Лисенко Вероніка Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту
В чому основна проблема вищої освіти?
Думка блогера в ЗМІ:
Рівень народжуваності в Україні (1990-2014 рр.)
КОНТРАКТ VS БЮДЖЕТ: ЗАРАХОВАНІ НА ДЕННУ ФОРМУ БАКАЛАВРАТУ, осіб (2012-2015)
Баланс студентської імміграції і еміграції, денна (2014-2015рр.)
Кількість студентів-українців за кордоном, денна форма (2008-2014рр.)
Польська освіта приваблює наших абітурієнтів!
Чому саме інтерактивні методи навчання можуть дати поштовх до змін на краще?
Що не так з інтерактивним викладанням у ВНЗ?
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Висновки і пропозиції:
Міжнародні програми для викладачів:
ПІДКРЕСЛЮЄМО:
ТОЖ…
Слоган освіти:
Завтра належить тим, хто готується до нього сьогодні Малкольм Ікс
1.80M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Інтерактивні методи навчання як напрям модернізації вищої освіти

1. Лисенко Вероніка Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Харківський інститут фінансів КНТЕУ
Лисенко Вероніка Володимирівна,
к.е.н., доцент, доцент кафедри
менеджменту
ІНТЕРАКТИВНІ
МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК
НАПРЯМ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
IV Науково-методична конференція
«Забезпечення якості вищої економічної
освіти: сучасний стан та перспективи»
02 лютого 2017 року, м. Харків

2. В чому основна проблема вищої освіти?

Між системою освіти і новими умовами
життя виник РОЗРИВ.
Сучасна вища школа недостатньо
розвиває здібності, необхідні її випускникам
для САМОВИЗНАЧЕННЯ у майбутньому.
Сучасна вища школа не розвиває життєві
компетентності, не формує соціальну
мобільність, ЗДАТНІСТЬ ДО ЗМІН……

3. Думка блогера в ЗМІ:

4. Рівень народжуваності в Україні (1990-2014 рр.)

5. КОНТРАКТ VS БЮДЖЕТ: ЗАРАХОВАНІ НА ДЕННУ ФОРМУ БАКАЛАВРАТУ, осіб (2012-2015)

6. Баланс студентської імміграції і еміграції, денна (2014-2015рр.)

Баланс студентської імміграції
і еміграції, денна (20142015рр.)

7. Кількість студентів-українців за кордоном, денна форма (2008-2014рр.)

8. Польська освіта приваблює наших абітурієнтів!

У 2015/2016
навчальному році у
польських
університетах
навчалось 30 041
український
громадянин.

9. Чому саме інтерактивні методи навчання можуть дати поштовх до змін на краще?

Відмінністю інтерактивних
методів навчання є:
використання ЖИТТЄВОГО
ДОСВІДУ;
розкриття особистісних і
професійних здібностей через
аналіз і систематизацію інформації.

10. Що не так з інтерактивним викладанням у ВНЗ?

- відсутність реальних знань і
сучасного досвіду інтерактивного
викладання серед викладачів;
- відсутність підготовки
викладачів до використання
інтерактивних методик на
практиці.

11. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Інтерактивні
технології
кооперативно
го
навчання
Технології
колективногрупового
навчання
Робота в парах
Мікрофон
Імітаційні ігри
Ротаційні трійки
Незакінчені речення
Спрощене
судове слухання
Займи позицію
Два-чотири-всі разом
Мозковий штурм
Громадські слухання
Неперервна шкала
Думок
Карусель
Навчаючи-учусь
Розігрування
ситуації за ролями
Дискусія
Робота в малих
групах
Ажурна пилка
Акваріум
Аналіз ситуації
Дерево рішень
Технології
Технології
опрацювання
ситуативного
дискусійних
моделювання
питань
Метод ПРЕС
Оцінювальна
дискусія
Дебати

12. Висновки і пропозиції:

Висновок. В більшості випадків
відсутнє: реальне підвищення
кваліфікації викладачів за напрямком
методик викладання; участь або
отримання грантів і стажування за
кордоном.
Пропозиції: стимулювати викладачів
приймати участь у міжнародному
стажуванні; організація реальних
тренінгів і семінарів на базі ВНЗ у
напрямку сучасних методів викладання.

13. Міжнародні програми для викладачів:

14. ПІДКРЕСЛЮЄМО:

В Україні катастрофічно
не вистачає інформації і
залучення передового
світового досвіду у
систему навчання вищої
школи.

15. ТОЖ…

Початком реальних
змін в освіті має бути
зміна в суспільній
свідомості викладачів і
менеджерів вищої
школи не через
безкінечну і нікому не
потрібну паперову
бюрократію, а через
прислухання до бажань
і вимог головного
клієнта – СТУДЕНТА…

16. Слоган освіти:

“ Учень – це не
посудина, яку
потрібно
наповнити, а
факел, який треба
запалити ”
К.Ушинський

17. Завтра належить тим, хто готується до нього сьогодні Малкольм Ікс

Дякую за увагу !
English     Русский Правила