підприємства

ОСНОВНІ ФОНДИ
ПІДПРИЄМСТВА
Виконав студент
2 курсу групи 0504
Кравець Сергій

2. Загальна характеристика

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Основні фонди – засоби виробництва, які
безпосередньо або опосередковано приймають
участь у виробництві продукту, частково
зношуються і переносять свою вартість
пропорційно зношенню на готовий продукт

3. Класифікація основних фондів

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
По
функціональном
у призначенню
Виробничі
Невиробн
ичі

4. За видами діяльності

ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
1
•Основні фонди промисловості
2
•Транспорту і зв’язку
3
•Будівництва
4
•Сільського господарства
5
•Інші

5.

За
використанням
•В дії
•В консервації
•Недіючі

6.

За правом власності:
A.
Власні
B.
Орендовані

7.

Оренда
Види
оренди
Селинг
Лізинг

8. За натурально речовим складом

ЗА НАТУРАЛЬНО РЕЧОВИМ СКЛАДОМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Земельні ділянки
Будівлі
Споруди
Комунікації
Машини і обладнання
Транспортні засоби
Інструмент
Інвентар
Флора (багаторічні насадження)
Фауна (продуктивний скот)
Капітальні витрати на поліпшення землі

9.

За ступенем участі у виробничому процесі:
Активні (безпосередня участь)
1.
2.
Пасивні (створюють умови)

10. Структура основних фондів

СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ФОНДІВ
A.
Виробнича – визначається питомою вагою
кожної групи основних фондів в їх загальній
вартості на підприємстві.
B.
Вікова структура
a)
0-5 років;
b)
5-10 років;
c)
10-15 років;
d)
15-20 років;
e)
Більше 20 років

11. Оцінка основних фондів

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ
1.За первісною вартістю
English     Русский Правила