Університет державної фіскальної служби України
Університет державної фіскальної служби України
Ректор Університету ДФС України
Університет державної фіскальної служби України
Університет державної фіскальної служби України
Партнерство Університету ДФС України
Структура Університету державної фіскальної служби України
Сторожинецький навчально-науковий інститут Університету ДФС України
Освітній процес
Освітній процес
Освітній процес
Наукова робота
Напрями та спеціальності
Перелік конкурсних предметів
Вступ на І курс за результатами вступних іспитів
Документи для вступу
Сторожинецький навчально-науковий інститут Університету Державної фіскальної служби України знаходиться за адресою:
С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О К И – Н А Й К Р А Щ І У Ж И Т Т І
5.68M

Університет державної фіскальної служби України

1. Університет державної фіскальної служби України

2. Університет державної фіскальної служби України

3. Ректор Університету ДФС України

Пашко Павло
Володимирович
доктор
економічних наук,
професор,
заслужений діяч
науки і техніки
України, Почесний
працівник
Державної
податкової служби
України, Почесний
митник України

4. Університет державної фіскальної служби України

Готує фахівців для :
•Державної фіскальної
служби України
•Митниць та податкової
міліції
•Державної аудиторської
служби України

5. Університет державної фіскальної служби України

Готує фахівців для :
Державної
казначейської
служби України
Інших державних
установ
Приватних
підприємств.

6. Партнерство Університету ДФС України

Університет ДФС України офіційно визнаний в якості партнера
Міжнародної мережі митних університетів (INCU)
INCU забезпечує поступове створення бази знань з різних важливих
аспектів митної справи і сприяє вільному обміну ідеями і кращими
практиками, який буде не тільки допомагати країнам, які здійснюють
реформи, але також сприятиме зміцненню тісних зв'язків між урядами,
науковими установами та приватним сектором.
За допомогою такої мережі, відбувається залучення талановитих людей в
індустрії, що сприяє удосконаленню митного права та управління і
міжнародної торгівлі.

7. Структура Університету державної фіскальної служби України

Навчальнонауковий •;
інститут
права
Навчальнонауковий інститут
обліку, аналізу та
аудиту
Університет
ДФС України
Навчальнонауковий інститут
гуманітарних наук
Навчальнонауковий інститут
інформаційних
технологій та
менеджменту
Навчальнонауковий інститут
фінансів,
банківської
справи та
страхування
Навчальнонауковий інститут
економіки,
оподаткування та
митної справи

8. Сторожинецький навчально-науковий інститут Університету ДФС України

Створено в 1997 році.
За 19 років надання освітніх
послуг у регіоні
підготовлено понад
дві тисячі
висококваліфікованих
фахівців, які успішно
працюють у фіскальній
службі, державних та
контролюючих органах,
бізнесових структурах.

9. Освітній процес

Практичний досвід фінансових
служб
Оволодіння новітніми
ІТ- технологіями
Корисні знайомства з керівниками всіх
рівнів управління:
Державна фіскальна служба
Державна митна служба
Місцеве самоврядування, тощо

10. Освітній процес

Освітній процес у
Сторожинецькому ННІ забезпечують:
4 доктора наук, професора,
5 кандидатів наук, доцентів,
7 старших викладачів.

11. Освітній процес

Успішному наданню освітніх послуг та підготовці висококваліфікованих
спеціалістів сприяє матеріально-технічна база інституту

12. Наукова робота

На базі інституту проводяться науково-практичні конференції,
учасниками яких є керівники Управління ДФС та митниці,
керівники Сторожинецького району, а також науковці та здобувачі .

13. Напрями та спеціальності

Сторожинецький ННІ здійснює підготовку фахівців:
Галузь знань “Управління
та адміністрування”
Галузь знань “Право”
Галузь знань
“Інформаційні технології”
Галузь знань
“Соціальна робота”
• Спеціальність “Облік та оподаткування”
Спеціалізація ”Облік і оподаткування підприємницької
діяльності”, ”Податковий контроль і аудит”, “Митний
контроль і аудит”
• Спеціальність”Фінанси, банківська справа та страхування”
Спеціалізація “Фінанси”, “Фінанси в системі митних
органів”
• Спеціальність “Право”
• Спеціалізація «Судова, прокурорсько-слідча та
адвокатська діяльність»
• Спеціальність “Комп’ютерні науки та інформаційні
технології”
•Спеціальність “Соціальна робота”
УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЛІЦЕНЗОВАНІ ТА АКРЕДИТОВАНІ
ЗА НАЙВИЩИМ IV РІВНЕМ

14. Перелік конкурсних предметів

Вступ на основі повної загальної середньої освіти
(на І курс)
• Українська мова та література
• Математика
• Історія України або Географія або Іноземна мова
Спеціальність: “Облік і
оподаткування”
Спеціальність “Фінанси,
банківська справа та
страхування”
• Українська мова та література
Математика
Історія України або Географія або Іноземна мова
Спеціальність “Право”
• Українська мова та література
• Математика
• Історія України або Географія або Іноземна мова
Спеціальність
“Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
• Українська мова та література
• Математика
• Географія або Фізика або Іноземна мова
Спеціальність
“Соціальна робота”
• Українська мова та література
• Математика
• Історія України або Географія або Іноземна мова

15. Вступ на І курс за результатами вступних іспитів

1.Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті
мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою
для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не
проходили зовнішнє незалежне оцінювання.
2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з
конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової
служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України.
3. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з
конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право особи, яким таке право надано Законами
України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття
освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції."

16. Документи для вступу

Документ державного зразка про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього.
Копію документа, що посвідчує особу та
громадянство.
Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
Копія військового квитка (посвідчення про
приписку до призивної дільниці).
Копія свідоцтва про зміну прізвища (для осіб,
що мають розбіжності прізвищ у документах).
Прийом документів відбувається
з 10 липня до 1 серпня

17. Сторожинецький навчально-науковий інститут Університету Державної фіскальної служби України знаходиться за адресою:

18. С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О К И – Н А Й К Р А Щ І У Ж И Т Т І

СТУДЕНТСЬКІ РОКИ–
НАЙКРАЩІ У ЖИТТІ
English     Русский Правила