Одеський державний університет внутрішніх справ КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА
ВИНИКНЕННЯ ЕТИКИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК
Моральні норми в первісному суспільстві
Моральні норми в первісному суспільстві
Порядок в первісній общині
Справедливість
Найпростіші норми моральності
Антична етика
Софізм (V-IV ст. до н.е.) Протагор, Горгій, Антифонт
Пісенька англійських студентів
2 2 5 ?
Сократ (469 - 399 рр. до н.е.)
Основоположник евдемонізму (вчення про щастя)
Гедонізм (вчення про насолоду) Арістін (435-355гг.  до н.е.)
Основні положення етики гедонізму
Кіники Антісфен (435 - 375 рр. до н.е.) Діоген Сінопський (412-323 рр. до н.е.)
Діоген з Синопа (412-323 рр. до н.е.)
Платон (427 - 347 рр. до н.е.)
Кожна чеснота властива певному стану
Пріоритет соціальної гармонії
Аристотель (384 - 322 рр. до н.е.)
Етика
Золота середина
Головна чеснота - справедливість
Види чеснот
Епікур (341 - 270 рр. до н.е.)
Умови, необхідні для щастя
Види задоволення
Стоїки Сенека (5 р. до н.е. - 65 р. н.е.), Епіктет (50 -140), Марк Аврелій Антонін (121-180).
"Краще гідно померти, чим негідно жити". Сенека.
Періоди розвитку
Нова Стоя (I - II ст.)
Дякую за увагу!
10.36M
Категория: КультурологияКультурология

Етика та естетика. Виникнення етики та її розвиток

1. Одеський державний університет внутрішніх справ КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

ЕТИКА

2. ВИНИКНЕННЯ ЕТИКИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК

ПЛАН
1. Походження моралі. Формування
моралі в первісному суспільстві.
2. Антична етика
(Софізм, Сократ, кіренаїки, кіники,
Платон, Аристотель, епікурейство,
стоїцизм).

3. Моральні норми в первісному суспільстві

• спиралися на громадську думку;
• розповсюджувалися тільки на членів общини;
• деякі з них носили етичний характер
(шанування старших);

4. Моральні норми в первісному суспільстві

• регулювали найбільш важливі для людей
процеси (народження, брак, праця,
смерть, війни);
• лежали в основі ритуалів.

5. Порядок в первісній общині

• підтримувався за допомогою
системи табу

6. Справедливість

ґрунтувалася на
принципі таліону

7. Найпростіші норми моральності

• шанування батька і
старших;
• шанобливе відношення до
молодших;
• патріотизм;
• культ предків;
• пошана до померлих;
• колективізм

8. Антична етика

• розуміння моральності як розумності;
• орієнтація етики на людину;
"Людина є міра всіх речей" (Протагор)
• прагнення до досягнення гармонії.

9. Софізм (V-IV ст. до н.е.) Протагор, Горгій, Антифонт

• заперечення безумовності
моралі;
• у кожного індивіда свої
моральні цінності;
• Чесноти - всі достоїнства
людини;
•Справедливе - все, що є корисним
(утилітаризм).

10. Пісенька англійських студентів


Чим більше вчишся, тим більше знаєш.
Чим більше знаєш, тим більше забуваєш ...
Чим більше забуваєш, тим менше знаєш ...
Чим менше знаєш, тим менше забуваєш.
Але чим менше забуваєш, тим більше
знаєш.
• Так для чого вчитися?

11. 2 2 5 ?

2
2
5?
4/4=5/5
4*(1/1)=5*(1/1)
4=5
2*2=5

12. Сократ (469 - 399 рр. до н.е.)

• єдність моралі і права
“...Що законно, то і справедливо",
справедливе все те, що дозволено
державою”;
• обмеженість моральних оцінок людей
“Я знаю те, що нічого не знаю”;
• Головні чесноти (мудрість, справедливість,
помірність, мужність);

13. Основоположник евдемонізму (вчення про щастя)

• Вище благо для людини - досягнення
щастя;
• Щастям є розумне моральне життя;
• Завдання етики - зробити людину
моральною;
• Основою моральності є знання.

