Робота з теми : "Австрія та Росія у першій половині ХlX ст."
План роботи 
АВСТРІЯ ПІСЛЯ ВІДЕНСЬКОГО КОНГРЕСУ
Клемент фон Меттерніх
Австрія підписала Мирний договір з Франціею
Меттерніх заключив мирний договір з королем Баварським
Зустріч між Меттреніхом і Наполеоном 
Вбивство Августа фон Коцебу 
    Пій lX
Меттерніха було відправлено у відставку
Закінчення реворюції в Австрії 
РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В 20-Х, 30-Х РОКАХ XIX СТ.
Повстання декабристів
Декабристи поступово усвідомили боротьбу з кріпосним правом
     Павло Пестель 
               П.Пестель         "Руська Правда"
     Микита Муравйов
          Суспільна думка в Росіі
Теорія офіційної народності
          Слов'янофіли
              Західники
    Общинний соціалізм
                        Підсумок
                     Дякую за увагу!
12.15M
Категория: ИсторияИстория

Австрія та Росія у першій половині ХlX століття

1. Робота з теми : "Австрія та Росія у першій половині ХlX ст."

Робота з теми :
"Австрія та Росія у
першій половині ХlX ст."
ВИКОНАЛИ УЧНІ 9-Б КЛАСУ :
ВАСЬКО МИКОЛА, ОЧКУР ДАША, БОЛОБОЛІН МИКИТА

2. План роботи 

План роботи
1. АВСТРІЯ ПІСЛЯ ВІДЕНСЬКОГО КОНГРЕСУ
А) ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА КЛЕМЕНТА ФОН МЕТТЕРНІХА
Б) ПОВСТАННЯ 1848 Р. В АВСТРІЇ
2. РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В 20-Х, 30-Х РОКАХ XIX СТ.
А) СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Б) ПОВСТАННЯ ДЕКАБРИСТІВ 1825 Р.
3. СУСПІЛЬНА ДУМКА В РОСІЇ
А) ТЕОРІЯ ОФІЦІЙНОЇ НАРОДНОСТІ
Б) СЛАВЯНОФІЛИ
В) ЗАХІДНИКИ
Г) "ОБЩИННИЙ СОЦІАЛІЗМ" О. ГЕРЦЕНА
4. ПІДСУМОК

3. АВСТРІЯ ПІСЛЯ ВІДЕНСЬКОГО КОНГРЕСУ

АВСТРІЯ ПІСЛЯ ВІДЕНСЬКОГО КОНГРЕСУ

4. Клемент фон Меттерніх

Клемент фон Меттреніх - дуже мирна
консервативна людина яка була проти
любого прояву лібералізма, жаждав
союзу з Наполеоном незважаючи ні на
що, був міністром закордонних справ
у Австріі.

5. Австрія підписала Мирний договір з Франціею

14 березеня
1812 року
Австрія
підписала
Мирний договір
з Франціею, але
це ніяк не
вплинуло на хід
війни.

6. Меттерніх заключив мирний договір з королем Баварським

8 жовтня 1813 року Меттерніх заключив
мирний договір з королем
баварським, а потім і з другими
німмецькими вассалами Франції, але
сама думка щодо обьедняння
Німмечини була йму противна, саме
із-за цього він даже відговорив
імператора Франца стати німецьким
імператором.

7. Зустріч між Меттреніхом і Наполеоном 

Зустріч між
Меттреніхом і
Наполеоном
В Дрезлені
відбулася зустріч
між Меттреніхом і
Наполеоном після
якого міністр виніс
враження що союз
з Франціею
неможливий поки
у влади Наполеон.

8. Вбивство Августа фон Коцебу 

Вбивство
Августа фон
Коцебу
В 1819 році вбивство
Августа фон Коцебу
студентом Зандом
дало змогу Меттерніху
рушити в дуже
відкриту боротьбу з
лібералізмом яка
проявлялася як
конгресс в
Карлсбаде в якому
зіставлялися тільки
заключення зіставлені
самим Меттерніхом.

9.     Пій lX

Пій lX
У 1846 році на
папський престол
зійшов Пій 9, що
послужило для початку
ліберальних і
національних рухів в
Італії, які згодом
перенислися в Австрію,
і з якими Меттерніху
було все складніше
управитися, також все
це ускладнило
проголошення
Французької
республіки.

10. Меттерніха було відправлено у відставку

Імператор
Фердинанд I був
змушений піти на
поступки: Меттерніха
було відправлено у
відставку й оголошено
про створення
комітету для розробки
законопроектів.

