Укажыце скланенне назоўнікаў
Пастаўце ў М.скл.
Напішыце правільна
Скланенне назоўнікаў
Правапіс канчаткаў назоўнікаў 1-га скл.
Выпісаць назоўнікі 1-га скланення, паставіць у форму Д.скл.
Выпісаць назоўнікі 1-га скланення, паставіць у форму Д.скл.
Правапіс канчаткаў назоўнікаў 2 скл.
Запісаць назоўнікі па-беларуску
Запісаць назоўнікі па-беларуску
Пастаўце ў форму Р.скл.
Праскланяць
Дамашняе заданне
216.32K
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Правапіс канчаткаў назоўнікаў

1. Укажыце скланенне назоўнікаў


А) сасна;
Б) ноч;
В) восень;
Г) рака;
Д) будынак.

2. Пастаўце ў М.скл.

Пастаўце ў
А) сястра;
Б) рука;
В) вярба;
Г) страха;
Д) студня.
М.скл.

3. Напішыце правільна


А) на (папера);
Б) патэлефанаваць (сяброўка);
В) сад у (квецень);
Г) знайсці на (дарога);
Д) вандраваць па (краіна).

4.

Правапіс канчаткаў
назоўнікаў 1-ага скл.

5. Скланенне назоўнікаў

6. Правапіс канчаткаў назоўнікаў 1-га скл.

На
На
На
цвёрды мяккі зацвяр-
На г,к,х
! Чаргаванне
дзелы
Д.скл
М.скл
-е -і -ы
г -[з’]
х -[с’]

к - [ц]
-э,-ы

7. Выпісаць назоўнікі 1-га скланення, паставіць у форму Д.скл.

ВЫПІСАЦЬ НАЗОЎНІКІ 1-ГА СКЛАНЕННЯ,
ПАСТАВІЦЬ У ФОРМУ Д.СКЛ.
Пясок, зіма, дачка,
медаль, вучань,
вішня, верабей, гара,
жыццё,вежа, гай,
страха.

8. Выпісаць назоўнікі 1-га скланення, паставіць у форму Д.скл.

ВЫПІСАЦЬ НАЗОЎНІКІ 1-ГА СКЛАНЕННЯ,
ПАСТАВІЦЬ У ФОРМУ Д.СКЛ.
Пясок, зіме, дачцэ,
медаль, вучань,
вішні, верабей, гары,
жыццё,вежы , гай,
страсе.

9.

Правапіс канчаткаў
назоўнікаў 2-ага скл.

10. Правапіс канчаткаў назоўнікаў 2 скл.

.
Неаса
бовыя
Асабо
выя
На
На
На
цвёрды мяккі зацвярдзелы
На
г,к,х
- е -і - ы -у,е
-е - ю -у -у

11. Запісаць назоўнікі па-беларуску

•На лугу, в гараже,
в снегу, в лагере,
на берегу, в саду,
на краю, в лагере,
в корабле.

12. Запісаць назоўнікі па-беларуску

•На лугу – на лузе,
• В гараже - у гаражы
• В снегу – у снезе
• В лагере- у лагеры
•. На берегу- на беразе

13.

В саду – у садзе
На краю- на краі
В лагере- у лагеры
В корабле- у караблі

14. Пастаўце ў форму Р.скл.

• Цукар
Пень –
• Гектар
Чалавек –
• Хлеб
Клей –
• Снег –15. Праскланяць

• ціш
• сырасць
• завадзь

16. Дамашняе заданне


§ 19, пр.123
English     Русский Правила