800.80K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Поняття про ціну та ціноутворення

1.

Поняття про ціну та ціноутворення
Ціна — це грошовий вираз вартості товару.

2.

В ринкових коливаннях цін навколо вартості виявляється дія закону
вартості — економічного закону товарного виробництва.
Закон вартості спонукає товаровиробників зважати на суспільно
необхідні витрати праці і добиватися їх зниження, регулює розподіл
суспільної праці і засобів виробництва між галузями народного
господарства.

3.

Існує декілька теорій вартості:
теорія трудової вартості
теорія попиту і пропозиції
теорія граничної корисності.

4.

Теорія трудової вартості була першою з різноманітних
теорій і концепцій вартості. Згідно з нею основу та
величину вартості товарів і послуг формують витрати
суспільно необхідної праці на їх виробництво.

5.

Згідно теорії попиту і пропозиції вартість товару може
виявитися тільки в ціні, тобто в грошовому виразі.
Отже, ціна визначається співвідношенням попиту і
пропозиції. Ця теорія доповнює теорію трудової
вартості, оскільки пов'язує її з ринком, ціною і
механізмом її формування.

6.

Сутність теорії граничної корисності полягає в тому, що вартість
товару залежить від його граничної корисності: ніж більше товару
конкретного виду на ринку, тим менше його цінність, і навпаки.
Якщо кількість якого-небудь товару менше потреби в ньому, то
його цінність зростає. При збільшенні пропозиції даного товару
цінність його падає до граничної корисності.

7.

Ціна виконує такі економічні
функції:
облікову
розподільну
стимулюючу
регулюючу.

8.

Облікова — забезпечує облік та контроль
результатів господарювання
Розподільча — впливає на розподіл ресурсів,
доходів та фінансів в суспільстві
Регулююча- здійснюється збалансування між
окремими виробництвами, попитом і
пропозицією
Стимулююча — сприяє раціональному
використанню обмежених ресурсів, науково —
технічному прогресу, оновленню асортименту.

9.

Дякую за увагу!
Виконала студентка
Ярова Ольга
МД-13К
English     Русский Правила