2.10M
Категории: ФинансыФинансы ИсторияИстория

Податкова система Швейцарії

1.

2.

Швейцаарія
Столиця: Берн
Офіційна назва: Швейцаа рска
Конфедераа ція
Межує: на півночі з
Німеччиною , на півдні з
Італією, на заході з
Францією, на сході з
Австрією і Ліхтенштейном.
Назва походить від
найменування кантону
Швіц, утвореного від
старонімецького «палити».

3.

Історія виникнення податків
Система оподаткування з'явилася з виникненням
найпростішої державної моделі.
Витоки оподаткування дехто вбачає в стародавніх
жертвопринесеннях, що практикувалися як майже
добровільна данина вищим силам ще до виникнення
християнства.
Першими джерелами податків були оподатковувані
базові цінності: земля, худоба, раби. І самі податки були
«прямими», справлялися безпосередньо з громадян, що
одержують прибуток від майна.

4.

5.

6.

Наступний  етап  у  розвитку  подат ків,  зокрема  у 
Швейцарії,  припав  у  Європі  на  XIX  ст.  і  був 
пов'язаний з піднесенням виробництва й економіки. 
Держава  змінила  пріоритети:  головним  об'єктом 
оподаткування став оборот — перехід цінностей від 
одного суб'єкта до іншого. Відчутним виявився для 
громадян  також податок на спадщину. Поширилися 
податки  на  операції  та  капітал  —  в  основному  на 
його  приріст  у  вигляді  відсотків  за  цінними 
паперами  або  вкладами,  дивідендів  за  акціями, 
зростання вартості активів.

7.

На наступному етапі ХХ ст.. світової історії 
оподаткування ознаменувався народженням 
ПДВ. Поширилися й цільові податки,                 
збирання яких має на меті ви робництво               
                       конкретних суспільних благ, 
таких як соціальне страхування, державне 
медичне обслуговування і пенсійне 
забезпечення, будівництво доріг тощо.

8.

Економіка Швейцарії на
сьогодні в значній мірі
залежить від зовнішньої
торгівлі як у імпорті
сировини та
напівфабрикатів, так і в
експорті виробів
промисловості (на
експорт йде більш 50%
продукції текстильної,
близько 70%
машинобудівної, понад
90% хімічної та
фармацевтичної, 98%
годинної промисловості) .

9.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА У ШВЕЙЦАРІЇ ПІД ЧАС
ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОСТІ
Податок на передачу прав на нерухомість становить
3,3%.
Податок на додану вартість становить 7,6%.
Оподаткування після купівлі нерухомості складає від
0,0 до 0,4%.
Податок на прибуток становить від 9% до 25%.
Податок з чистого майна рівень цього податку є
змінним.
Податок на передачу нерухомості у спадок (податок
на дарування).
Зазвичай він коливається між 0% та 54%.

10.

Швейцарія
Україна
ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК
В залежності від кантону, де знаходиться компанія, і 
від її податкового статусу (напр., холдингова компанія, 
компанія, що управляє), податок, що стягується 
становить 9% - 25%.
ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК
У свою чергу згідно з Законом України "Про
прибутковий податок з фізичних осіб" для більшості 
фізичних осіб із січня з 2007 р. - 15%.
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ / VAT)
На більшість видів товарів і послуг поширюється 
7.6%-а ставка. Деякі специфічні види обкладаються 
податком за зниженим тарифом: 2.4%; готельні 
послуги: 3.6%.
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ ) 
В Україні ПДВ становить 20%.
Договір про уникнення подвійного оподаткування
Укладено з 79 країнами.
Станом на 26.12.2011 р. чинними є міжнародні договори 
про уникнення подвійного оподаткування, укладені 
Україною з 64 країнами. Крім того, відповідно до ст. 7 
Закону про правонаступництво Україна застосовує 4 
договори СРСР про уникнення подвійного оподаткування, 
що діють до набрання чинності новими договорами.
УТРИМАННЯ ПОДАТКУ. При виплаті швейцарською 
компанією дивідендів / відсотків / рояльті на рахунок 
нерезидента
Дивіденди: 35%
Відсотки: 0% (для банків 35%)
Рояльті: 0%
English     Русский Правила