120.50K
Категория: Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Оцінка бойових можливостей радіотехнічних підрозділів (Заняття №5.5)

1.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Кафедра ВТП
Предмет: “ТАКТИКА ПС, ТАКТИКА РТВ”
Тема №5.
Рішення командира радіотехнічного
підрозділу на бойове застосування
Заняття №5
Оцінка бойових можливостей радіотехнічних
підрозділів
Навчальна мета:
1. Навчитися оцінювати підрозділи, що взаємодіють з РТВ.
2.
Навчитися оцінювати бойові можливості підрозділів, що
взаємодіють з РТВ, та забезпечуються радіотехнічними
підрозділами.
3.
Ознайомитися з оцінкою бойового, технічного та тилового
забезпечення підрозділу РТВ.

2.

Інформаційно-методичне забезпечення:
1.
2.
3.
Довідник протиповітряної оборони, Київ, 2003р.
Класифікатор основних умовних знаків для нанесення оперативної
обстановки на цифрові карти, Київ, 2005р.
Збірка методичних розробок ТРТВ Т.5.
Навчальні питання:
Перше питання:
Оцінка підрозділів, з якими взаємодіє
орлр.
Друге питання:
Оцінка частин, що забезпечуються орлр.
Третє питання:
Оцінка бойового, технічного та тилового
2
забезпечення

3.

Взаємодія між підрозділами, частинами
та з'єднаннями одного чи різних родів
військ є одним з основних принципів
тактики і оперативного мистецтва.
Сутність
взаємодії
закладена
в
узгодженні дій взаємно непідлеглих
підрозділів, частин та з'єднань по
задачам, часу, рубежам і завданням в
інтересах успішного рішення загальної
задачі
бою,
та
задач
кожної
з
взаємодіючих частин.
3

4.


Крім того, взаємодія сприяє:
забезпеченню електромагнітної сумісності
РЕЗ різних родів військ;
більш успішній розвідці та боротьбі з
наземним
(морським)
противником,
десантом і диверсійними групами;
більш ефективному захисту від ЗМЗ і
ліквідації наслідків його застосування.
4

5.


Взаємодія організується відповідно з
вказівками вищестоящих штабів і
здійснюється:
З сусідніми РТБр (полками) і з РТБр
(полками) сусідніх ПвК (Тгр) ПС.
З батальйонами (ротами) на стиках
сусідніх бригад (полків), між батальйонами
і ротами усереднені самої бригади (полку).
З радіотехнічними бригадами (полками) та
окремими батальйонами ПС Сухопутних
військ, силами та засобами розвідки
повітряного противника ПС та ВМС.
5

6.


З винищувально-авіаційними бригадами, з
зенітно-ракетними бригадами (полками),
дивізіонами, з частинами та підрозділами
РЕБ та радіорозвідки.
З прикордонними загонами
(комендатурами, заставами) Прикордонних
військ.
З органами Єдиної системи управління
повітряного руху (ЕС УПР) і аеродромами
Міністерства цивільної авіації України.
6

7.


Взаємодія між підрозділами в межах
радіотехнічного з'єднання (частини)
передбачає:
Визначення цілей і завдань взаємодії.
Взаємний
обмін
інформацією
про
повітряного,
наземного
(морського)
противника.
Взаємний обмін інформацією про стан та
дії підрозділів.
7

8.

Взаємодія з бригадами винищувальної
авіації, зенітно ракетними бригадами
(полками), дивізіонами, частинами та
підрозділами РЕБ передбачає:
1. Визначення мети і завдання взаємодії.
2. Взаємний обмін інформацією про повітряного,
наземного (морського) противника.
3. Узгодження
використання
засобів
радіолокаційної, радіотехнічної, повітряної та
візуальної розвідки повітряного противника,
особливо при дії повітряних цілей на гранично
малих
і
малих
висотах,
в
умовах
радіоелектронних перешкод та втрат від
8
ударів противника.

9.

4. Взаємний обмін інформацією про стан і дії
взаємодіючих частин та підрозділів.
5. Узгодження місць розгортання та режимів роботи
радіоелектронних засобів для забезпечення
електромагнітної сумісності.
6. Узгодження дій та взаємну допомогу при обороні
бойових позицій від повітряного, наземного
(морського) противника, при ліквідуванні
наслідків застосування ЗМЗ.
9

10.


