1.84M
Категория: Военное делоВоенное дело

Лекція 6. Організація військового зв’язку. Заняття 6. Основи радіоелектронного захисту системи військового зв’язку

1.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА
НАЗЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ АВІАЦІЇ ХНУПС
КАФЕДРА РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
Групове заняття № 6
з навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ "
Змістовий модуль 1. Заняття 6
Основи радіоелектронного захисту системи військового зв’язку з
урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.

2.

Навчальні питання, методичне забезпечення, рекомендована
література та інформаційні ресурси
Групове заняття 6. Основи радіоелектронного захисту системи
військового зв’язку з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
Повітряних Сил.
1. Основи радіоелектронної боротьби.
. РЕБ підрозділами РФ та незаконними
2. Особливості застосування засобів та систем
збройними формуваннями в ході АТО та ООС.
3. Основи безпеки зв’язку.
Навчальна література
1. Основи організації зв’язку та інформаційних систем: навч. посіб. / Д. С. Комін, В. І.
Василишин, В. П. Коцюба, В. М. Сухотеплий. – Х.: ХНУПС, 2021. – 224 с.
2. Алімпієв А.М. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв'язку, РТЗ, А та ІС :
навч. посіб. / А.М. Алімпієв, О.І. Кушнір, К.С. Васюта та ін. Х.: ХУПС, 2016. – 326с.
3. Зв’язок та інформаційні системи: Доктрина. Центральне управління зв’язку та ІС ГШ
ЗС України. – К. : ГШ ЗС України, 2020. – 42 с.
4. Новіков Ю.В. Основи організації зв’язку та РТЗ: навч. посіб. / Ю.В. Новіков, Д.С. Комін,
В.І. Василишин та ін. Х.: ХУПС, 2016. – С 32-45.
№2

3.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Радіоелектронна боротьба (англ. Electronic Warfare) –
це
один
із
видів
бойового
забезпечення
загальновійськового
бою,
що
є
сукупністю
взаємопов’язаних за цілями, завданнями, місцем і часом
заходів і дій військ, спрямованих на порушення систем
та засобів управління військами і зброєю противника, а
також направлений на радіоелектронний захист своїх
систем та засобів управління військами і зброєю,
протидії технічним засобам розвідки противника.
РЕБ може містити в собі як тимчасову дезорганізацію
роботи радіоелектронних систем противника шляхом
постановки перешкод, так і повне знищення даних
систем (вогневе ураження або захоплення).
№3

4.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Основними завданнями РЕБ у бойових діях є:
- дезорганізація
функціонування
радіоелектронних
засобів систем управління противника шляхом
радіоелектронного подавлення найбільш важливих ліній
радіозв’язку і радіоелектронних засобів систем
управління авіації, протиповітряної оборони (ППО),
БПЛА, ракетних частин і артилерії, розвідувальноударних і розвідувально-вогневих комплексів, частин
розвідки і РЕБ, КП противника;
- радіоелектронний захист радіоелектронних засобів
своїх
військ
від
радіоелектронної
розвідки
і
радіоелектронних завад противника, від їх ураження
самонавідною на випромінювання зброєю та від
взаємних перешкод;
№4

5.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Основними завданнями РЕБ у бойових діях є:
- радіоелектронне прикриття підрозділів від повітряної
радіолокаційної розвідки з метою зниження ефективності
прицільних ударів з повітря по пунктах управління,
районах зосередження механізованих, танкових військ,
частинах ракетних військ і артилерії, аеродромах
ударної авіації та інших об’єктах;
- радіоелектронне прикриття підрозділів від артилерійських
снарядів і мін противника з радіопідривом та
радіокерованих
фугасів
на
маршрутах
висування
підрозділів для виконання бойових завдань.
№5

6.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Перспективними завданнями РЕБ у бойових діях є:
- функціональне ураження (тимчасове або повне
виведення з ладу) енергією потужного високочастотного
імпульсного випромінювання основних керуючих елементів
РЕЗ;
вплив
на
локальні
обчислювальні
мережі
автоматизованих систем управління військами і зброєю
бойовим програмним забезпеченням (комп’ютерними
вірусами та ін.), яке розповсюджуються по радіоканалах.
Відповідно до мети та завдань, які покладаються на РЕБ,
вона включає :
- РЕП радіоелектронних (електронних) засобів противника;
- РЕЗ своїх систем і засобів управління військами та зброєю;
- електронну підтримку РЕБ.
№6

7.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Радіоелектронна боротьба
(Electronic Warfare)
Радіоелектронне подавлення
(Electronic Attack)
Радіоелектронний захист
(Electronic Protection)
радіоподавлення
від радіоелектронної
розвідки противника
оптико-електронне
подавлення
від ураження
радіоелектронних засобів
від радіоелектронних
перешкод противника
від іонізуючого та
електромагнітного
випромінювання
забезпечення
електромагнітної
сумісності
від зброї на «нових»
фізичних принципах
№7

