Факультет військової підготовки
Питання контролю:
В радіотехнічному батальйоні (радіолокаційній роті) розробляються наступні бойові документи:
Питання контролю:
Після отримання завдання на пересування командир повинен:
Питання контролю:
Рішення на марш командир підрозділу доводить до особового складу в усному бойовому наказі на марш, в якому вказуються:
Предмет: Тактика Радіотехнічних військ (ТПС)
Навчальна мета:
Навчальні питання
Перше питання: Мета і задачі бойового чергування в РТВ
В радіотехнічних військах ПС для несення бойового чергування призначаються:
безперервне ведення РЛ розвідки, своєчасне виявлення повітряного противника з видачею інформації на вищі, взаємодіючі і забезпечувані КП.
Друге питання:
Ступені бойової готовності чергових сил та підрозділів РТВ
Готовність №1
Готовність №2
Готовність №3
Завдання на самостійну підготовку
373.00K
Категория: Военное делоВоенное дело

Організація бойового чергування в радіотехнічних підрозділах (Заняття № 4.4)

1. Факультет військової підготовки

КАФЕДРА ВТП

2. Питання контролю:

Предмет: Тактика радіотехнічних
військ (ТПС)
Питання контролю:
1.Які бойові документи відпрацьовуються в
ртб (рлр).

3. В радіотехнічному батальйоні (радіолокаційній роті) розробляються наступні бойові документи:

•робоча карта командира батальйону (роти);
•план пересування радіолокаційної роти
(взводу, РЛС) на запасну позицію;
•схема безпосереднього прикриття і
наземної оборони батальйону (роти).

4. Питання контролю:

2.
Робота
командира
радіотехнічного
підрозділу
при
прийнятті рішення підрозділу на марш.

5. Після отримання завдання на пересування командир повинен:

Зрозуміти мету запланованих дій
Зрозуміти задум старшого начальника
Зрозуміти завдання і місце в бойовому порядку
Вивчити по карті маршрут руху
Зрозуміти завдання і місце в бойовому порядку

6. Питання контролю:

3.Зміст плану командира
радіотехнічного підрозділу
на пересування.

7. Рішення на марш командир підрозділу доводить до особового складу в усному бойовому наказі на марш, в якому вказуються:

відомості про повітряного та наземного
противника;
вихідний пункт;
місце шикування похідної колони;
порядок руху колони під час маршу;
район здійснення маршу, маршрут руху
(час і місця привалів та відпочинку);

8.

час прибуття і готовності до виконання
бойової завдання в новому районі;
швидкість руху колони (в км/год) по
різним ділянкам місцевості (по шосе, по
ґрунтовій дорозі, по бездоріжжю т.д.);
час проходження вихідного пункту та
пунктів регулювання;
склад і задачі розвідувального дозору;
час готовності до маршу;

9.

організація технічного замикання;
місце командира і його заступника в колоні;
організація всіх видів розвідки і організація
спостереження за повітряною та наземною
(морською) обстановкою;
порядок організації зв’язку з ВКП;
порядок дій під час нападу повітряного
(наземного) противника, а також під час
виявлення радіологічного, біологічного
(бактеріологічного) та хімічного забруднення.

10. Предмет: Тактика Радіотехнічних військ (ТПС)

Тема № 4 Підготовка радіотехнічних
підрозділів до бойового
застосування
Заняття № 4: Організація бойового чергування
в радіотехнічних підрозділах.

11. Навчальна мета:

1. Надати студентам організацію
бойового чергування в РТ
підрозділах, ступені бойової
готовності чергових сил.

12. Навчальні питання

1. Мета і задачі бойового чергування в РТВ .
2. Організація бойового чергування в
підрозділах та з’єднаннях РТВ .
3. Ступені бойової готовності чергових сил та
підрозділів РТВ .

13. Перше питання: Мета і задачі бойового чергування в РТВ

14.

Бойове чергування в радіотехнічних з’єднаннях
та підрозділах ПС є виконанням бойового завдання з
охорони та оборони державного кордону України в
повітряному просторі спеціально призначеними
силами та засобами.
Бойове чергування здійснюється з метою
своєчасного виявлення засобів повітряного нападу
противника та повітряних суден – порушників
державного кордону України в межах чергового
радіолокаційного поля.

15. В радіотехнічних військах ПС для несення бойового чергування призначаються:

чергові бойові
обслуги
розвідувально–
інформаційного
центру (РІЦ) КП ПС,
РІЦ ПК,
КП радіотехнічних
з’єднань та частин.
чергові сили і засоби
радіотехнічних
підрозділів постійної
готовності, які
здійснюють видачу
радіолокаційної
інформації черговим
силам ПС.

