Fazele proiectului 2. Planificarea proiectului
Cuprins
1. Planificarea activităţilor
2. Diagrama Gantt
2. Realizarea Diagramei Gantt
3. METODA PERT
3. METODA PERT Reţele PERT în Simbolistica orientată pe evenimente:
3. METODA PERT Reţele PERT în simbolistica orientată pe activităţi
Diagrame PERT orientate pe activităţi și pe evenimente
4. Metoda Cadrului Logic
5. Planificarea resurselor umane presupune:
6. Planificarea financiară a proiectului
133.05K
Категория: МенеджментМенеджмент

Fazele proiectului 2. Planificarea proiectului

1. Fazele proiectului 2. Planificarea proiectului

2. Cuprins

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Planificarea activităţilor
Diagrama Gantt.
Metoda PERT.
Matricea Cadrului logic
Planificarea resurselor umane
Planificarea financiară a proiectului (bugetul
de proiect)

3. 1. Planificarea activităţilor

Decideţi strategia.
Elaborați lista activităţilor.
Împărţiţi activităţile în sub-activităţi.
Estimaţi durata şi resursele.
Evaluaţi dependenţa activităţilor de resurse.
Stabiliţi termene pentru fiecare sarcină.
Alcătuiţi agenda activităţilor principale.
Având aceste date stabileşte Drumul critic.
Alocaţi sarcini în cadrul echipei.

4. 2. Diagrama Gantt

• Diagrama Gantt este un tabel cu bare orizontale,
folosit ca instrument de control al producţiei şi
dezvoltat în 1917 de către Henry L. Gantt, un
inginer şi sociolog american.
• Principalul obiectiv al diagramei Gantt este
stabilirea timpului necesar desfăşurării unui
proiect şi stabilirea ordinii în care trebuie să se
desfăşoare sarcinile.

5. 2. Realizarea Diagramei Gantt

1. Faceţi o listă cu toate activităţile incluse în
plan.
2. Arătaţi, la fiecare sarcină în parte, când poate
începe cel mai devreme, durata estimată şi
dacă este paralelă sau urmează după alta.
3. Notaţi pe fişă zilele sau săptămânile până la
finalizarea planului. Introducerea sarcinilor

6. 3. METODA PERT

• Domeniul de utilizare a metodei PERT cuprinde
atât proiecte de mare anvergură, cât și pe
cele mijlocii, fiind aplicată la lucrări unicat,
îndeosebi la proiecte din domeniul cercetării și
dezvoltării.
• Pentru reţelele PERT s-a adoptat o simbolistică
specială, în funcţie de ce se doreşte a se
evidenţia:
a) simbolistica orientată pe evenimente;
b) simbolistica orientată pe activităţi.

7. 3. METODA PERT Reţele PERT în Simbolistica orientată pe evenimente:

• un eveniment este simbolizat printr-un cerc, iar
activitatea printr-o săgeată ce uneşte două evenimente
(cercuri). În interiorul cercului se notează (în genera,l
prin cifre) evenimentul respectiv, iar durata activităţii
se notează fie într-o paranteză, deasupra, lângă numele
ei, fie dedesubtul sageţii.

8. 3. METODA PERT Reţele PERT în simbolistica orientată pe activităţi

• În acest tip de reprezentare activităţile sunt
reprezentate prin dreptunghiuri, iar
evenimentele prin puncte situate la intersecţia
liniilor ce unesc în mod secvenţial activităţile.

9. Diagrame PERT orientate pe activităţi și pe evenimente

10. 4. Metoda Cadrului Logic

• Metoda Cadrului Logic sau LFA („Logical
Framework Approach”) este un instrument de
planificare şi management folosit pentru
proiectele de dezvoltare.

11.

Intervenţie
logică
Obiective
generale
Obiective
specifice
Rezultate
preconizate
Activităţi
Indicatori de
performanţă
verificabili în
mod obiectiv
Surse şi
mijloace
de verificare
Ipoteze

12. 5. Planificarea resurselor umane presupune:

• Detalierea sarcinilor avute pentru fiecare
membru al echipei de proiect,
• evaluarea periodică a rezultatelor obţinute de
fiecare membru al echipei,
• motivarea personalului,
• cointeresarea profesională şi financiară a
membrilor echipei de proiect.

13. 6. Planificarea financiară a proiectului

1.
2.
3.
4.
Planifică activităţile;
estimează cheltuielile pentru fiecare activitate;
estimează posibilele surse de venit;
găseşte soluţii pentru evitarea potenţialelor
crize de lichidităţi;
5. supune bugetul spre aprobare instituţiei şi, dacă
e cazul, finanţatorului;
6. stabileşte proceduri de supraveghere
permanentă a cheltuielilor.
English     Русский Правила