УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.
3.67M
Категория: ИсторияИстория

Українські землі в першій половині ХVІІ ст

1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.

2.

Основні дати
1615 р.
Заснування Богоявленського братства у
Києві. Вступ до братства П. КонашевичаСагайдачного із Військом Запорізьким.
1620 р.
1621 р.
Відновлення
православної
ієрархії.
Обрання
Київським
православним
митрополитом Йова Борецького
Хотинська війна
1625 р.
Куруківська угода
1632 рр.
утворення Києво-Могилянської академії
1637–1638
рр.
національно-визвольне
повстання
під
проводом
Павла
Павлюка,
Якова
Острянина, Дмитра Гуні

3.

Петро
Конашевич–
Сагайдачний
(1570-1622)
Політичний діяч, гетьман
реєстрового
козацтва,
який
очолив
морські
походи
козаків
на
турецькі фортеці Ізмаїл,
Трапезунд, Синоп, Кафу,
допоміг
польському
війську
розгромити
турецьку армію у битві
під Хотином.

4.

Якуб
Собеський
залишив
про нього такий
спомин:
« Був це чоловік великого
духу,
що сам шукав небезпеки,
легковажив життям, у
битві був проворний,
діяльний, у таборі
сторожкий, мало спав і не
пиячив… на нарадах був
обережний і в усяких
розмовах
Неговіркий»
Петро
Сагайдачний,

5.

6.

7.

Йов
Борецький
(1560–1631)
Письменник, перекладач,
церковний і культурний діяч,
митрополит Української
православної церкви у 1620
—1631 рр., ректор Львівської
та Київської братських шкіл,
автор полемічних творів,
спрямованих на захист
православ’я, зокрема
«Протестації».

8.

Основні поняття
Грекокатолицька
церква
Церква утворена після підписання
Берестейської унії (об’єднання православної і
католицької церков)
Покозачення Самовільне проголошення своєї належності до
козацького стану
Право
ставропігії
Церковна автономія. Надавалася
православним братствам безпосередньо
константинопольським патріархом.

9.

10.

Іпатій
Потій
(1541–1613)
Український письменникполеміст, “батько унії”
уніатський митрополит
(1600-1613), один iз
засновникiв грекокатолицької (унiатської)
церкви в Українi, активний
учасник Берестейського
собору 1596р.

11.

Йосиф Велямин Рутський
1576 – 1637
Предстоятель
руської уніатської
церкви

12.

Петро
Могила
(1596—1647)
Митрополит
Української
православної
церкви
у
1632—1647
рр.,
який
домігся
офіційного
визнання
польським
урядом
православної
церкви,
упорядкування
церковного
життя,
розвитку
освіти
(1632
р.
заснування
Києво-Могилянської
колегії).

13.

1625 р.
Польсько-козацький збройний конфлікт. Куруківська
угода поляків із козаками.
1630 р.
Козацьке повстання під проводом Тараса Федоровича
(Трясила).
1632 р.
Затвердження польським сеймом "Пунктів для
заспокоєння руського народу". Визнання законності
існування в Речі Посполитій православної церкви.
Обрання Київським митрополитом Петра Могили.
1632-1634 рр.
Смоленська (московсько-польська) війна.
1634 р.
Поляновський мир Московії з Польщею.
1635 р.
Зруйнування фортеці Кодак запорожцями на чолі з
Іваном Сулимою.
1638 р.
Затвердження сеймом Речі Посполитої "Ординації
війська Запорозького реєстрового..."
English     Русский Правила