16. безперервне ведення РЛ розвідки, своєчасне виявлення повітряного противника з видачею інформації на вищі, взаємодіючі і забезпечувані КП.

Командні пункти та підрозділи радіотехнічних
частин, що залучені до бойового чергування,
виконують наступні задачі:
•безперервне ведення РЛ розвідки, своєчасне
виявлення повітряного противника з видачею
інформації на вищі, взаємодіючі і забезпечувані
КП.
•боротьба по припиненню порушень державного
кордону України повітряними суднами.
•забезпечення
своєчасного переведення
радіотехнічних з’єднань та підрозділів до
вищих ступенів бойової готовності.

17.

•контроль
у взаємодії з органами системи управління
повітряним рухом (УПР) за дотриманням порядку
використання повітряного простору.
•надання
допомоги органам управління авіацією у
виведенні на найближчі аеродроми повітряних суден, які
втратили орієнтацію чи порушили державний кордон
України.
•оповіщення
радіотехнічних військ про прольоти
повітряних суден іноземних авіакомпаній з метою
своєчасного прийняття відповідних заходів.

18. Друге питання:

Організація бойового чергування в
підрозділах і з’єднаннях РТВ

19.

З числа призначених для бойового чергування
радіотехнічних підрозділів виділяються підрозділи, які
несуть чергування з увімкненими РЛК (РЛС), створюючи
чергове радіолокаційне поле.
Перелік цих підрозділів визначає командувач ПС
України.
Всі КП радіотехнічних частин несуть бойове
чергування в готовності №2, РТ підрозділи, що розгорнуті
на бойових позиціях в Західному і Південному ПК в
готовності №2 , в Центральному ПК – підрозділи, які
суміщені з КП з’єднань та частин ЗРВ і ВА – у готовності
№2, решта у готовності №3.

20.

В районах, де чергове радіолокаційне поле, що
створюється радіотехнічними підрозділами, недостатнє,
до несення бойового чергування можуть залучатися
радіолокаційні засоби розвідки і цілевказівок ЗРВ.
Кількість і тип чергових РЛК (РЛС), КЗА, час їх
увімкнення і вимкнення визначаються “Графіками
чергування сил та засобів ПК”. Графіки чергування
радіолокаційних засобів розробляються штабами ПК,
затверджуються командувачами ПК і доводяться до
з’єднань і підрозділів в тій мірі, що їх стосується. При
цьому узгоджуються та враховуються чергові сили і
засоби сусідніх ПК та інших видів Збройних Сил України,
що залучаються до чергування з метою оборони
повітряного простору.

21.

Режими
роботи
чергових
РЛК
(РЛС)
визначаються
наказами
командирів
радіотехнічних
частин
перед
початком
навчального року, а також при постановці на
бойове чергування заново розгорнутих РЛК
(РЛС).
При виході із ладу в підрозділі чергового РЛК
(РЛС) негайно вмикається інший справний РЛК
(РЛС) з такими ж, чи кращими можливостями, а
при необхідності і в сусідньому підрозділі, з
таким розрахунком, щоб не зменшувалися
можливості чергового радіолокаційного поля.
Про зроблену заміну чергового РЛК (РЛС)
негайно доповідається командиру частини і на
вищий командний пункт.

22.

Командири радіотехнічних з’єднань та підрозділів
несуть відповідальність за дотримання графіку чергування
РЛС. Заміна РЛК (РЛС) в графіку чергування дозволяється
тільки у випадку крайньої необхідності з дозволу
командира радіотехнічної частини або оперативного
чергового старшого КП.
При переведенні до готовності №1 чергових
підрозділів та КП частин ЗРВ, ВА і РЕБ радіотехнічні
підрозділи, що забезпечують їх бойовою інформацією,
переводяться до готовності №1, а при підйомі чергових
екіпажів винищувачів або вертольотів – вмикаються
необхідні РЛК (РЛС), ПРВ, КЗА.
Розвідувальна інформація про всі виявлені локаційні
об’єкти з КП радіотехнічних підрозділів негайно
видається на КП радіотехнічних з’єднань, незалежно від
поставлених перед підрозділами задач по забезпеченню
частин ЗРВ, ВА та РЕБ бойовою інформацією.

23.