Під час організації взаємодії радіотехнічних
частин з частинами (підрозділами) ЗРВ,
ВА, РЕБ та радіорозвідки передбачається:
доповнення та ущільнення
радіолокаційного поля ртб зонами
виявлення СРЦ зрдн;
визначення порядку видавання на КП
радіотехнічних частин і підрозділів
додаткових відомостей про повітряний
стан, одержаних засобами розвідки частин
ЗРВ, екіпажами винищувачів, підрозділами
10
РЕБ та радіорозвідки;

11.


узгодження і дотримання заходів радіо
маскування та електромагнітного
суміщення в районах спільної дислокації
підрозділів цих родів військ;
організація спільної наземної оборони,
захисту від ударів з повітря, захисту від
впливу ЗМЗ та ліквідації наслідків його
застосування противником під час
розташування на одній чи близьких
позиціях підрозділів (КП), ЗРВ, ВА, РТВ та
інших родів військ.
11

12.


Для вилучення (або зниження до допустимого
рівня) взаємних радіоелектронних перешкод у
роботі радіотехнічних засобів, а також з метою
недопущення взаємного демаскування бойових
позицій в районах спільної дислокації
узгоджуються:
відстань між бойовими позиціями підрозділів та
елементами КП частин ЗРВ, ВА, РТВ і РЕБ з
урахуванням
екрануючих
властивостей
місцевості та напрямків (секторів) найбільш
інтенсивних радіовипромінювань;
режими роботи РЕЗ, що заважають одна одній;
порядок контролю та відповідальності за
дотриманням
заходів
маскування
та
12
електромагнітного сумісництва.

13.

В інтересах спільного бойового забезпечення
на етапі організації взаємодії визначаються
порядок обміну інформацією про раптове
підвищення рівня радіоактивного зараження
місцевості в районах позицій радіотехнічних
підрозділів і сусідніми з ними КП ЗРБр ( зрп ),
КП зрдн, КП ВАП;
про різку зміну хімічної та біологічної
обстановки;
про виявлення диверсійних груп, десанту;
про раптову появу та дії сухопутних і
морських сил противника.
13

14.

1.
2.
3.
4.
Взаємодія з радіотехнічними частинами військ
ППО Сухопутних військ, частинами та
підрозділами розвідки ВПС та ВМС
передбачає:
Визначення мети і завдання взаємодії.
Взаємний обмін інформацією про повітряного,
наземного (морського) противника.
Використання інформації про повітряну
обстановку що поступає від кораблів
радіолокаційного дозору, бойових кораблів в
морі, берегових інформаційних постів і
екіпажів літаків.
Взаємний обмін інформацією про стан та дії
взаємодіючих частин (підрозділів).
14

15.

5.
Узгоджене застосування радіолокаційних
засобів для розвідки повітряного, наземного
(морського) противника, особливо при діях
повітряних цілей на гранично малих та малих
висотах, в умовах радіоелектронних перешкод
і втрат від ударів противника.
6. Узгодження місць розгортання та режимів
роботи радіоелектронних засобів для
забезпечення електромагнітної сумісності.
7. Планами взаємодії визначається порядок
надання допомоги радіотехнічним підрозділам
прифронтової зони в обороні від повітряного
та наземного противника силами найближчих
мотострілецьких та танкових частин.
15

16.


При оцінці взаємодіючих з'єднань
частин та підрозділів вивчається і
аналізується:
їх бойова задача;
бойові порядки та можливості;
можливість
взаємного
обміну
інформацією;
електромагнітна сумісність засобів РЛ та
засобів зв'язку.
16

17.


Виходячи з оцінки, командир
визначає:
в якій ступені взаємодіючі з'єднання,
частини, підрозділи можуть сприяти
виконанню поставленої бойової задачі;
з ким та по яким питанням здійснювати
взаємодію;
порядок її організації;
необхідні для цього сили та засоби.
17

18.

Друге питання:
Оцінка частин, що забезпечуються орлр
Виходячи з оцінки, командир
визначає:
• в якій ступені взаємодіючі з'єднання,
частини, підрозділи можуть сприяти
виконанню поставленої бойової задачі;
• з ким та по яким питанням здійснювати
взаємодію;
• порядок її організації;
• необхідні для цього сили та засоби.
18

19.

