1.85M
Категория: Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Лекція 4. Організація військового зв’язку. Заняття 4. Основи організації стільникового та транкінкового зв’язку

1.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА
НАЗЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ АВІАЦІЇ ХНУПС
КАФЕДРА РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
Практичне заняття № 4
з навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ "
Змістовий модуль 1. Заняття 4
Основи організації стільникового та транкінкового зв’язку.

2.

Навчальні питання, методичне забезпечення, рекомендована
література та інформаційні ресурси
Практичне заняття 4. Основи організації стільникового та транкінкового
зв’язку.
1. Особливості побудови системи стільникового зв’язку.
.
2. Принципи побудови мережі транкінгового зв’язку.
3. Заходи інформаційної безпеки під час користування засобами стільникового
•та транкінгового зв’язку з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
Навчальна література
1. Основи організації зв’язку та інформаційних систем: навч. посіб. / Д. С. Комін, В. І.
Василишин, В. П. Коцюба, В. М. Сухотеплий. – Х.: ХНУПС, 2021. – 224 с.
2. Алімпієв А.М. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв'язку, РТЗ, А та ІС :
навч. посіб. / А.М. Алімпієв, О.І. Кушнір, К.С. Васюта та ін. Х.: ХУПС, 2016. – 326с.
3. Зв’язок та інформаційні системи: Доктрина. Центральне управління зв’язку та ІС ГШ
ЗС України. – К. : ГШ ЗС України, 2020. – 42 с.
4. Новіков Ю.В. Основи організації зв’язку та РТЗ: навч. посіб. / Ю.В. Новіков, Д.С. Комін,
В.І. Василишин та ін. Х.: ХУПС, 2016. – С 32-45.
№2

3.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
• Мобільний (рухомий, бездротовий, стільниковий) зв'язок
(мобільні телекомунікації) - технології, що дозволяють
абонентам залишатись на зв'язку під час руху, вдома, на
роботі, в транспорті, в роумінгу і, навіть, на морі; це
електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час
якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може
вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення
телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний
ідентифікаційний номер мобільної станції.
•Стільнико́вий зв'язо́к — один із видів мобільного
радіозв'язку, в основі якого лежить стільникова мережа
№3

4.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
•Перше використання рухомого наземного телефонного
радіозв’язку зафіксовано у США у 1921р.:
поліція Детройта використовувала однобічний
диспетчерський зв'язок у діапазоні 2 Мгц для передачі
інформації від центрального передавача
до приймачів, установлених на автомашинах.
•17 червня 1946 року в Сент Луїсу, США,
лідер телефонного бізнесу компанія AT&T і Southwestern Bell
запускає першу радіотелефонну мережу рухомого
радіозв'язку для приватних клієнтів.
№4

5.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
•У 1947 році співробітник американської компанії
Bell Laboratories Д. Рінг запропонував ідею
стільникового принципу
організації мереж мобільному зв'язку
№5

6.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
•Теоретично розділити територію на однакові за формою зони
без перекриття або пропусків можна шляхом використання
трьох правильних геометричних фігур:трикутника, квадрата
та шестикутника. У першому випадку базові станції повинні
розташовуватися на місцевості в шаховому порядку,
а в другому - квадратно-гніздовим способом. Але найбільш
ощадливе й ефективне покриття досягається
зонами у вигляді шестикутників.
№6

7.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
Основні елементи стільникової системи зв'язку
Мережа базових станцій
Абонентське обладнання
(мобільні радіотелефони)
Центр комутації
№7

8.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
Кожна БАЗОВА СТАНЦІЯ – це багатоканальній
приймально-передавальний пристрій, що обслуговує
абонентів у межах свого стільника.
По спеціальних лініях зв'язку
(проводових, оптоволоконних або радіорелейних)
усі базові станції з'єднуються із центром комутації.
№8