РЛК (РЛС), радіовисотоміри, КЗА після
закінчення часу чергування вимикаються рішенням
ОЧ КП підрозділу після одержання доповіді про
заступання на бойове чергування наступного РЛК
(РЛС).
Якщо в зоні виявлення РЛК , які змінюються,
або на підході до них знаходяться літаки, які
підлягають
радіолокаційному
контролю,
то
рішенням оперативного чергового командного
пункту з’єднання час зміни може бути перенесено
до виходу цих літаків із зон виявлення.
Організація підготовки, порядок і ритуал
заступання на бойове чергування чергових сил
визначаються наказами Заступника МО Командуючого ПС України.

24.

На всіх КП здійснюється перевірка всіх видів зв’язку
(основних і резервних) з КП підпорядкованих підрозділів, що
забезпечуються і взаємодіючих частин в наступні терміни:
всі види постійно діючого і відкритого зв’язку кожні 30 хвилин, а
слухового радіозв’язку – через 3-4 години;
всі види повсякденного вимкненого зв’язку – один раз в день і
один раз вночі;
малопотужного УКХ наземного радіозв’язку – через кожну годину;
повітряного УКХ радіозв’язку (по своєму радіоприймачу) через 4
години.
При виході із ладу дротових каналів, організований на цьому
напрямку постійно діючий зв’язок по радіо, - радіорелейним,
тропосферним і космічним мережам, переводяться в режим
перевірки через кожні 30 хвилин.
Про час перевірки зв’язку і його стан робиться запис в
журналі бойового чергування.
На всіх КП повинні бути годинники, які показують місцеву
годину (київську).

25.

Перевірка часу на всіх КП здійснюється о 01.00, 07.00,
12.00, 19.00, місцевого часу за сигналами точного часу.
Точність ходу годинників 10 секунд.
Оперативні чергові КП звіряють час з підпорядкованими
КП не менш двох разів на добу та під час кожного
увімкнення РЛК (РЛС).
При виконанні бойового завдання командири або
особи, що їх заміщують, а також ОЧ КП уточняють
обстановку, беруть на себе відповідальність за
прийняті рішення, застосовують всі сили і засоби, які
знаходяться в їхньому розпорядженні.

26.

Перевірки бойової готовності чергових сил та засобів
РТВ сил ППО проводяться :
начальниками РТВ ПК – особисто в кожній
радіотехнічній бригаді не менш двох разів на рік, в
кожному радіотехнічному підрозділі не менше одного
разу на рік;
командиром радіотехнічної бригади – особисто в
кожному ртб не менше двох разів на рік, в кожній рлр
не менше чотирьох разів на рік.
Начальники штабів та заступники командира бригади
(НШ ртб) періодичні перевірки в радіотехнічних
підрозділах проводять особисто по плану командира.
Перевірки бойової готовності на КП ртч, КП підрозділів
проводяться командирами або їх заступниками особисто
(50 % перевірок у нічний час).

27.

Про результати перевірок робиться запис у “Журналі
обліку проведення перевірок несення чергування і стану
пунктів
управління”
відповідних
частин,
КП
підрозділів.
Основні способи перевірки бойової готовності
чергових сил і засобів РТВ:
оголошення КП частин, підрозділів готовності №1;
постановка завдання на виявлення і супроводження
рейсових
літаків
і
опрацювання
документів
об’єктивного контролю по ним;
доведення до підпорядкованих КП контрольних
сигналів (учбових) і донесень;
оцінка готовності до бойового застосування чергових
РЛК (РЛС), ПРВ, КЗА і засобів зв’язку;
раптова вимога видати оператору обстановку у
встановленому секторі і інші способи.

28.

Періодичність перевірки несення бойового чергування
обслугами КП радіотехнічних підрозділів:
ОЧКП – кожну добу не менше шести разів, в тому
числі в нічний час не менше трьох разів;
командир підрозділу особисто – кожну добу, в тому
числі раптовою перевіркою в нічний час не менше
одного разу в тиждень, офіцери підрозділу
цілодобово.
Про результати перевірки пильності несення
бойового чергування особами що перевіряють
робиться запис в журналі бойового чергування.
НА всіх КП при вирішенні бойових завдань та
під час перевірок здійснюється об’єктивний
контроль бойової роботи.

29.

На всіх КП підрозділів ведеться облік готовності до
бойового застосування РЛК(РЛС), КЗА і засобів зв’язку,
заходів, які приймаються для відновлення (ремонту) їх
бойової готовності, аналізується стан радіолокаційного
поля (зони виявлення на визначених висотах,
контролюється дотримання режимів роботи РЛК (РЛС)
і правил радіомаскування.

