ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (м. Одеса)
ЛІТЕРАТУРА:
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
Органи управління
Органи управління
НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Органи управління
НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Командир в управлінні
Система управління
Завдання на самостійну роботу
3.99M
Категория: Военное делоВоенное дело

Система управління військами

1. ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (м. Одеса)

ТЕМА 2: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
Заняття 5: Система управління військами
Доцент кафедри гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
працівник Збройних Сил України Єфіменко А.Є.

2. ЛІТЕРАТУРА:

1. Полікашин В.С. Основи управління і
прийняття рішень у військовій справі. Х.:
2003.
2. Альбом наочних схем з курсу
дисципліни
Основи
військового
управління.
3. Шегда А.В. Менеджмент. Навчальний
посібник. К.: Тов-во "Знання", КОО, 2002.
2

3. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Вимоги до органів управління.
2. Структура органів управління.
3. Роль і задачі командира в управлінні
підрозділами.
3

4. Органи управління

ОРГАН
УПРАВЛІННЯ
ВІЙСЬКАМИ
ЦЕ:
4
Організаційно-штатні або створені
тимчасово штаби, колективи, окремі
посадові особи, що наділені правами і
обов'язками
щодо
керівництва
військами (силами) у мирний і
воєнний час.
Органи управління спроможні
успішно виконувати завдання,
які їм визначаються, якщо:
- Організаційно штатна структура;
- Рівень підготовки і злагодження;
ВІДПОВІДАЮТЬ
- Методи та способи роботи;
- Технічна оснащення .
ХАРАКТЕРУ
СУЧАСНОГО
БОЮ

5. Органи управління

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
Постійна готовність до управління
Здатність виконання завдань у короткий строк
Мати кількість підлеглих, які відповідають нормі
управляємості
Малочисельні, мобільні, прості за своєю структурою
Здібність забезпечити розгортання пунктів управління
Наявність у складі фахівців за родами військ і служб
Виправдане співвідношення кількості офіцерів і
сержантів (солдат)
5

6. НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ

2. Структура органів управління.
6

7.

Органи управління
ВИЩЕСТОЯЧІ
ЗА СВОЇМ ПОЛОЖЕННЯМ В
СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ
ОДНОРІВНЕВІ
НИЖЧЕСТОЯЧІ
- лінійні;
- функціональні.
В
Е
Р
Т
И
К
А
Л
Ь
Н
І
ГОРИЗОНТАЛЬНІ
Зв'язки між
елементами
структур
органів
управління
- інформації;
- координації;
- взаємодії
( однорівневі ).
7

8.

Органи управління
ЛІНІЙНА
ФУНКЦІОНАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ
УПРАВЛІННЯ
ЛІНІЙНО-ШТАБНА
КОМБІНОВАНА
8

9.

Органи управління
ЛІНІЙНА
СТРУКТУРА
УПРАВЛІННЯ
- заснована на зосередженні всіх
управлінських функції в руках
керівника, який здійснює одноосібне
управління
Переваги структури:
1. Єдність і чіткість розпоряджень;
2. Узгодженість дій виконавців;
3. Висока відповідальність керівника за результати
діяльності підрозділу;
4. Оперативність у прийнятті рішень.
Недоліки структури:
1. Високі вимоги до керівників;
2. Велике перевантаження інформацією.
9

10.

Органи управління
ЛІНІЙНОШТАБНА
СТРУКТУРА
УПРАВЛІННЯ
- лінійному керівнику у розробці
конкретних питань і підготовці
рішень, допомагає спеціальний
апарат управління (штаб)
Переваги структури:
1. Штаб готує варіанти рішень питань;
2. Штаб звільняє лінійного керівника від планувань, та
проведення різноманітних розрахунків;
3. Штаб допомагає виконанню інших функції управління
(здійснення контролю, надання допомоги підлеглим).
Недоліки структури:
1. Надзвичайно розвинута система взаємодії по вертикалі;
2. В деякій мірі порушується принцип єдиноначальності.
10

11.

Органи управління
ФУНКЦІОНАЛЬНА
СТРУКТУРА
УПРАВЛІННЯ
- передбачає, що кожний орган
управління, або окремий виконавець,
спеціалізується на виконанні окремих
видів управлінської діяльності.
Переваги структури:
1. Висока компетентність спеціалістів, які відповідають за виконання
конкретних функцій;
2. Розширюється можливість лінійних керівників в оперативному
управлінні підрозділами за рахунок звільнення їх від виконання тих або
інших видів діяльності.
Недоліки структури:
1. Складність підтримання постійного взаємозв'язку між різними
функціональними службами;
2. Тривалість процедури прийняття рішення;
3. Порушення принципу єдиноначальності в управлінні;
4. Зниження відповідальності виконавців за роботу.
11

12.

Органи управління
КОМБІНОВАНА
СТРУКТУРА
УПРАВЛІННЯ
12
- поєднує переваги лінійної, лінійно-штабної
та функціональної структури і ґрунтується на
єдності розпорядження та кваліфікованому
здійсненні функцій управління
Переваги структури:
1. Готують варіанти рішень завдань;
2. Звільняють лінійного керівника від планувань, різноманітних
розрахунків;
3. Вирішують питання матеріально технічного та інших видів
забезпечення виконання завдань.
Недоліки структури:
1.Відсутність тісного зв'язку і взаємодії на горизонтальному рівні
між різними функціональними і лінійними підрозділами;
2. Надзвичайно розвинута система взаємодії по вертикалі й
горизонталі.

13. Органи управління

ВИСНОВОК ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
В сучасних умовах найбільшого розповсюдження
знайшли
наступні
типи
організаційних
структур
управління:
- лінійна структура;
- лінійно-штабна структура;
- функціональна структура;
-комбінована структура.
При цьому ефективність роботи органу управління
залежить від його структури.
13

14. НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ

3. Роль і задачі командира в управлінні
підрозділами.
14

15. Командир в управлінні

15

16.

Органи управління
ЛІНІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
Переваги структури:
1. Єдність і чіткість розпоряджень;
2. Узгодженість дій виконавців;
3. Висока відповідальність керівника за результати
діяльності підрозділу;
4. Оперативність у прийнятті рішень.
Недоліки структури:
1. Високі вимоги до керівників;
2. Велике перевантаження інформацією.
6

17. Система управління

6
Операційна система військового підрозділу (частини)
Інформація із
зовнішнього
середовища
А
На вході
Підсистема планування
та контролю
Командир
підрозділу (частини)
Інформація
про стан
системи
Плани,
рішення, що
коригують
взаємодію
Люди
Підсистема переробки
Енергія
Підлеглі підрозділи
Інформація із
внутрішнього
середовища
В
На виході
Військові
підрозділи,
які здатні
виконувати
бойові
завдання
Матеріали
Підсистема забезпечення
Гроші
Інформація
Підрозділи
забезпечення
частини
Підготовлений
військовий
резерв
на випадок
мобілізаційних
заходів

18.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
2.
Структура
системи
військовими підрозділами.
управління
7

19. Завдання на самостійну роботу

17
1. Вивчити навчальний матеріал, який був
викладений.
2. Підготуватися до контрольного опитування
на наступному занятті з вивчених питань.
English     Русский Правила