МЭТА: пазнаёміць з Дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь як адным з сімвалаў нашай дзяржавы.
Паказаць пералічаныя адлюстраванні на гербе і растлумачыць іх сэнс. 1. Пяціканцовая зорка. 2. Узыходзячае сонца. 3. Каласкі
Чаму на Дзяржаўным гербе нашай краіны паказана ўверсе жыта, злева — канюшына, а справа — лён?
Запоўніць крыжаванку.
План урока 1. Тры колеры на сцягу. 2. Дзяржаўны сцяг у нашым жыцці. 3. Герой Беларусі Уладзімір Карват.
2.54M

Сцяг беларускай дзяржавы

1.

Прэзентацыя падрыхтавана І. Я. Андрэевай
Мая Радзіма — Беларусь
4 клас

2. МЭТА: пазнаёміць з Дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь як адным з сімвалаў нашай дзяржавы.

ЗАДАЧЫ:
— даць агульнае ўяўленне пра сцяг нашай краіны,
растлумачыць сэнс кожнага з адлюстраванняў,
якія на ім змяшчаюцца;
— паказаць, што сцяг, як і герб, — гэта наша
гісторыя, непарыўная сувязь мінулага з сучаснасцю;
— ажыццявіць параўнальную характарыстыку двух
сімвалаў — герба і сцяга;
— развіваць уменне параўноўваць гістарычныя
з’явы, шукаць у іх падабенствы і адрозненні;
— выхоўваць любоў да Радзімы, імкненне стаць
патрыётам сваёй Бацькаўшчыны, шаноўныя адносіны да дзяржаўнай сімволікі.

3.

4. Паказаць пералічаныя адлюстраванні на гербе і растлумачыць іх сэнс. 1. Пяціканцовая зорка. 2. Узыходзячае сонца. 3. Каласкі

жыта.
4. Кветкі канюшыны і ільну.
5. Чырвона-зялёная стужка з надпісам.

5. Чаму на Дзяржаўным гербе нашай краіны паказана ўверсе жыта, злева — канюшына, а справа — лён?

Жыта размешчана ўверсе, таму што гэта галоўная
зерневая культура нашай краіны. Канюшына паказана злева, таму што яна самая распасюджаная
лугавая культура Беларусі, а лён — адно з самых
каштоўных багаццяў Беларусі, так званы «паўночны
шоўк».

6. Запоўніць крыжаванку.

1
2
к 1. Лётчыкі, якія лятаюць
у космас.
а 2. Два з іх нашы землякі-…
с
3 К л і м у к
а
4 К а в а л ё н а к
а 3. Аднаго завуць Пётр…
ў 4. А другога — Уладзімір…
т
б е л а р у с ы

7. План урока 1. Тры колеры на сцягу. 2. Дзяржаўны сцяг у нашым жыцці. 3. Герой Беларусі Уладзімір Карват.

8.

У розных краінах — розныя сцягі.
Расія
Венесуэла
Украіна
Канада
Кітай
Японія

9.

Гісторыя Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь
У студзені 1919 г. была абвешчана
Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка
Беларусь (ССРБ). Сцягам ССРБ стала
чырвонае палотнішча, сімвал рэвалюцыі.
Люты 1919 г.
1927 г.
1937 г.
1951 г.
1991 г.
1995 г.

10.

11.

Значэнні колераў
Знак Сонца, сімвал роднасці і братэрства,
звязаны з барацьбой за свабоду і справядлівасць, знак перамогі і шчаслівага жыцця.
Колер дабра і міру, колер прыроды, расліннасці палёў, лясоў, лугоў.
Знак свабоды, сімвал духоўнай чысціні
і мудрасці жыхароў Беларусі.

12.

Арнамент — гэта ўпрыгожванне, якое складаецца
з геаметрычных фігур.
Беларускі арнамент

13.

Са шматлікіх варыянтаў беларускага народнага арнаменту на Дзяржаўным сцягу Рэспублікі
Беларусь захаваны фрагмент найбольш старажытнага і тыповага арнаменту. Праца была
выкананая ў 1917 годзе і належыць простай
сялянцы Матроне Маркавіч з вёскі Касцелішча
Сенненскага павета.
Ён сімвалізуе працавітасць і працоўнае майстэрства як перадумовы ўсялякага шчаслівага
лёсу.

14.