9.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
•ЦЕНТР КОМУТАЦІЇ забезпечує керування мережею й по
суті є спеціалізованою автоматичною телефонною станцією.
• Він здійснює наступні функції:
1. Зберігає у своїй пам'яті дані всіх абонентів стільникової
мережі;
2. Відповідає за перевірку прав доступу абонентів й їх
автентифікацию (підтвердження особистості), обробляє й
зберігає інформацію;
3. Спостерігає за сигналами мобільних телефонів, передає їх
при переміщенні телефону зі стільника в стільник;
4. Здійснює комутацію каналів у стільниках з появою перешкод
або несправностей;
5. УСТАНОВЛЮЄ З’ЄДНАННЯ абонента стільникової мережі
відповідно до набраного номера з іншим абонентом або
№9

10.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
Основним принципом роботи стільникових мереж
вважають принцип повторного використання частот.
Саме він дозволяє істотно підвищити її ємність
і покривати практично необмежений простір,
застосовуючи при цьому кінцевий набір частот й
уникнути інтерференцію.
№10

11.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
Спрощений порядок роботи стільникової мережі зв'язку
- всі стільникові телефони прослуховують сигнали
базової станції на спеціальному (керуючому) каналі,
чекаючи виклику;
- при виклику абонента центр комутації перевіряє у
своїй базі даних наявність певного номера й починає
пошук радіотелефону в кожному зі стільників;
- знайшовши його, надсилає виклик;
- радіотелефон абонента, прийнявши цей виклик по
керуючому каналі, передає підтвердження виклику,
визначаючи в такий спосіб своє місцезнаходження в
стільниковій мережі ;
№11

12.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
Спрощений порядок роботи стільникової мережі зв'язку
центр комутації знаходить вільний розмовний канал у
даному стільнику й перемикає з'єднання на нього;
- після набору потрібного номеру, радіотелефон
починає автоматичний пошук вільного каналу;
- при його виявленні він передає свої параметри й
набраний номер через базову станцію на центр
комутації;
- після перевірки параметрів абонента центр комутації
здійснює з'єднання .
-
№12

13.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
Центр комутації безупинно стежить за сигналами
радіотелефонів й у процесі зв'язку.
Якщо виникає несправність в устаткуванні або
з'являються перешкоди, комутатор знаходить інший
вільний канал і переводить розмову на нього.
Переміщення абонента в процесі з'єднання можуть
привести до граничного зниження рівня сигналів.
Тоді комутатор перемикається на іншу базову станцію,
більше близьку до абонента. Естафетна передача
виробляється повністю автоматично й настільки швидко,
що зв'язок не переривається, а абонент нічого не
відчуває.
№13

14.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
Перший стільниковий телефонний апарат прототип
сучасного апарата сконструював Мартін Купер
(фірма Motorola, США).
1973 році в Нью-Йорку, на вершині 50 поверхового
будинку компанією Motorola, під його керівництвом була
змонтована перша у світі базова станція
стільниковому зв'язку.
Вона могла обслуговувати не більш 30 абонентів
і з'єднувати їх з наземними лініями зв'язку.
№14

15.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
З квітня 1973 року Мартін Купер набрав номер свого
начальника й вимовив наступні слова:
« Уяви собі, Джоел, що я дзвоню тобі з першого у світі
стільникового телефону.
Він у мене в руках, а я йду по Нью-Йоркській вулиці».
Телефон, з якого дзвонив
Купер, називався
Dyna-Tac,
його розміри
225x125x375 мм,
а вага становила
1,15 кг
№15

16.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
ПЕРША комерційна мережа стільникового зв'язку
була запущено в травні 1978 року в Бахрейні.
Дві стільник з 20 каналами в діапазоні 400 Мгц
обслуговували 250 абонентів.
Швеція, Фінляндія, Ісландія, Данія й Норвегія
на початку 80-х років спільно розробили
єдиний аналоговий стандарт зв'язку
NMT-450 (Nordic Mobile Telephone),
який призначався для роботи в діапазоні 450 МГц
(e подальшому – 900 МГц).
№16

17.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
У 1982 році Європейська Конференція Адміністрацій Пошт і
Електрозв'язку (СЕРТ), що об'єднує 26 країн,
ухвалила рішення щодо створення спеціальної групи Groupe
Special Mobile з метою розробки єдиного європейського
стандарту цифровому стільниковому зв'язку.
•(Стандарт G1)
•Першою державою, що запустила мережу GSM, була Фінляндія.
•У 1992 році цей стандарт був уведений у комерційну
експлуатацію
•Основні елементи мережі GSM
•BSS (Base Station Subsystem) – підсистема базових станцій
•SSS (Switching Subsystem) – підсистема комутації
• OSS (Operation Subsystem) – підсистема експлуатації й
технічного обслуговування
№17