14. Гедонізм (вчення про насолоду) Арістін (435-355гг.  до н.е.)

Гедонізм
(вчення про
насолоду)
Арістін
(435-355гг. до н.е.)
• заснував школу
філософії в м.
Кірене
• Кіренаїки

15. Основні положення етики гедонізму

• вищим благом є задоволення;
• вищою моральною цінністю є життя людини в
його плотських проявах;
• фізичні задоволення важливіші за духовні;
• сенс життя людини - в насолоді кожною миттю.

16. Кіники Антісфен (435 - 375 рр. до н.е.) Діоген Сінопський (412-323 рр. до н.е.)

• аскетичний спосіб життя;
• заперечення задоволень і
елементарних зручностей;
• пріоритет духовних
цінностей;
• "свобода від суспільства";
• закони природи як закони
суспільства

17. Діоген з Синопа (412-323 рр. до н.е.)

Олександр Македонський
проходив повз Діогена, який
грівся на сонці, зупинився
над ним і сказав:
«Проси в мене що хочеш».
Діоген відповів: «Не затуляй
мені сонця».
Олександр зауважив: «Якщо б я не був
Олександром, то хотів би стати Діогеном»

18. Платон (427 - 347 рр. до н.е.)

Світ дуалістичний
• світ явищ;
• гармонійний світ
вічних ідей –
ейдосів
Чесноти є природженими
якостями

19. Кожна чеснота властива певному стану

• мудрість - правителям;
• мужність - воїнам;
• помірність - селянам і
ремісникам;
• справедливість є чеснотою
держави;
• раби позбавлені чеснот
взагалі.

20. Пріоритет соціальної гармонії

Етична людина –
підпорядковує своє життя інтересам
суспільства в цілому

21. Аристотель (384 - 322 рр. до н.е.)

• ввів термін "етика";
• класифікував етичні поняття;
• обґрунтував етику як
систему наукового знання;
• написав перші етичні праці "Нікомахова
етика", "Евдемова етика", "Велика етика";
• сформулював основні проблеми етики

22. Етика

• - це прикладна наука, що вивчає
моральність, чесноти, мета якої - зробити
людину моральною (щасливою)

23. Золота середина

Чеснота –
це "золота середина" між
крайнощами.

24. Головна чеснота - справедливість

Головна чеснота справедливість
• що розподіляє (політична);
• що зрівнює (економічна).

25. Види чеснот

• діаноетичні (інтелектуальні)
• етичні (вольові)

26. Епікур (341 - 270 рр. до н.е.)

• послідовник традиції
евдемонізму
щастя –
• це свобода від фізичних і
душевних страждань,
самодостатність індивіда,
свобода від зовнішнього світу

27. Умови, необхідні для щастя

• атараксія - безтурботність,
незворушність духу;
• правильне відношення до
задоволень;
• позбавлення від страхів;
• байдужість до
зовнішнього;
• дружба.

28. Види задоволення

• природні, необхідні (їжа, напої, одяг);
• природні, не необхідні (смачна їжа);
• неприродні, не необхідні (влада, слава,
багатство).

29. Стоїки Сенека (5 р. до н.е. - 65 р. н.е.), Епіктет (50 -140), Марк Аврелій Антонін (121-180).

•свідомо підкорятися необхідності, покірливо
приймати свою долю;
•не втрачати відчуття гідності;
•жити розумно, добродійно, в гармонії з
природою;
•долати такі пристрасті, як бажання, насолоду,
страх, скорботу.

30. "Краще гідно померти, чим негідно жити". Сенека.

"Краще гідно померти, чим
негідно жити".
Сенека.

31. Періоди розвитку

• Стародавня Стоя (III - II ст. до н. е.);
• Середня Стоя (II -І ст. до н. е.);
• Нова Стоя (I - II ст.)

32. Нова Стоя (I - II ст.)

• характерні:
– песимістична
покірність долі;
– посилення
індивідуалізму,
"відходу в себе";
– релігійні переживання;
– милосердя, співчуття.
Ван Гог
Ветка цветущей вишни

33. Дякую за увагу!

English     Русский Правила