11. Закінчення реворюції в Австрії 

Закінчення
реворюції в
Австрії
7 березня 1849
року під тиском
військ рейхстаг
було
розпущено.
Революція в
Австрії
завершилась.

12. РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В 20-Х, 30-Х РОКАХ XIX СТ.

РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В 20-Х, 30-Х РОКАХ XIX СТ.

13. Повстання декабристів

Одним з
найважливіших подій
XIX століття було
повстання декабристів.
Виникнення
декабристського руху
було обумовлено всім
ходом історичного
розвитку Росії.
Історія декабризму
починається з 1810-1811
рр.., Коли в
гвардійських полках
стали виникати
офіцерські артілі.

14. Декабристи поступово усвідомили боротьбу з кріпосним правом

Декабристи поступово усвідомили
боротьбу з кріпосним правом і
самодержавством як головні мети
своєї діяльності. Вони формували свої
погляди, вникаючи у життя поміщицьких
кріпаків маєтків, яку з дитинства добре
знали, в події Вітчизняної війни 1812г.

15.      Павло Пестель 

Павло Пестель
Пестель поставив питання про
царевбивство і про тактику
військової революції, які були
прийняті одноголосно.
У зв'язку з прийняттям тактики
військової революції в суспільство
потрібно було залучати військових,
більше за все тих, хто командує
окремою військовою частиною.

16.                П.Пестель         "Руська Правда"

П.Пестель
"Руська Правда"
Роками трудився Павло Пестель над
проектом своєї конституції. Свій
проект Пестель назвав «Руською
Правдою» в пам'ять стародавнього
законодавчого пам'ятника Київської
Русі. Він хотів цією назвою вшанувати
національні традиції і підкреслити
зв'язок майбутньої революції з
історичним минулим російського
народу.

17.      Микита Муравйов

Микита Муравйов
Працюючи над конституцією в 1821 і
наступні роки, Микита Муравйов вже
відійшов від колишніх республіканських
поглядів. Він у цей час схиляється до ідеї
конституційної монархії.
Микита Муравйов проектував скасування
кріпосного права, робив селянина
особисто вільним: «Кріпосне стан і
рабство скасовуються. Раб, що
доторкнеться землі Руської, стає вільним ».

18.           Суспільна думка в Росіі

Суспільна думка в Росіі

19. Теорія офіційної народності

Ідейним виразом
охоронного напрямку була
так звана теорія "офіційної
народності". Принципи її були
коротко сформульовані в
1832 р. С. с. Уваровим (з 1833
р. - міністр народної освіти) "православ'я,
самодержавство,
народність".

20.           Слов'янофіли

Слов'янофіли
Слов'янофі́льство — світоглядноідеологічна і суспільно-політична течія в
Росії у 1840 — 1870 рр., яка на
противагу російській орієнтації на
Західну Європу перейшла на шлях
російського панславізму, ідеалізувала
все, що російське, протиставляла
Росію Заходові, православ'я —
католицизмові, московські звичаї —
європейським, вихваляла минувщину й
суспільний лад Московської держави а
також общину, артілі тощо.

21.               Західники

Західники
Західники — напрямок російської антифеодальної
громадської думки 1840-х років, що протистояв
слов'янофілам. Первісною організаційною базою
західників були Московські літературні салони. До
загальних рис ідеології західників відносяться
неприйняття феодально-кріпосницьких порядків в
економіці, політиці й культурі; вимога соціальноекономічних реформ за західним зразком.
Представники західників вважали можливим
встановити буржуазно-демократичний лад
мирним шляхом — за допомогою освіти і
пропаганди сформувати громадську думку і
змусити монархію на буржуазні реформи; вони
високо оцінювали перетворення Петра I.

22.     Общинний соціалізм

Общинний соціалізм
Общинний соціалізм-учення про суспільство,
що живе за утопійними принципами, тобто
такими, що їх не можна втілити в дійсності.
Утопійний соціалізм малює картину бажаного
бездоганного суспільства, але не вказує шляхів
його побудови, виходячи з наявних суспільних
умов.
Основні положення теорії "російського
соціалізму" розробив Олександр Іванович
Герцен(1812-1870). Головним для Герцена був
пошук форм і методів з'єднання абстрактних
ідей соціалізму з реальними суспільними
відносинами, способів втілення в життя
теоретичних принципів соціалізму.

23.                         Підсумок

Підсумок

24.                      Дякую за увагу!

Дякую за увагу!
English     Русский Правила