Кафедра тактико-спеціальної підготовки
Мета заняття:
Місце заняття у вивченні модулю ”Основи організації зв’язку в Сухопутних військах ”
Місце заняття у вивченні модулю ”Основи організації зв’язку в Сухопутних військах та радіозв’язку спеціальної розвідки”
Навчальні питання
Перше питання
Основними організаційними й технічними заходами по безпеці зв’язку є:
Друге питання
Приховане управління військами (силами)
ПУВ досягається:
Документами ПУВ називаються
Таблиця позивних вузлів зв'язку 2 мбр
Таблиця позивних посадових осіб 2 мбр
Таблиця сигналів 2 мбр
Види та засоби прихованого зв'язку
Спеціальні види зв’язку (спеціальний зв’язок)
Засекречений зв’язок
Шифрований зв’язок
Кодований зв’язок
Третє питання
Безпека зв’язку і АУВ
Розвідзахищеність
Радіомаскування
Оперативне радіомаскування
Система контролю безпеки зв’язку та АУВ
Заключна частина
Завдання на самостійну роботу
8.26M
Категория: Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Поняття про безпеку зв'язку. Приховане управління військами

1.

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

2. Кафедра тактико-спеціальної підготовки

ТЕМА 2. Поняття про систему зв’язку і АУВ.
Заняття 5. Поняття про безпеку зв'язку.
Приховане управління військами.

3. Мета заняття:

Вивчити основні організаційнотехнічні заходи, які забезпечують
безпеку зв’язку і АУВ.
Розглянути основні документи ПУВ
та види прихованого зв’язку.
Ознайомитись з системою контролю
безпеки зв’язку і АУВ.

4. Місце заняття у вивченні модулю ”Основи організації зв’язку в Сухопутних військах ”

Система зв’язку і АУВ
Система управління
військами
Органи управління
Пункти управління
Система зв’язку і
АУВ
Засоби забезпечення
ВЗ і А ПУ
Лінії прямого зв’язку
Опорна мережа зв’язку
Лінії прив’язки
Мережа ФПЗ
Система управіння звязком
і АУВ
Система ТЗЗ і АУВ
Резерв зв’язку
Система контролю БЗ і АУВ
Система контролю
БЗ і АУВ
Органи управління
Вузли, пункти,
групи контролю
БЗ і АУВ

5. Місце заняття у вивченні модулю ”Основи організації зв’язку в Сухопутних військах та радіозв’язку спеціальної розвідки”

Система зв’язку і АУВ
Система управління
військами
Органи управління
Пункти управління
Система зв’язку і
АУВ
Засоби забезпечення
ВЗ і А ПУ
Лінії прямого зв’язку
Опорна мережа зв’язку
Лінії прив’язки
Мережа ФПЗ
Система управіння звязком
і АУВ
Система ТЗЗ і АУВ
Резерв зв’язку
Система контролю БЗ і АУВ
Система контролю
БЗ і АУВ
Органи управління
Вузли, пункти,
групи контролю
БЗ і АУВ

6. Навчальні питання

1. Безпека зв’язку як складова частина
комплексної протидії іноземним розвідкам.
2. Роль та значення прихованого управління
військами. Види та засоби прихованого
зв’язку.
3. Система контролю безпеки зв’язку і АУВ
як елемент СЗ і АУВ.

7. Перше питання

Безпека зв’язку як складова частина
комплексної протидії іноземним розвідкам.

8.

Вимоги до системи зв’язку і АУВ
Бойова
готовність
Стійкість
Мобільність
Перепускна
спроможність
Безпека
зв’язку

9.

Безпека зв’язку і АУВ – це здатність
системи зв’язку і АУВ протидіяти
радіо і радіотехнічним засобам
противника
та
забезпечити
зберігання в таємниці від противника
змісту
переданої
(прийнятої)
інформації, протистояти її змінам і
знищенню та
введенню хибної
інформації, а також дотримання
режиму таємності при обробці і
зберіганні інформації в АСУ, на
вузлах (станціях, апаратних) зв’язку.

10.

Безпека зв`язку і АУВ
Досягається

11.

Безпека зв`язку і АУВ
Досягається
Своєчасним
проведенням
комплексу
організаційних
та технічних
заходів

12.

Безпека зв`язку і АУВ
Досягається
Своєчасним
проведенням
комплексу
організаційних
та технічних
заходів
Високим рівнем
підготовки
спеціалістів, що
обслуговують
засоби зв`язку і
АУВ

13.

