1. Коли добуток двох чисел дорівнює їх частці?
2. Скільки існує трицифрових чисел?
3. У скільки разів сходи на сьомий поверх довші від сходів на другий поверх того самого будинку?
4. Скільки буде, коли 10 поділити на 1/10
5. На скільки половинок можна розрізати 5 яблук?
6. Як називається сума всіх сторін чотирикутника?
7. Скільки градусів мають 2/3 частини прямого кута?
8. Курка, яка стоїть на двох ногах, важить два кілограми. Скільки важить курка, яка стоїть на одній нозі?
9. Скільки кінців у двох з половиною палиць?
10. У Марини було ціле яблуко, дві половинки і чотири четвертинки. Скільки було в неї яблук?
1. Яке число називається парним?
2. Як називається частина прямої, що має початок і кінець?
3. Формула об'єму прямокутного паралелепіпеда?
4. Як називаються числа, що мають більше двох дільників?
5. Яке число називається непарним?
6. Як називається число, від якого віднімають?
7. 5/5 – це правильний дріб чи неправильний?
8. Площа квадрата 25 см2 . Чому дорівнює його сторона?
9. Скільки грамів в одному кілограмі?
10. Як називається результат дії ділення?
1. Що більше: 1000 м чи 1 км?
2. Перетворіть дріб 0,2 у відсотки.
3. Чому дорівнює -2+1/2?
4. За допомогою якої дії знаходять невідомий доданок?
5. Число 19 просте чи складне?
6. Яка градусна міра прямого кута?
7. Як називаються числа при додаванні?
8. Скільки хвилин в 1 годині?
9. Синонім слова “висота”.
10. Як називаються числа 3/5 і 5/3?
1. Які числа називаються натуральними?
2. Як зміниться десятковий дріб, якщо в ньому перенести кому на один знак вправо?
3. Скільки вершин має куб?
4. Як називається розв'язок рівняння?
5. Як називається число, на яке ділять?
6. Яке число слід поділити на його п'яту частину, щоб отримати 5?
7. Коли ми дивимося на число 6, а говоримо 18?
8. Яке найменше просте число?
9. Що легше: пуд вати чи пуд заліза?
10. Найменше просте двоцифрове число.
1. Драбина має 15 щаблів. На який щабель треба стати, щоб бути посередині драбини?
2. Інструмент, за допомогою якого креслять відрізки.
3. Він буває гострим, тупим, прямим.
4. Яке число йде за числом 999?
5. Як називається відрізок, що проходить через центр кола і сполучає дві точки кола?
6. Як називають рівність, що містить невідоме?
7. Шоколадка коштує 1 грн і ще пів-шоколадки. Скільки коштує шоколадка?
8. На яке число ділиться будь-яке число без остачі?
9. Чому дорівнює площа квадрата зі стороною 5 см?
10. Сума x+x+x у вигляді добутку.
1. Швидкість тіла, яке подолало 1 км за 1 год.
2. Яку частину години становить урок?
3. Найбільше натуральне число.
4. Натуральне число, яке передує числу 1.
5. Яке число без остачі ділиться на всі числа?
6. Як називається шкала, за якою вимірюється температура?
7. Як можна записати вираз а.а?
8. У скільки разів 2 більше від 1/2?
9. Як називається 1/12 частина року?
10. Яке натуральне число йде за числом n?
1. Що таке процент?
2. Градусна міра розгорнутого кута.
3. Скільки буде, коли сотню поділити на 1/4?
4. Водій автомобіля має дві сестри, але вони не мають брата. Як це може бути?
5. Двоє учнів йшли до школи, а на зустріч їм ще 5 учнів. Скільки учнів прийшло до школи?
6. У квартирі 4 кімнати, з однієї кімнати зробили 2. Скільки кімнат стало у квартирі?
7. На одній руці 5 пальців, на двох – 10, а на десяти скільки?
8. У батька 5 дочок і кожна дочка має брата. Скільки дітей у батька?
9. Як називається чотирикутник, у якого всі сторони і кути рівні?
10. Яке найбільше число можна записати за допомогою трьох одиниць?
1. Якому дробу відповідає 50%?
2. Знайти 30% від 20.
3. Скільки нулів у запису числа 1 трильйон?
4. Як називається проміжок часу 24 год?
5. Чому дорівнює число π?
6. Як ще називають число 12?
7. Як називається 1/60 частина градуса?
8. Відстань від центра кола до точки на колі.
9. Один відсоток від метра.
