Видатні музикознавці 20 століття та їхні ідеї 
Лисенко Микола Віталійович (1842-1912)
Пiдгорецький Борис Володимирович  (1874-1919) 
Степовий Яків Степанович (справжнє прізвище — Якименко (1883-1921)
Стеценко Кирило Григорович (1882–1922) 
Леонтович Микола Дмитрович (1877-1921) 
Воробкевич Сидір Іванович (літературний псевдонім — Данило Малака (1836-1903)  
310.17K
Категория: МузыкаМузыка

Видатні музикознавці 20 століття та їхні ідеї

1.  Видатні музикознавці 20 століття та їхні ідеї 

11/10/16
 Видатні
музикознавці 20
століття та їхні
ідеї 
1
Підготували студентки
групи ММб 1-15-4.0.д
Маліченко Наталія
Хітренко Анна

2. Лисенко Микола Віталійович (1842-1912)

2
11/10/16
Лисенко Микола
Віталійович (18421912)
Творчість Миколи Вiталiйовича Лисенка зайняла
центральне мiсце в історії української музичної
культури. Він підсумував великий період в її
розвитку i на ґрунті глибокого вивчення життя,
народної творчості та кращих класичних надбань
створив українську музичну школу...

3. Пiдгорецький Борис Володимирович  (1874-1919) 

3
11/10/16
Пiдгорецький Борис
Володимирович  (1874-1919) 
У процесi розвитку української музики кiнця XIX —
початку XX ст. багатогранна дiяльнiсть
Б.В.Пiдгорецького вiдiграла прогресивну роль.
Мистецьке кредо Б.В.Пiдгорецького формувалося в
напруженiй полiтичнiй обстановцi дореволюцiйної
Росiї...

4. Степовий Яків Степанович (справжнє прізвище — Якименко (1883-1921)

4
11/10/16
Степовий Яків Степанович
(справжнє прізвище — Якименко
(1883-1921)
Композитор Якiв Степанович Степовий був серед
тих, хто, зберiгаючи та розвиваючи кращi традицiї
українського класичного мистецтва, будував
культуру нового, вiддавав багато сил величезнiй
громадськiй i творчiй роботi...

5. Стеценко Кирило Григорович (1882–1922) 

5
11/10/16
Стеценко Кирило
Григорович (1882–
1922) 
Iм'я Кирила Григоровича Стеценка — композиторакласика, який виступав за утвердження
демократичного мистецтва народу, що пiднявся на
боротьбу за своє соцiальне та нацiональне
визволення, вписане в золотий фонд української
культури...

6. Леонтович Микола Дмитрович (1877-1921) 

6
11/10/16
Леонтович Микола
Дмитрович (18771921) 
Микола Леонтович —незвичайне явище в iсторiї
української культури. Народний учитель з Подiлля,
самоук за музичними знаннями — вiн осягнув
вершин свiтового мистецтва, сказав у ньому своє
слово, глибоко розкрив спiвочу душу свого
народу...

7. Воробкевич Сидір Іванович (літературний псевдонім — Данило Малака (1836-1903)  

7
11/10/16
Воробкевич Сидір Іванович
(літературний псевдонім —
Данило Малака (1836-1903)  
Воробкевич усе життя працював у школах, любив
молодь, добре розумiв психiку дитини. Крiм
композиторської i лiтературної, Воробкевич
здiйснював активну педагогiчну та культурноосвiтню дiяльнiсть...
English     Русский Правила