615.01K

Ідеали та цінності в житті людини

1.

Презентація на
тему:
Ідеали та цінності в житті
людини

2.

Ідеал — це зразок (норма, прояв
ідеального), згідно з яким людина
(людність) визначає свою
поведінку та способи життя за
конкретних обставин.

3.

індивідуальний
естетичний
суспільнополітичний
Ідеал
тощо
етичний
колективний

4.

У кожному світогляді вироблявся
свій ідеал людини.
• Що стосується наукового світогляду, то у ньому ідеальна
людина — це насамперед усебічно й гармонійно
розвинена людина, у якої досконалими є і зовнішність, і
внутрішній світ, і поведінка, і інтелект, і моральні якості.

5.

• Так, у міфології цей ідеал утілювався в
образах Геракла, Афродіти та інших
героїв і богів

6.

• Для філософів ідеалом людини був образ
мудреця, який не тільки пізнав
найголовніші закони й може бачити
сутність речей, а й своє життя будує
відповідно до цих законів.

7.

Цінності - це те, що особливо важливо
для людини. Їх усвідомлення та
реалізація дають їй можливість
сформуватись як особистість, відчути
задоволення від праці.
• Моральні цінності мають бути
ідеалом для всіх людей.

8.

Шість фундаментальних
цінностей людини
Істина
Краса
Добр
о
Користь
Свобод
а
Справедливіст
ь

9.

Свобода
Свобода — можливість чинити вибір
відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей
на основі знання об'єктивної дійсності.
Юридично, свобода — це можливість
людини поводитись відповідно до своїх
волевиявлень, тобто робити все, що
бажається, але тільки те, що не заборонено
законом і не спричиняє невиправданої
шкоди правам і свободі інших людей.

10.

Добро
Добро — категорія етики, якою позитивно
оцінюють певну поведінку, явища чи події.
В життєвому сенсі термін "добро"
ставиться до всього, що одержує в людей
позитивну оцінку, або асоціюється зі
щастям і радістю. Добро - зі світлом,
світлим, білим. Зло - з темрявою,
темнішим, чорним.

11.

Справедливість
Справедливість — мораль та чеснота,
вразливість як на суспільне добро, так і на
суспільне зло.Справедливість загалом є
елементарною властивістю людини, як
моральної істоти у її ставленні до інших
людей.Чимало філософсько-правових
концепцій розглядають справедливість, як
найвищу, навіть передумовну правову
цінність.

12.

Наукою встановлено, що існує три етапи
розвитку життєвих цінностей людини.
Назва
Характеристика
Перший етап
Людина не робить поганих вчинків , бо боїться
покарань . Якщо людина думає , що його можуть
викрити в крадіжці , то він навряд чи буде красти.
Другий етап
Людина дорожить думкою групи , в якій
знаходиться.
Третій етап
Поведінка визначається принципами ,
застосовними незалежно від авторитету групи . В їх
основі лежать справедливість , взаємодопомога і
рівність прав людини , повагу до його гідності як
особистості. Людина не краде , тому що поважає
інших людей.
! Правильним вважається поведінка, що
відповідає подібним принципам.

13.

Висновок
• На поведінку людей впливають ідеали і цінності.
Ідеали - це зразки для наслідування, щось
досконале. В якості ідеалу можуть виступати
реальні люди або вигадані герої, суспільні ідеї та
цінності. Цінностями називають всі предмети,
явища (духовні та матеріальні), які бувають для
людини важливими в його житті. Існують
загальнолюдські цінності, які вважалися
важливими завжди.
English     Русский Правила