Безпека зв`язку і АУВ
Досягається
Своєчасним
проведенням
комплексу
організаційних
та технічних
заходів
Високим рівнем
підготовки
спеціалістів, що
обслуговують
засоби зв`язку і
АУВ
Систематичним
проведенням
контролю по перевірці
вимог керівництва по
безпеці зв`язку і АУВ
та інших нормативних
документів

14. Основними організаційними й технічними заходами по безпеці зв’язку є:

1. Використання способів організації зв'язку, систем паролювання та адресації, призначення
радіоданих, встановлення режимів роботи, що забезпечують максимальне ПУВ.
2. Застосування засекреченої апаратури зв'язку й дотримання правил її експлуатації.
3. Використання для передачі інформації найбільш захищених від радіо та радіотехнічних
розвідок технічних засобів зв'язку, а також каналів зв'язку, що не підлягають
перехопленню.
4. Попереднє шифрування й кодування інформації.
5. Використання таблиць позивних і документів ПУВ.
6. Обмеження кола осіб, які допускаються до ведення переговорів по незасекреченим
каналам зв'язку.
7. Максимальне обмеження використання для управління військами відкритих каналів
зв'язку.
8. Застосування ефективних способів паролювання й апаратури імітозахисту.
9. Обмеження об'єму інформації, що передається по різних каналах зв'язку за рахунок
уніфікації та формалізації.
10. Перевірка справжності одержаних повідомлень методом зворотної передачі прийнятого
тексту.
11. Обмеженим використанням апаратури засекречування тимчасової стійкості на каналах
зв'язку, що можуть бути перехоплені.
12. Суворе дотримання правил встановлення зв'язку та ведення переговорів.
13. Скорочення часу роботи засобів зв'язку на передачу (випромінювання) за рахунок
використання апаратури швидкодії та над швидкодії.
14. Виконання вимог режиму секретності під час обробки та зберігання інформації в
автоматизованих системах управління, на вузлах, станціях і апаратних зв'язку.
15. Виключенням несанкціонованого доступу до інформації апаратними, програмними,
криптографічними методами та організаційними заходами.
16. Використання необхідних для забезпечення зв'язку потужностей випромінювання,
гостронаправлених антен та інших мір, що ускладнюють ведення розвідки і таке інше.

15. Друге питання

Роль та значення прихованого управління
військами. Види та засоби прихованого зв’язку.

16. Приховане управління військами (силами)

це управління військами (силами), яке організоване з
дотриманням вимог секретності, яке має за мету
забезпечення збереження в таємниці від технічних
розвідок заходів щодо керівництва військами (силами);
визначає комплекс заходів щодо використання
наявних
засобів
засекречування,
шифрування,
кодування, захищених АСУ, засобів криптографічного
захисту конфіденційної інформації з одночасним
виконанням заходів оперативного
маскування,
протидії технічним розвідкам, забезпечення охорони
державної таємниці, технічного захисту інформації та
безпеки інформації з обмеженим доступом.

17. ПУВ досягається:

обмеженням
кола
посадових
осіб,
що
ознайомлюються з задумом тої чи іншої операції;
прихованим розміщенням і переміщенням пунктів
управління;
дотриманням правил і порядку ведення переговорів по
технічним засобам зв’язку;
використанням засекречуючої апаратури зв’язку;
шифруванням і кодуванням документів, своєчасною
розробкою і доведенням до військ усіх заходів по
забезпеченню ПУВ;
використанням таблиць позивних посадових осіб,
сигналів, переговорних таблиць і кодованих карт;
проведенням заходів по маскуванню і дезінформації;
здійсненням постійного контролю за дотриманням
заходів по ПУВ.

18.

Вимоги до ПУВ

19.

Вимоги до ПУВ
Стійкість –
здатність
забезпечувати УВ і
бойовими засобами
в умовах
масованого впливу
вогневих і РЕЗ
противника

20.

Вимоги до ПУВ
Стійкість –
здатність
забезпечувати УВ і
бойовими засобами
в умовах
масованого впливу
вогневих і РЕЗ
противника
Мобільність –
здатність в задані
строки змінювати
структуру
побудови у
відповідності до
обстановки

21.