18.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
•Покоління 2.5G представлене стандартами GPRS і WIDEN.
•В GSM-мережах здійснюється передача голосу зі
швидкістю 9600 біт/с.
•Для передачі даних застосовується технологія GPRS, за
допомогою якою дані передаються в проміжках між
передачею голосу.
• GPRS (англ. General Packet Radio Service «пакетний радіозв'язок загального користування»)
-надбудова над технологією мобільного зв'язку GSM, яка
здійснює пакетну передачу даних.
•GPRS дозволяє користувачеві мережі стільникового зв’язку
робити обмін даними з іншими пристроями в мережі GSM і з
зовнішніми мережами, у тому числі Інтернет.
•Середня пропускна здатність – 80-100 Кбіт/с.
№18

19.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
IMEI(англ. International Mobile Equipment Identity)
• міжнародний ідентифікатор апаратури мобільного зв'язку
- число (звичайно 15 розрядне), що є унікальним для
кожного випущеного мобільного телефону.
•Установлюється на заводі при виготовленні, служить для
ідентифікації пристрою в GSM мережі.
•Як правило, його можна побачити, набравши * # 06 #.
Звичайно, цей же номер видний на етикетці під
акумулятором телефону (і на пакувальній коробці
телефону).
№19

20.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
• До четвертого покоління прийнято 4G відносити
технології, що дозволяють передачу даних зі швидкістю
більше ніж 100 Мбіт/с рухомим і більше ніж 1 Гбіт/с
стаціонарним абонентам.
• Технологіям LTE Advanced (LTE-A) й WiMAX 2 (WMANAdvanced, IEEE 802.16m) присвоєне офіційне визначення
IMT-Advanced, що дозволяє їх вважати 4G-технологіями.
• У світі ж вже активно впроваджуються 5G
зі швидкостями до 20 Гбіт/с.
16 червня 1993 року вважається датою, коли в Україні
було запроваджено мобільний зв’язок і здійснено перший
дзвінок з мобільного телефону. Першою компанією на ринку
стільникового
зв’язку
стала
компанія
«Український
Мобільний Зв'язок» (UMC).
№20

21.

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ
ПОКОЛІННЯ СТІЛЬНІКОВОГО ЗВ ЯЗКУ
№21

22.

2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Транкінговий зв’язок– радіозв’язок мобільних абонентів,
що здійснюється через базову приймально-передавальну
станцію
(обмежену
кількість
базових
приймальнопередавальних станцій) або безпосередньо між ними, і при
якому застосовується автоматичний частотний, часовий,
частотно-часовий або кодовий розподіл радіоканалів між
абонентами в межах зони радіодоступу.
Транкінгові системи (англ. Trunking - об'єднання в
пучок) - радіально-зонові системи зв'язку, що здійснюють
автоматичний розподіл каналів зв'язку між абонентами.
•Під терміном «транкінг» розуміється метод доступу
абонентів до загального виділеного пучку каналів, при якому
вільний канал виділяється абоненту на час сеансу зв'язку.
№22

23.

2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Транкінгові системи включають наземну інфраструктуру
(стаціонарне обладнання) та абонентські станції.
№23

24.

2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Основним
елементом
наземної
інфраструктури
транкінгового радіозв'язку є базова станція (БС).
мережі
Мережа транкінгового радіозв'язку може містити одну БС
(Однозонова мережа) або декілька базових станцій (Багатозонова
мережа). Багатозонова мережа зазвичай містить сполучений з
усіма БС по виділених лініях міжзональний комутатор, який
обробляє усі види міжзональних викликів.
Транкінг – автоматичний і динамічний розподіл невеликого
числа каналів серед великої кількості користувачів радіостанцій.
•Репітер (ретранслятор) – пристрій, що приймає і ретранслює
радіосигнал (приймач-передавач). Одночасно один репітер може
обслуговувати тільки одну розмову.
•Базова станція – група репітерів (ретрансляторів), підключених
до однієї шини даних і розташованих в одному місці.
№24

25.