10. Скільки граней у новому шестигранному олівці?
1. Як називається одиниця маси для коштовних каменів?
2. Яке число не впливає на значення добутку?
3. Як називається 1/60 частина хвилини?
4. Яке число не впливає на значення суми?
5. З скількох кольорів складається білий колір?
6. Як називається дріб, який не можна скоротити?
7. Як називається рівність двох відношень?
8. Чому дорівнює добуток усіх цифр?
9. 50% від гривні?
10. Чому дорівнює 11 у квадраті?
1. Чому дорівнює кут у квадраті?
2. Опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через дві доби?
3. Яке число потрібно помножити саме на себе, щоб воно збільшилося в 4 рази?
4. Кравець має сувій сукна 18 м і щодня відрізає по 3 м. На який день він відріже останній кусок?
5. Як число 666 збільшити у 1,5 раза, не виконуючи при цьому ніяких математичних дій?
6. Чи є взаємно простими числа 0,5 і 2?
7. Сімсот соколят на одній подушці сплять.
8. Двічі родиться, а раз вмирає.
9. Живе один батько і тисячі синів має, всім шапки справляє, а собі не має.
10. У двох матерів по п'ятеро синів.
1. Під одним бриликом чотири панночки стоять.
2. Чому дорівнює різниця квадратів двох виразів?
3. Чому дорівнює квадрат різниці двох виразів?
4. Липкий бублик.
5. У кого в голові гуля, у животі булькає, одна рука, та й та на спині?
6. Що далі хвоста не піде?
7. Що важче: 100 кг заліза чи 1 ц сіна?
8. Чи може йти дощ два дні підряд?
9. В якому місяці люди найменше їдять хліба?
10. На дубі 4 гілки, на кожній гілці росте по 6 яблук. Скільки всього яблук росте на дереві?
1. Пташині 6 років. Що трапиться з нею потім?
2. Скільки картоплин улізе в горщик?
3. Горіло 7 свічок. Дві з них погасли. Скільки залишилось?
4. Як називаються числа, що використовуються для лічби предметів?
5. Скільки нулів у розрядній одиниці, що називається мільйон?
6. Яким приладом вимірюють кути?
7. Яким приладом вимірюються довжини відрізків?
8. Які найпростіші “прилади”, які учні використовують для лічби в 1 класі?
9. Кришка столу має 4 кути. Один кут відпиляли. Скільки кутів стало?
10. Скільки кольорів у веселки?
Який розділовий знак використовується для запису десяткових дробів?
Скільки десятих у числі 3,052?
На скільки знаків треба перенести кому при множенні числа на 0,001?
Яке число більше: 3,4 чи 3,04?
Порівняйте числа 0,125 і 1/8.
0,75 округлити до десятих.
Виконай ділення 0,594 : 0,011
Як називають дві прямі, що, перетинаючись, утворюють прямий кут?
Як називається фігура, що складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучають ці точки?
За якою формулою обчислюється площа квадрата?
Чому дорівнює сума кутів трикутника?
За допомогою якого приладу вимірюють градусну міру кута?
Скільки спільних точок можуть мати два кола?
Як зміниться площа квадрата, якщо сторону збільшити в 3 рази?
Назвати найменше натуральне число.
Прочитати число 3 124 500 401.
Як називаються числа при відніманні?
Одне з натуральних чисел позначили буквою а. Назвати попереднє та наступне число.
Ознака подільності на 3.
Назвати найменше трицифрове число.
Коли ми дивимося на 3, а кажемо чверть?
Чи може половина 8 дорівнювати 0?
Горіло 10 свічок. Три потухли. Скільки свічок залишилося?
У семи братів по одній сестрі. Скільки всього дітей?
П'ять картоплин зварили за 30 хв. За скільки хвилин зварилася одна картоплина?
Як поставити двох хлопців так, щоб кожен стояв позаду другого?
Скільки буде десятків, якщо один десяток помножити на один десяток?
Трійка коней проскакала 15 км. Скільки кілометрів проскакав кожен кінь?
Назвіть просте число, що йде за 8.
Що важче: 1 кг монет по 25 к. чи 0,5 кг монет по 50 к.?
Назвіть 5 днів підряд, не називаючи днів тижня і не користуючись числами.
Вітрина, актриса, тритон. Яке число об'єднує ці слова?
4.72M
Категория: МатематикаМатематика