Вимоги до ПУВ
Стійкість –
здатність
забезпечувати УВ і
бойовими засобами
в умовах
масованого впливу
вогневих і РЕЗ
противника
Мобільність –
здатність в задані
строки змінювати
структуру
побудови у
відповідності до
обстановки
Безпека –
здатність протидіяти
всім видам розвідки,
вводу до СЗ хибної
інформації і несанкціонованому доступу
до інформації

22. Документами ПУВ називаються

документи,
що
використовуються
для
управління військами і ускладнюють ведення
радіотехнічної розвідки противником.
До них відносяться :
таблиці позивних вузлів і станцій зв’язку;
таблиці позивних посадових осіб;
переговорні таблиці та таблиці сигналів;
кодовані топографічні карти.

23. Таблиця позивних вузлів зв'язку 2 мбр


з/п
Найменування вузлів зв'язку
Позивні вузлів
зв'язку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Вузол зв'язку КП 1 АК
Вузол зв'язку ЗКП 1 АК
Вузол зв'язку ТПУ 1 АК
Вузол зв'язку КП 2 мбр
Вузол зв'язку ЗКП 2 мбр
Вузол зв'язку ТПУ 2 мбр
Вузол зв'язку КСП 1 мб
Вузол зв'язку КСП 2 мб
Вузол зв'язку КСП 3 мб
Вузол зв'язку КСП тб
Ратуша
Ратуша-1
Порт
Бант
Бант-1
Жнець
Оболонь
Вітязь
Північ
Легенда
Начальник штабу 2 мбр
підполковник
В.В. Бучик

24. Таблиця позивних посадових осіб 2 мбр


Найменування посадових осіб
з/п
1. Командир 1 АК
2. Заступник командира 1 АК
3. Заступник командира – начальник тилу 1 АК
4. Командир 2 мбр
Позивні
посадових осіб
110
112
113
120
5.
Заступник командира 2 мбр
123
6.
Начальник штабу 2 мбр
214
7.
Командир 1 мб
157
8.
Командир 2 мб
162
9.
Командир 3 мб
173
10
Командир тб
142
Начальник штабу 2 мбр
підполковник
В.В. Бучик

25. Таблиця сигналів 2 мбр


Зміст сигналу
з/п
1. Загроза застосування противником ядерної зброї
2. Загроза застосування противником біологічної та
хімічної зброї
3. Загроза повітряного нападу противника
4. Загроза нападу диверсійних груп противника
5. Загроза застосування противником засобів
радіоелектронного придушення
6. Загроза застосування противником високоточної
зброї
Начальник штабу 2 мбр
підполковник
В.В. Бучик
Назва сигналу
Атом - 222
Бацила - 333
Повітря - 555
Лазутчик - 787
Шум - 123
Ціль - 456

26. Види та засоби прихованого зв'язку

Для захисту інформації, що передається по
каналах зв’язку, використовуються засоби
прихованого
зв’язку:
засоби
ЗАЗ,
шифрувальна і кодуюча техніка, ручні шифри
і документи кодованого зв’язку.
В
залежності
від
засобів,
які
використовуються,
прихований
зв’язок
поділяється на види:
засекречений;
шифрований;
кодований.

27. Спеціальні види зв’язку (спеціальний зв’язок)

це види зв’язку, при використанні яких з метою
приховування змісту інформації здійснюється її
криптографічне перетворювання.

28. Засекречений зв’язок

це основний вид прихованого зв’язку.
Забезпечується використання телеграфної,
телефонної, телекодової, факсимільної та іншої
апаратури автоматичного засекречування.

29. Шифрований зв’язок

найбільш надійний, з точки зору безпеки
інформації.
Здійснюється через шифрувальні органи.
Порядок організації та здійснення
шифрувального
зв’язку
визначений
Настановою по шифрувальній службі в
ЗС.

30. Кодований зв’язок

Служить для забезпечення ПУВ головним
чином в тактичній ланці.
Кодуванням називається перетворення
відкритої (читаємої) інформації в закриту
(нечитаєму) за допомогою технічних засобів
або ручних засобів кодування.
Оснований на застосуванні кодуючих машин,
кодуючих пристроїв і розроблених
безпосередньо в штабах різного роду таблиць –
документів кодованого зв’язку.

31. Третє питання

Система контролю безпеки зв’язку і
АУВ як елемент СЗ і АУВ.

32.

