Дзяржаўны герб нашай краіны
Праверка дамашняга задання
План урока 1. Значэнне Дзяржаўнага герба. 2. Герб — гэта кніга-летапіс дзяржавы. 3. Дзяржаўны герб у нашым жыцці.
1.84M

Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь

1. Дзяржаўны герб нашай краіны

Прэзентацыя падрыхтавана І. Я. Андрэевай
Дзяржаўны герб
нашай краіны
Мая Радзіма — Беларусь
4 клас

2.

МЭТА: пазнаёміць з Дзяржаўным гербам
Рэспублікі Беларусь як адным з сімвалаў
нашай дзяржавы.
ЗАДАЧЫ:
— даць уяўленне аб гербе як галоўным сімвале дзяржавы;
— растлумачыць сэнсавае значэнне кожнага
з адлюстраванняў, якія на ім маюцца;
— паказаць, што герб — гэта летапіс гісторыі
беларускага народа, гэта сувязь мінулага
з сучаснасцю;
— развіваць пазнавальныя інтарэсы, цікавасць да дзяржаўнай сімволікі;
— выхоўваць патрыятычныя пачуцці, шаноўныя адносіны да дзяржаўнай сімволікі.

3. Праверка дамашняга задання

4.

Заданне 1.
Злучыць пры дапамозе ліній назвы
з датамі.
Саюз Беларусі і Расіі
1991 г.
Выбары першага Прэзідэнта
Прыняцце Канстытуцыі
1994 г.
Уваход Беларусі ў СНД
Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь
1997 г.

5.

Заданне 2.
Растлумачыць скарочаныя назвы.
СНД Садружнасць Незалежных Дзяржаў
ААН
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый

6.

Заданне 3.
Запоўніць наступную табліцу.
1. Асноўны закон
дзяржавы
?
Канстытуцыя
Прэзідэнт
?
2. Кіраўнік нашай
дзяржавы
3. Урад нашай краіны
Савет Міністраў
?
Рэспублікі Беларусь
Рэспубліка
Беларусь
?
4. Назва нашай дзяржавы
5. Вышэйшы
заканадаўчы орган
?
Нацыянальны
сход
?
ААН
6. Самая ўплывовая
міжнародная арганізацыя

7. План урока 1. Значэнне Дзяржаўнага герба. 2. Герб — гэта кніга-летапіс дзяржавы. 3. Дзяржаўны герб у нашым жыцці.

8.

Кожная краіна мае свой герб.
Расія
Куба
Украіна
Японія
Кітай
Венесуэла

9.

Гістарычная даведка
Адны сімвалы жывуць стагоддзі: старажытны герб
Полацка «Карабель пад ветразямі» існуе і дагэтуль.
А вось другія мяняюцца.
Напрыклад, герб «Пагоня»
быў Дзяржаўным гербам
Вялікага
княства
Літоўскага.
Тая ж «Пагоня» выконвала ролю Дзяржаўнага сімвала Рэспублікі Беларусь
у 1991—1995 гг.

10.

Гісторыя герба Беларусі
Герб Беларускай ССР
1919 г.
Герб Беларускай ССР
1950—1991 гг.
Герб Беларускай ССР
1926—1937 гг.
Герб Беларусі
1991—1995 гг.

11.

У 1995 г. па выніках рэферэндуму была ўведзена новая дзяржаўная сімволіка. Змяніўся
таксама і герб.

12.

Практычная работа
Заданне 1.
Уважліва разгледзьце Дзяржаўны герб Беларусі
і пералічыце, што на ім адлюстравана.

13.

Праверка адказаў
1. Пяціканцовая зорка.
2. Контуры межаў Беларусі.
3. Узыходзячае сонца.
4. Залатыя сонечныя промні.
5. Частка зямнога шара.
6. Каласкі жыта.
7. Ружовыя кветкі канюшыны.
8. Блакітныя кветкі ільну.
9. Жыта і кветкі ўтвараюць вянок.
10. Вянок абвіты чырвона-зялёнай стужкай.
11. На стужцы надпіс: «Рэспубліка Беларусь».

14.

Заданне 2.
Пералічыце колеры, якія ўпрыгожваюць
Дзяржаўны герб.

15.

блакітны
Праверка адказаў
чырвоны
белы

16.

Герб — гэта кніга-летапіс дзяржавы
(работа з падручнікам).

17.

Пётр Клімук
Уладзімір Кавалёнак

18.

Дзяржаўны герб у нашым жыцці
Дзяржаўныя сімвалы (гербы) можна ўбачыць:
1. На будынках органаў дзяржаўнай улады.

19.

2. На дзяржаўных дакументах.

20.

3. На ардэнах і медалях.

21.

4. На адзенні лётчыкаў-касманаўтаў.

22.

5. На касцюмах спартсменаў.

23.

А таксама:
6. На дзяржаўных пячатках.
7. На грашовых знаках.
8. На форме ваеннаслужачых.

24.

Чаму на Дзяржаўным гербе нашай
краіны паказана ўверсе жыта,
злева — канюшына, а справа —
лён?
English     Русский Правила