Інтелектуальна гра «Найрозумніший» з математики

1.

Якщо бажаєте перерахувати,
За що нам математиці
Подякувати треба,
То озирніться навколо себе!

2.

3.

4.

«Зірочка»
«П’ят икут ник
»
«Серце»
«Колобок»
«Сонце»
«Блискавка»
«Зірка»
«Місяць»
«Кільце»
«Ромб»
«Стяг»
«?»

5. 1. Коли добуток двох чисел дорівнює їх частці?

6. 2. Скільки існує трицифрових чисел?

7. 3. У скільки разів сходи на сьомий поверх довші від сходів на другий поверх того самого будинку?

8. 4. Скільки буде, коли 10 поділити на 1/10

9. 5. На скільки половинок можна розрізати 5 яблук?

10. 6. Як називається сума всіх сторін чотирикутника?

11. 7. Скільки градусів мають 2/3 частини прямого кута?

12. 8. Курка, яка стоїть на двох ногах, важить два кілограми. Скільки важить курка, яка стоїть на одній нозі?

13. 9. Скільки кінців у двох з половиною палиць?

14. 10. У Марини було ціле яблуко, дві половинки і чотири четвертинки. Скільки було в неї яблук?

15. 1. Яке число називається парним?

16. 2. Як називається частина прямої, що має початок і кінець?

17. 3. Формула об'єму прямокутного паралелепіпеда?

18. 4. Як називаються числа, що мають більше двох дільників?

19. 5. Яке число називається непарним?

20. 6. Як називається число, від якого віднімають?

21. 7. 5/5 – це правильний дріб чи неправильний?

22. 8. Площа квадрата 25 см2 . Чому дорівнює його сторона?

8. Площа квадрата 25 см .
Чому дорівнює його
сторона?
2

23. 9. Скільки грамів в одному кілограмі?

24. 10. Як називається результат дії ділення?

25. 1. Що більше: 1000 м чи 1 км?

26. 2. Перетворіть дріб 0,2 у відсотки.

27. 3. Чому дорівнює -2+1/2?

28. 4. За допомогою якої дії знаходять невідомий доданок?

29. 5. Число 19 просте чи складне?

30. 6. Яка градусна міра прямого кута?

31. 7. Як називаються числа при додаванні?

32. 8. Скільки хвилин в 1 годині?

33. 9. Синонім слова “висота”.

34. 10. Як називаються числа 3/5 і 5/3?

35. 1. Які числа називаються натуральними?

36. 2. Як зміниться десятковий дріб, якщо в ньому перенести кому на один знак вправо?

37. 3. Скільки вершин має куб?

38. 4. Як називається розв'язок рівняння?

39. 5. Як називається число, на яке ділять?

40. 6. Яке число слід поділити на його п'яту частину, щоб отримати 5?

41. 7. Коли ми дивимося на число 6, а говоримо 18?