У цэнтры арнамента ромб з тоўстым «кручком», які азначае вечнасць і рух. А сам ромб —
гэта старажытнае выява багіні зямлі і ўрадлівасці. Разам з тым гэта сімвал засеянага,
непраздного, як казалі ў даўніну, поля. Ён
акружаны знакамі, заклінаючымі пра ўраджай,
удачу.
Ромб паменш — гэта таксама загаворы —
«хлябы» — ежа, якую трэба разумець, як ежу для
духу і ежу для цела.
Вось, аказваецца, якія мудрасці выказвае
вышыўка простай сялянкі, якая захавала для
нас «пасланне» з далёкіх часоў!

15.

Практычная работа
Заданне 1.
Параўнаць колеры герба і сцяга. Знайсці агульнае
і рознае.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Чырвоны.
Зялёны.
Залацісты.
Блакітны.
Фіялетавы.
Ружовы.
Белы.

16.

Вывады:
1. У дзяржаўнай сімволіцы паўтараюцца
зялёны і белы.
3 колеры: чырвоны,

2. Найбольш колераў змяшчае герб.

Іх усяго 7.

3. Самым распаўсюджаным з’яўляецца
чырвоны
… колер. колер.

17.

Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь уяўляе сабой прамавугольнае палотнішча, якое складаецца з дзвюх гарызантальна размешчаных каляровых палос: верхняй —
чырвонага колеру шырынёй у 2/3 і ніжняй — зялёнага
колеру ў 1/3 шырыні сцяга. Каля дрэўка вертыкальна
размешчаны беларускі нацыянальны арнамент чырвонага
колеру на белым полі, якое складае 1/9 даўжыні сцяга.

18.

Заданне 2.
Параўнаць адпаведнасць адлюстравання
Дзяржаўнага сцяга ў падручніку з дзяржаўным стандартам.
Неабходныя матэрыялы: лінейка, аловак,
ручка.

19.

Параўнальная табліца
Дзяржаўны стандарт
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Верхняя палоска — 2/3 шырыні
Ніжняя палоска — 1/3 шырыні
Арнамент — 1/9 даўжыні
Шырыня сцяга — 1
Даўжыня сцяга — 2
Вынікі замераў
Шырыня сцяга
Шырыня верхняй паласы
Шырыня ніжняй паласы
Даўжыня сцяга
Шырыня арнаменту
Адносіны шырыні да даўжыні
Замер
ы
ў мм
Вывады аб
адпаведнасці

20.

Выкарыстанне Дзяржаўнага сцяга
Рэспублікі Беларусь
На будынках органаў дзяржаўнай улады.

21.

На будынках нашых пасольстваў за мяжой.

22.

На будынку рэзідэнцыі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь.

23.

На сесіях ААН.

24.

На міжнародных нарадах.

25.

У час правядзення мітынгаў і дэманстрацый.

26.

На парадах.

27.

На алімпійскіх гульнях.

28.

У гонар чэмпіёнаў.

29.

У дні жалобы (сцягі з чорнымі лентамі).

30.

Другая нядзеля мая — свята Дзяржаўнага герба
і Дзяржаўнага сцяга.

31.

Самая высокая ўзнагарода нашай рэспублікі —
зорка «Герой Беларусі».
Званне «Герой Беларусі»
прысвойваецца лепшым
грамадзянам нашай краіны, якія ўнеслі значны
ўклад у развіццё прамысловасці, сельскагаспадарчай
вытворчасці,
навукі і культуры Рэспублікі Беларусь.

32.

Першы Герой Беларусі — ваенны лётчык,
падпалкоўнік Уладзімір Карват.

33.

Памятны знак, устаноўлены ў скверы, які быў
адкрыты ў імя У. Карвата ў Баранавічах.
Помнік
У. Карвату
ў вёсцы
Арабаўшчына.

34.

Наступнае прысваенне звання Героя Беларусі
адбылося 30 чэрвеня 2001 г., ім было ўдастоена адразу 4 чалавекі.
1. Павел Лук'янавіч Марыеў —
дырэктар Беларускага аўтазавода — удастоены звання Героя
«за самаахвярную працу
і выключныя заслугі ў развіцці
айчыннага аўтамабілебудавання».

35.

2. Міхаіл Карчміт —
старшыня праўлення калектыўнага прадпрыемства-агракамбіната «Сноў» Нясвіжскага раёна —
«за самаахвярную працу і выдатныя заслугі ў развіцці сельскагаспадарчай вытворчасці».
3. Віталь Крамко —
старшыня сельскагаспадарчага
калектыўнага прадпрыемства
«Кастрычнік» Гродзенскага
раёна — «за самаахвярную
працу і выдатныя заслугі
ў развіцці сельскагаспадарчай
вытворчасці».

36.

4. Аляксандр Дубко —
былы старшыня Гродзенскага аблвыканкама
(пасмяротна) «за выдатныя
заслугі перад дзяржавай
і грамадствам».
English     Русский Правила