2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Система транкінгового зв’язку дозволяє:
інтегрувати на єдиних апаратних засобах передачу мови і
даних (як між радіоабонентами, так і між радіоабонентом та
абонентом міської або відомчої телефонної мережі);
отримувати швидкий зв’язок з абонентом незалежно від
його місцезнаходження;
одночасно взаємодіяти з групою абонентів як за
допомогою радіостанції, так і за допомогою телефону;
здійснювати зв’язок з абонентами телефонної мережі;
здійснювати терміновий виклик в екстрених ситуаціях;
здійснювати повну конфіденційність зв’язку за допомогою
системи цифрового кодування звукової інформації.
№25

26.

2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Індивідуальний
радіотелефонний
(конвекційний)
зв’язок - між рухомими абонентами в цьому випадку
здійснюється через ретранслятор без виходу в телефонну
мережу.
№26

27.

2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Груповий (диспетчерський) зв’язок
У цьому режимі розмову між абонентами
диспетчером буде чути всім учасникам групи
та
№27

28.

2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Безпосередній зв’язок між радіостанціями
При цьому автомобільні і портативні комплекти
(радіостанції) можуть зв’язуватися між собою в обхід
ретранслятора.
Це
можливо,
коли
абоненти
перебувають у радіусі дії своїх станцій, але поза зоною
обслуговування ретранслятора.
№28

29.

2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Зв’язок з телефонною мережею
(транкінговий зв’язок)
При цьому будь-який радіоабонент може зв’язатися з
будь-яким абонентом міської або відомчої телефонної
мережі.
№29

30.

2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
№30

31.

2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Переваги транкінгового зв'язку:
здійснення моментального зв'язку (0,2-0,5 с)
всередині групи абонентів, яка може бути задана
заздалегідь;
можливість перерозподілу учасників груп під час
сеансу зв'язку;
система пріоритетів викликів (стільниковий оператор
не робить відмінностей між абонентами);
збереження зв'язку навіть при виході з ладу базової
станції;
можливість швидко переконфігурувати мережу.
№31

32.

3. Заходи інформаційної безпеки під час користування
засобами стільникового та транкінгового зв’язку
з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
Стільниковий (мобільний) зв’язок на сьогодні є
найдоступнішім і найпоширенішим засобом отримання
і передачі інформації, шляхом ведення голосових
розмов, передачі відео та фото зображень, СМС,
ММС – повідомлень, а також можливість доступу до
мережі Інтернет.
Найбільш поширені оператори в України, якими є
“Київстар”, “МТС Україна” та “life”.
Ведення розвідки спецслужбами РФ здійснюються за
допомогою комплексів радіотехнічної розвідки, РЕБ,
отримання
інформації
наданої
стільниковими
операторами
про
зміст
розмов,
SМS
та
місцезнаходження сім-карти стільникового телефону.
№32

33.

3. Заходи інформаційної безпеки під час користування
засобами стільникового та транкінгового зв’язку
з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
Для
отримання
розвідувальної
інформації
використовують
мобільні
програми-шпигуни
які
встановлюються разом з безкоштовним програмним
забезпеченням і дозволяють копіювати та передавати
дані на визначений віддалений сервер, що
передаються в мережі Інтернет за допомогою “Viber”,
“WhatsApp”, “Telegram” та інших відомих месенджерів.
Отримання
інформації
внаслідок
користування
засобами
стільникового
(мобільного)
зв’язку
військовослужбовцями ЗС України на даний час є
найбільш ефективним засобом збору розвідувальних
даних.
№33

34.

3. Заходи інформаційної безпеки під час користування
засобами стільникового та транкінгового зв’язку
з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
IMEI (англ. International Mobile Equipment Identity –
міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) –
число (зазвичай 15-розрядне), унікальне для кожного
апарату. Застосовується в стільникових телефонах
мереж GSM, WCDMA, а також в деяких супутникових
телефонах.
IMEI присвоюється телефону під час виготовлення на
заводі. Він слугує для ідентифікації пристрою в мережі і
зберігається в прошивці апарату. Як правило, IMEI
зазначається в чотирьох місцях: в самому апараті (в
більшості випадків його можна вивести на екран
набором *#06# на клавіатурі), під акумуляторною
батареєю, на упаковці та в гарантійному талоні. IMEI
відіграє роль серійного номеру апарату і передається в
№34

35.