42. 8. Яке найменше просте число?

43. 9. Що легше: пуд вати чи пуд заліза?

44. 10. Найменше просте двоцифрове число.

45. 1. Драбина має 15 щаблів. На який щабель треба стати, щоб бути посередині драбини?

46. 2. Інструмент, за допомогою якого креслять відрізки.

47. 3. Він буває гострим, тупим, прямим.

48. 4. Яке число йде за числом 999?

49. 5. Як називається відрізок, що проходить через центр кола і сполучає дві точки кола?

50. 6. Як називають рівність, що містить невідоме?

51. 7. Шоколадка коштує 1 грн і ще пів-шоколадки. Скільки коштує шоколадка?

7. Шоколадка коштує 1
грн і ще півшоколадки. Скільки
коштує шоколадка?

52. 8. На яке число ділиться будь-яке число без остачі?

53. 9. Чому дорівнює площа квадрата зі стороною 5 см?

54. 10. Сума x+x+x у вигляді добутку.

55. 1. Швидкість тіла, яке подолало 1 км за 1 год.

56. 2. Яку частину години становить урок?

57. 3. Найбільше натуральне число.

58. 4. Натуральне число, яке передує числу 1.

59. 5. Яке число без остачі ділиться на всі числа?

60. 6. Як називається шкала, за якою вимірюється температура?

61. 7. Як можна записати вираз а.а?

62. 8. У скільки разів 2 більше від 1/2?

63. 9. Як називається 1/12 частина року?

64. 10. Яке натуральне число йде за числом n?

65. 1. Що таке процент?

66. 2. Градусна міра розгорнутого кута.

67. 3. Скільки буде, коли сотню поділити на 1/4?

68. 4. Водій автомобіля має дві сестри, але вони не мають брата. Як це може бути?

69. 5. Двоє учнів йшли до школи, а на зустріч їм ще 5 учнів. Скільки учнів прийшло до школи?

70. 6. У квартирі 4 кімнати, з однієї кімнати зробили 2. Скільки кімнат стало у квартирі?

71. 7. На одній руці 5 пальців, на двох – 10, а на десяти скільки?

72. 8. У батька 5 дочок і кожна дочка має брата. Скільки дітей у батька?

73. 9. Як називається чотирикутник, у якого всі сторони і кути рівні?

74. 10. Яке найбільше число можна записати за допомогою трьох одиниць?

75. 1. Якому дробу відповідає 50%?

76. 2. Знайти 30% від 20.

77. 3. Скільки нулів у запису числа 1 трильйон?

78. 4. Як називається проміжок часу 24 год?

79. 5. Чому дорівнює число π?

80. 6. Як ще називають число 12?

81. 7. Як називається 1/60 частина градуса?

82. 8. Відстань від центра кола до точки на колі.

83. 9. Один відсоток від метра.

84. 10. Скільки граней у новому шестигранному олівці?

85. 1. Як називається одиниця маси для коштовних каменів?

86. 2. Яке число не впливає на значення добутку?

87. 3. Як називається 1/60 частина хвилини?

88. 4. Яке число не впливає на значення суми?

89. 5. З скількох кольорів складається білий колір?

90. 6. Як називається дріб, який не можна скоротити?

91. 7. Як називається рівність двох відношень?

92. 8. Чому дорівнює добуток усіх цифр?

93. 9. 50% від гривні?

94. 10. Чому дорівнює 11 у квадраті?

95. 1. Чому дорівнює кут у квадраті?

96. 2. Опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через дві доби?

97. 3. Яке число потрібно помножити саме на себе, щоб воно збільшилося в 4 рази?

98. 4. Кравець має сувій сукна 18 м і щодня відрізає по 3 м. На який день він відріже останній кусок?

99. 5. Як число 666 збільшити у 1,5 раза, не виконуючи при цьому ніяких математичних дій?