1.
2.
3.
4.
За результатами проведеної оцінки
командир радіотехнічної бригади (полку)
визначає:
Відповідність забезпечуваних рубежів розвідки
і видачі бойової інформації згідно з вимогами.
Вимоги до кількості цілей, що одночасно
видаються.
Сили і засоби, способи видачі бойової
інформації кожної забезпечуваної частини
ЗРВ, ВА, РЕБ.
Задачі підрозділам по веденню
радіолокаційної розвідки і видачі бойової
інформації.
19

20.

Радіолокаційне забезпечення (РЛЗ)
бойових дій зенітних ракетних військ.
Радіолокаційне забезпечення бойових
дій ЗРБр (зрдн) полягає в своєчасному
виданні на КП ЗРБр (зрдн)
радіолокаційної інформації з якістю, що
забезпечує успішне цілевказання ЗРК.
Під час забезпечення бойових дій
радіолокаційна інформація РТВ
використовується спільно з інформацією
засобів розвідки ЗРВ.
20

21.


Радіолокаційне забезпечення ЗРВ включає:
радіолокаційне забезпечення управління
зенітними ракетними бригадами (полками);
радіолокаційне забезпечення бойових дій цих
бригад (полків).
Радіолокаційне забезпечення управління
бригадою полягає:
в виданні на її КП інформації про повітряну
обстановку, необхідну для оцінки обставин;
приведення бригади в бойову готовність,
взаємодії з авіацією ПС і сусідніми частинами
ЗРВ;
розподілення цілей;
21
ставлення завдань зрдн.

22.


Вимоги до радіолокаційного
забезпечення бойових дій підрозділів,
частин і з'єднань ЗРВ
Для РЛЗ бойових дій ЗРБр і зрдн
необхідна інформація, що:
забезпечує повну реалізацію бойових
можливостей;
відрізняється високою мірою деталізації;
мінімальним часом запізнювання;
максимальною достовірністю;
повнотою і точністю.
22

23.

Вимоги до РЛЗ бойових дій ЗРВ
можна об'єднати в три групи, що
визначають:
1. Область повітряного простору, в межах
якої повинна видаватися інформація.
2. Якість інформації, що видається.
3. Кількість одночасних цілевказань, що
забезпечуються.
23

24.

Значення рубежу цілерозподілу
(цілевказівки) Dрлз цр (цв), що вимагається РЛЗ,
може бути забезпечено при умові своєчасного
виявлення цілей засобами, призначеними для
рішення завдань РЛЗ.
Для
виконання цієї умови
необхідно
розраховувати рубежі виявлення, відповідні
виконанню завдань РЛЗ. В зв'язку з різницею
в просторових розмірах полів виявлення
(розвідки) і РЛЗ ухвалено позначати рубежі
виявлення для РЛЗ понад Dрлз в відзнаці від
рубежів розвідки, що позначаються як Dобн.
24

25.

25

26.

Потрібний
формулою:
рубіж
розраховується
за
DРЛЗЗРВ dд. з.п. Vц (t зап tб.г. tв. з. ) ;
Мінімальні значення рубежу РЛЗ, що
вимагають
цілерозподілу
(цілевказання)
відповідають готовності зрдн до пуску чергових
ракет і визначаються за формулами:
DРЛЗ _ ЦР dд.з.п. Vц (TКП _ РТВ TКП _ ЗРВ ) Vц K(tЗРК tр )
;
DРЛЗ_ЦВ dд.з.п. Vц(TКП_ РТВ TКП_ЗРВ) Vц(tЗРК tр) ;
26

27.

де: ТКП_РТВ - робочий час КП РТВ, с;
ТКП_ЗРВ - робочий час КП ЗРВ, с;
К - коефіцієнт, що враховує віддалення рубежу
цілерозподілу від рубежу цілевказання;
tЗРК - робочий час ЗРК, с;
tр - час польоту ракети до цілі, с.
Значення "К" залежать:
• від стійкості супроводження цілей;
• натренованості бойового обслуговування і
встановлюються командиром ЗРБр (зрп) в ході
цілерозподілу в межах від 1 до 2.
27

28.

При розрахунку рубежів видачі
інформації, що потрібні, надобно
використовувати реальні зони поразки
ЗРК, які будуються для малих і гранично
малих висот з урахуванням рельєфу
місцевості по всім напрямкам (азимутам).
Відлік рубежу ведеться від центру
позиції даного дивізіону.
Потрібний рубіж видачі інформації для
ЗРБр описується лінією, огинаючої
потрібні рубежі видавання радіолокаційної
інформації всіх дивізіонів бригади.
28

29.