Вимоги до системи зв’язку і АУВ
Бойова
готовність
Живучість
Завадозахищеність
Стійкість
Завадостійкість
Надійність
ЕМС
Мобільність
Перепускна
спроможність
Розвідзахищеність
Безпека
зв’язку
Імітостійкість

33. Безпека зв’язку і АУВ

це здатність системи зв’язку і АУВ
забезпечувати розвідзахищеність та
імітостійкість.
Вимоги прихованості управління і безпеки
зв’язку відображаються на системі зв’язку і
АУВ в тому плані, що вона не повинна
дозволяти адекватно розкривати систему
управління і процеси, які в ній протікають.
Процес такого розкриття називають розвідкою.
Таким чином, система зв’язку повинна
володіти властивістю розвідзахищеності.

34.

35. Розвідзахищеність

це здатність системи зв’язку і АУВ протистояти
всім видам розвідки противника.
Одним із основних способів захисту системи
зв’язку від радіорозвідки противника є
радіомаскування, як складова частина
загального маскування.

36. Радіомаскування

це комплекс організаційно-технічних заходів
спрямованих на протидію радіорозвідці
противника.
Радіомаскування організується штабами всіх
об’єднань і частин. В залежності від мети й
характеру вирішуваних завдань
радіомаскування поділяється на оперативне
й спеціальне (військове).

37.

38. Оперативне радіомаскування

це комплекс заходів, що проводяться
військами з метою приховати від
радіорозвідки противника дійсні та нав'язати
йому неправдиві дані про склад, угрупування
та ступінь готовності військ, задуму
командування, характер наступних дій та інші
дані.
Основними способами оперативного
радіомаскування є радіоімітація та
радіодезінформація.

39.

40.

Радіоімітація - це створення
радіообстановки, що відповідає
задуму оперативного маскування
шляхом розгортання фальшивої
системи зв’язку.
Радіодезінформація - це введення
противника в оману відносно дійсних
намірів наших військ.

41.

42.

Імітостійкість - це здатність
системи зв’язку протистояти введенню
до неї хибної інформації,
несанкціонованому доступу до
інформації, яка передається або
приймається, нав’язуванню хибних
режимів роботи засобам зв’язку.
Для виконання та дотримання всіх
вимог по безпеці зв’язку в складі військ
зв'язку є військові частини (підрозділи)
контролю безпеки зв'язку і АУВ.

43. Система контролю безпеки зв’язку та АУВ

виконує функції контролю за виконанням
встановлених правил і порядку використання
засобів зв’язку та автоматизації, мереж та вузлів
різного призначення, правил обробки, передавання
та збереження інформації в системі зв’язку і АУВ,
контролю
за
виконанням
вимог
щодо
радіомаскування,
користування
апаратурою
засекречування і правил прихованого управління
військами, виявлення демаскуючих ознак у роботі
засобів зв’язку та автоматизації, а також для
вирішення окремих завдань щодо забезпечення
електромагнітної сумісності та пошуку джерел
радіоперешкод.

44.

Вона включає: вузли, пункти, центри, групи
та апаратні контролю безпеки зв’язку та
АУВ. Крім цього контролюють виконання
вимог по безпеці зв’язку головні стації
радіомереж (радіонапрямків),
радіорелейних, тропосферних, космічних,
проводових ліній зв’язку та пункти
управління елементами СЗ і АУВ.
Накопичена інформація з контролю безпеки
зв’язку і АУВ обробляється на пункті
управління зв’язком та АУВ для вжиття
відповідних заходів щодо усунення
виявлених недоліків.

45. Заключна частина

Безпека системи зв’язку і АУВ характеризує її
здатність протистояти технічним засобам розвідки
щодо визначення оперативної приналежності та
місцезнаходження елементів і структури системи
управління та системи зв’язку і АУВ,
несанкціонованому доступу до інформації, її зміні,
знищенню, введенню хибної інформації та
нав’язування хибних режимів роботи засобам
зв’язку і автоматизації. Таким чином,
для
забезпечення стійкого і безперервного управління
військами необхідно щоб зв’язок та СЗ і АУВ
відповідали вимогам безпеки.

46. Завдання на самостійну роботу

1. Допрацювати та вивчити матеріал заняття.
2. Законспектувати та вивчити матеріал
самостійної роботи (Тема 2. Заняття 6).
3. Підготуватись до семінарського заняття
згідно плану (Тема 2. Заняття 7)

47.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
English     Русский Правила