100. 6. Чи є взаємно простими числа 0,5 і 2?

101. 7. Сімсот соколят на одній подушці сплять.

102. 8. Двічі родиться, а раз вмирає.

103. 9. Живе один батько і тисячі синів має, всім шапки справляє, а собі не має.

104. 10. У двох матерів по п'ятеро синів.

105. 1. Під одним бриликом чотири панночки стоять.

106. 2. Чому дорівнює різниця квадратів двох виразів?

107. 3. Чому дорівнює квадрат різниці двох виразів?

108. 4. Липкий бублик.

109. 5. У кого в голові гуля, у животі булькає, одна рука, та й та на спині?

110. 6. Що далі хвоста не піде?

111. 7. Що важче: 100 кг заліза чи 1 ц сіна?

112. 8. Чи може йти дощ два дні підряд?

113. 9. В якому місяці люди найменше їдять хліба?

114. 10. На дубі 4 гілки, на кожній гілці росте по 6 яблук. Скільки всього яблук росте на дереві?

115. 1. Пташині 6 років. Що трапиться з нею потім?

116. 2. Скільки картоплин улізе в горщик?

117. 3. Горіло 7 свічок. Дві з них погасли. Скільки залишилось?

118. 4. Як називаються числа, що використовуються для лічби предметів?

119. 5. Скільки нулів у розрядній одиниці, що називається мільйон?

120. 6. Яким приладом вимірюють кути?

121. 7. Яким приладом вимірюються довжини відрізків?

122. 8. Які найпростіші “прилади”, які учні використовують для лічби в 1 класі?

123. 9. Кришка столу має 4 кути. Один кут відпиляли. Скільки кутів стало?

124. 10. Скільки кольорів у веселки?

125.

126.

127.

6
4
8
1
2
6
6

128.

П
І Ф А Г О Р

129.

130.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

131.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

132.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

133. Який розділовий знак використовується для запису десяткових дробів?

134. Скільки десятих у числі 3,052?

135. На скільки знаків треба перенести кому при множенні числа на 0,001?

136. Яке число більше: 3,4 чи 3,04?

137. Порівняйте числа 0,125 і 1/8.

138. 0,75 округлити до десятих.

139. Виконай ділення 0,594 : 0,011

140. Як називають дві прямі, що, перетинаючись, утворюють прямий кут?

141. Як називається фігура, що складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучають ці точки?

142. За якою формулою обчислюється площа квадрата?

143. Чому дорівнює сума кутів трикутника?

144. За допомогою якого приладу вимірюють градусну міру кута?

145. Скільки спільних точок можуть мати два кола?

146. Як зміниться площа квадрата, якщо сторону збільшити в 3 рази?

147. Назвати найменше натуральне число.

148. Прочитати число 3 124 500 401.

149. Як називаються числа при відніманні?

150. Одне з натуральних чисел позначили буквою а. Назвати попереднє та наступне число.

151. Ознака подільності на 3.

152. Назвати найменше трицифрове число.

153. Коли ми дивимося на 3, а кажемо чверть?

154. Чи може половина 8 дорівнювати 0?

155. Горіло 10 свічок. Три потухли. Скільки свічок залишилося?

156. У семи братів по одній сестрі. Скільки всього дітей?

157. П'ять картоплин зварили за 30 хв. За скільки хвилин зварилася одна картоплина?

158. Як поставити двох хлопців так, щоб кожен стояв позаду другого?

159. Скільки буде десятків, якщо один десяток помножити на один десяток?

160. Трійка коней проскакала 15 км. Скільки кілометрів проскакав кожен кінь?

161. Назвіть просте число, що йде за 8.

162. Що важче: 1 кг монет по 25 к. чи 0,5 кг монет по 50 к.?

163. Назвіть 5 днів підряд, не називаючи днів тижня і не користуючись числами.

164. Вітрина, актриса, тритон. Яке число об'єднує ці слова?

English     Русский Правила