Положення
потрібних
рубежів
є
функцією висоти, тому кожний з рубежів,
що розглядається, являє собою сім’я
кривих Dрлз цр (цв), відповідних різним
висотам польоту цілей.
Сукупність таких рубежів для потрібних
висот описує просторову область, в межах
котрої повинна видаватися радіолокаційна
інформація, що має якість, достатню для
повної реалізації бойових можливостей
ЗРБр.
29

30.

Третє питання:
Оцінка бойового, технічного та тилового
забезпечення
При оцінці усіх видів забезпечення
(бойового, технічного та тилового) командир
радіотехнічної бригади (полку) аналізує:
можливості
по
розвідці
наземного
(морського)
противника,
радіаційній,
хімічній,
біологічній
(бактеріологічній)
розвідкам та радіоелектронній боротьбі;
стан захисту від зброї масового знищення
(ЗМЗ);
30

31.


маскування позицій, інженерного,
хімічного, топогеодезичного та
метереологічного забезпечення;
організацію оповіщення про напад
повітряного (наземного) противника;
наявність запасів матеріальних засобів,
відповідність їх встановленим нормам;
стан медичного забезпечення.
31

32.

Оцінка бойового, спеціального, інженернотехнічного
та
тилового
забезпечення
здійснюється на підставі Витягу з наказу з тилу
та Витягу з наказу по тех. забезпеченню РТБр.
При оцінці бойового забезпечення командир
оцінює:
• організацію самооборони та охорони;
• маскування та інженерне обладнання основних і
запасних позицій, КП (ПУ), сховищ для
особового складу та укриттів для бойової
техніки, під’їзних шляхів, вододжерел.
Під час оцінки спеціального забезпечення
головна увага приділяється вивченню стану
топографічної обробки позицій рот.
32

33.

Під час оцінки інженерно-технічного та тилового
забезпечення
командир
підрозділу
оцінює
забезпеченість бойовою технікою підрозділів та
можливості підрозділу по ремонту техніки, уточнює
наявність та стан запасів матеріально-технічних
засобів, порядок їх поповнення та ступінь
забезпеченості підрозділів всіма необхідним для
підтримки
високої
бойової
готовності
та
боєздатності підрозділів в ході бою. Крім того,
командир
підрозділу
вивчає
забезпеченість
підрозділу медикаментами та санітарним майном,
можливості по організації лікування та евакуації в
лікувальні заклади поранених і хворих, по
здійсненню
протиепідемічних
та
санітарно33
гігієнічних заходів.

34.

Оцінка місцевості, клімату та погоди.
Під час оцінки місцевості в районах позицій рот
(рельєф, стан дорожньої мережі, ліній зв'язку,
енерго - та водопостачання) командир батальйону
вивчає її вплив на виконанні бойового завдання.
Під час оцінки клімату та погодних умов
враховуються переважний напрямок та сила вітру
по порам року, перепади температури, вологість і
аналізується їх вплив на роботу радіо - та
радіолокаційних засобів.
Виходячи з оцінки
місцевості, клімату та погоди, командир батальйону
визначає заходи по підготовці підрозділів до
бойових дій.
34

35.


На підставі оцінки всіх видів забезпечення
командир визначає:
порядок
та
строки
поповнення
запасів
матеріальних засобів та ремонту техніки в ході
бойових дій;
порядок
проведення
розвідки
наземного
(морського) противника, радіаційної та хімічної
розвідки;
порядок оповіщення особового складу;
заходи по захисту підрозділів від ЗМЗ;
організацію
протиповітряної
та
наземної
оборони;
роботи
по
інженерному
обладнанню
та
маскуванню позицій та КП;
35
обсяг та строки топографічної обробки позицій.

36.


Навчальна мета:
1.
Навчитися оцінювати підрозділи, що
взаємодіють з РТВ.
2. Навчитися оцінювати бойові можливості
підрозділів, що взаємодіють з РТВ, та
забезпечуються радіотехнічними підрозділами.
3. Ознайомитися з оцінкою бойового, технічного та
тилового забезпечення підрозділу РТВ.
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ
Доопрацювати матеріал заняття відповідно
навчальної мети
36
English     Русский Правила