30. Ступені бойової готовності чергових сил та підрозділів РТВ

Третє питання:
Ступені бойової готовності
чергових сил та підрозділів РТВ

31.

Для КП радіотехнічних частин встановлюються два
ступеня готовності №1 та №2.
Для радіотехнічних підрозділів – три ступені
готовності: №1, №2, №3.
Готовність №1 радіотехнічним підрозділам і КП
частин
може
оголошуватись
командирами,
оперативними черговими всіх рівнів, при виникненні
особливих випадків несення бойового чергування і при
перевірці бойової готовності.

32. Готовність №1

На КП, на увімкнених РЛК (РЛС) та КЗА, на
прийомному і передавальному радіоцентрах на
робочих місцях знаходяться бойові обслуги, на чолі з
командиром підрозділу (особою , яка заміщує), на
вимкнених РЛК (РЛС) та КЗА – чергові зміни.
Час прибуття на КП командира підрозділу та
офіцерів бойових обслуг встановлюється командиром
радіотехнічної частини.
В підрозділах увімкнені, ведуть розвідку і
здійснюють видачу інформації один РЛК (РЛС),
радіовисотомір і КЗА, а при забезпеченні бойових дій
ЗРВ, авіації та РЕБ – два основних РЛК (РЛС) з
радіовисотомірами, які працюють з КЗА.
Типи РЛС, що вмикаються, їх режими роботи,
визначаються рішенням командира частини.

33.

Інші РЛК (РЛС) та ПРВ вмикаються в залежності від
обставин.
На вимкнених РЛК (РЛС), КЗА агрегати живлення
прогріті, апаратура та засоби ОК перевірені, настроєні і
готові до вмикання.
Радіоприймачі радіомереж і радіо напрямків, а також
радіопередавачі, які забезпечують роботу КЗА і видачу
інформації від працюючих РЛК (РЛС), увімкнені і
настроєні на робочу частоту кореспондентів. Час
готовності до роботи вимкнених радіо станцій не більше 5
хвилин.
Радіотехнічний підрозділ та КП вважаються
приведеними в готовність №1, якщо на КП прибули
командир або особа, яка його заміщає, необхідна кількість
офіцерів бойової обслуги, здатних забезпечити управління
та обробку інформації, увімкнені необхідні РЛС, засоби
зв’язку та АСУ.

34. Готовність №2

На КП, одному РЛК (РЛС), а при наявності
увімкненого РЛК (РЛС) – на двох РЛК (РЛС),
одному радіовисотомірі, КЗА, приймальному і
передавальному радіоцентрах на робочих
місцях знаходяться чергові бойові обслуги на
чолі з оперативним черговим. Апаратура КЗА
увімкнена для роботи за графіком або
вимкнена.
Вимкнені РЛК (РЛС), радіовисотоміри і
апаратура КЗА перевірені, настроєні і готові до
включення.

35.

Радіоприймачі радіомереж і радіонапрямків,
а також радіопередавальні пристрої, які
забезпечують
роботу
КЗА
і
передачу
радіолокаційної інформації працюючих РЛК
(РЛС), увімкнені і настроєні на робочі частоти
кореспондентів.
Час переведення радіотехнічних підрозділів
із готовності №2 в готовність №1 – не більше 15
хвилин.
Склад
чергових
бойових
обслуг
радіотехнічних підрозділів при готовності №2
визначений на додатку №1 даної інструкції.

36. Готовність №3

На КП знаходяться оперативний черговий, на
радіоприймальному пункті – радіотелеграфіст
командної радіомережі вищого КП. При
відсутності
зовнішньої
електромережі
з
безперервною подачею енергії, на агрегатах
електроживлення
одного
РЛК
(РЛС),
радіовисотоміра, КЗА і радіостанції чергують
один-два електромеханіки ( на підрозділ).

37.

РЛК (РЛС), радіовисотоміри, апаратура
КЗА і засоби зв’язку перевірені, настроєні і
підготовлені до увімкнення.
Час переводу із готовності №3 в
готовність №2 – не більш 15 хвилин, в
готовність №1 – не більш 30 хвилин.
Переведення підрозділів та КП в більш
високі ступені готовності здійснюється
рішенням командира (ОЧ) радіотехнічної
частини, підрозділу, ОЧ вищих КП та їх
прямих начальників.

38. Завдання на самостійну підготовку

конспект лекцій Тактика РТВ
Довідник з протиповітряної оборони.
English     Русский Правила