3. Заходи інформаційної безпеки під час користування
засобами стільникового та транкінгового зв’язку
з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
Рекомендації щодо використання службових та
особистих засобів мобільного (стільникового)
зв’язку:
УВАГА!
На озброєнні супротивника є засоби радіоелектронної
розвідки,
пеленгування
та
прослуховування
стільникових телефонів, які дозволяють виявити
координати мобільних телефонів з точністю від 50 до
300 м (в залежності від місцезнаходження постів
радіоелектронної розвідки супротивника).
№35

36.

3. Заходи інформаційної безпеки під час користування
засобами стільникового та транкінгового зв’язку
з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
Правила користування стільниковим зв’язком:
− вимкніть усі телефони якими користувались на
протязі 12 годин і по яких велися перемовини
воєнного характеру;
− не вимикайте телефон вимикачем, вийміть
акумулятор із працюючого у звичайному режимі
телефону, при цьому противник не фіксує факт твого
виходу із мережі;

використовуйте
для
ведення
службових
переговорів телефони випадкових людей;
− для ведення особливо важливих переговорів
кожний новий дзвінок здійснюйте з нового телефону
(нової сім-карти);
№36

37.

3. Заходи інформаційної безпеки під час користування
засобами стільникового та транкінгового зв’язку
з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
− використовуйте “засвічені” телефони для створення
хибних цілей (зберіть “засвічені” телефони (сім-карти)
свого підрозділу і розмістіть на місці, де хочете вказати
супротивнику хибний рубіж, район зосередження).
Не забувайте підзаряджати такі телефони та імітувати
переговори по них.
Якщо
за
умовами
обстановки
необхідно
використовувати мобільні телефони для управління
військами та озброєнням НІКОЛИ не використовуйте
SMS-повідомлення – супротивник може одночасно
пеленгувати тисячі телефонів, комп’ютери якого
аналізують всі SMS-повідомлення у мережі, а
прослуховувати одночасно може кілька десятків
телефонів одночасно.
№37

38.

3. Заходи інформаційної безпеки під час користування
засобами стільникового та транкінгового зв’язку
з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
− Найпростіші прийоми маскування переговорів.
У супротивника на озброєнні є програми автоматичного
смислового аналізу телефонних переговорів, якщо така
програма
виявляє
військові
терміни

вона
автоматично ставить телефон на контроль і передає усі
переговори для аналізу першому вільному оператору.
Але такі програми недосконалі і налаштовані тільки не
на багато специфічних слів та термінів.
Намагайтесь вести переговори українською мовою.
Не використовуйте військові терміни: “командир”,
“танк”, “координати”, “атака”, тощо. Користуйтесь
сленговими термінами, переговорними таблицями, на
приклад: “Старший”, “велика коробочка”, “місце”,
“движуха”.
№38

39.

3. Заходи інформаційної безпеки під час користування
засобами стільникового та транкінгового зв’язку
з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
Під час ведення особистих переговорів із родичами,
близькими, товаришів по службі та друзями:
− не розповідайте їм своє місце знаходження
(населений пункт), назву підрозділу, завдання
підрозділу та ваше особисте, склад підрозділу,
військові звання та прізвища командирів, наявне
озброєння, кількість боєприпасів, розміщення у таборі
(на блок посту), розпорядок дня та інші специфічні
демаскуючі фактори за обстановкою.
− намагайтеся переводити теми переговорів на
цивільні теми, які стосуються осіб з якими ви
спілкуєтесь, їх родичів і друзів та обговорюйте тільки ті
військові новини, які вже були висвітлені у засобах
масової інформації.
№39

40.

3. Заходи інформаційної безпеки під час користування
засобами стільникового та транкінгового зв’язку
з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
УВАГА!
Завжди пам’ятайте, що коли Ви ведете переговори по
мобільному телефону, Ваші розмови з високим
ступенем ймовірності прослуховуються підрозділом
радіорозвідки противника. Крім того, противник може
визначати координати телефону з точністю до 50 метрів,
навіть якщо з нього не здійснюється дзвінок.
№40

41.

Дякую за увагу!
41
№41
English     Русский Правила