8.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Радіоелектронне подавлення (англ. electronic аttack) –
вплив на радіоелектронні засоби систем управління
військами та зброєю противника радіоелектронними
завадами, дезінформацією, відведенням самонавідних і
керованих засобів ураження від об’єктів, які прикриваються,
та зміни умов розповсюдження електромагнітних хвиль і
радіолокаційної контрастності місцевості.
Залежно від завдань, що вирішуються, РЕП включає:
- радіоподавлення;
- оптико-електронне подавлення;
- електронне забезпечення РЕП.
№8

9.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Радіоподавлення полягає у зриві або порушенні роботи
систем і засобів управління військами та зброєю противника
шляхом впливу активних та пасивних радіоперешкод на лінії
радіо-, радіорелейного, тропосферного і космічного зв’язку,
а також на системи та засоби радіолокації і радіонавігації.
Подавлення PЕЗ може бути здійснено:
- вогневим або лазерним ураженням радіоелектронних
засобів;
- постановкою активних радіоелектронних перешкод
радіоелектронним засобам;
- передачею хибної інформації у своїх мережах зв’язку,
тобто введення в оману (дезінформації) противника;
- входженням в мережі зв’язку (передачі даних)
противника з метою нав’язування помилкової інформації.
№9

10.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Оптико-електронне подавлення полягає у зриві або
порушенні роботи інфрачервоних, телевізійних, лазерних,
оптико-візуальних систем і засобів розвідки, спостереження,
зв’язку та управління зброєю противника шляхом впливу
активних і пасивних оптико-електронних перешкод на
оптичні і фоточутливі елементи.
Основними способами застосування
радіоелектронного подавлення є:
1. Зосереджено-масований – може використовуватись,
головним чином, у наступальних операціях та за
наявності достатніх сил та засобів РЕП.
Цей спосіб припускає одночасне подавлення на визначений час найбільш
небезпечних систем та засобів радіо-, радіорелейного зв’язку та радіонавігації
на вибраному напрямку або напрямку головного удару військ на всю глибину
оперативної дії, до тилових районів об’єднань.
№10

11.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
2. Вибірковий – застосовується по всій смузі або на
окремих напрямках бойових дій. При цьому способі
здійснюється послідовне РЕП після ретельної розвідки
РЕЗ.
Цей спосіб рахується найбільш ефективним в обороні, а також
у випадках, коли невідомі напрямки зосередження головних
зусиль військ противника або кількість сил та засобів РЕП
обмежена. В обороні (з початком проведення вогневої
підготовки військ, які наступають) подавлюються засоби
радіозв’язку, радіолокації систем управління ракетних частин,
артилерії, канали управління БПЛА та авіації, після чого
послідовно подавлюються РЕЗ противника, який переходить в
атаку. При цьому способі найбільше використання знаходять
станції прицільних радіозавад.
№11

12.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
3. Зосереджено-вибірковий – це поєднання перших
двох. При його реалізації частина сил і засобів РЕП
максимально використовується на головному напрямку, а
друга частина – для вибіркового подавлення РЕЗ.
Вважається, що цей спосіб найбільш ефективний в умовах,
коли невідомий напрямок дії головного угруповання, а
місцевість, стан шляхів і наявність часу не дозволяють
перегрупувати та об’єднати сили і засоби РЕП на головному
напрямку. При цьому способі всі сили і засоби РЕП
використовуються в комплексі й спільно з діями з ураження та
захвату РЕЗ розвідувально-диверсійними підрозділами.
Радіоелектронний захист організовується і здійснюється для
захисту своїх радіоелектронних засобів від радіоелектронної
розвідки, вогневого і радіоелектронного впливу противника, від
взаємних завад.
№12

13.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Радіоелектронний захист – це комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення ефективного і стійкого
функціонування своїх (союзників) радіоелектронних систем
(засобів) в умовах ведення РЕБ противником. Ці заходи
охоплюють,
насамперед,
всі
види
маскування
випромінювань радіоелектронних засобів від радіорозвідки
противника, захист від радіоперешкод і захист від
ураження самонавідною зброєю противника.
Захист від радіоелектронної розвідки противника
забезпечується проведенням комплексу заходів і дій,
спрямованих на зниження її можливостей з добування
інформації про радіоелектронні засоби військ за їх
електронним (акустичним) випромінюванням.
№13

14.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Захист
від
ураження
самонавідною
на
випромінювання зброєю забезпечується:
- комплексним застосуванням радіоелектронних засобів
різних діапазонів робочих частот і принципів дії;
- застосуванням спеціальних пристроїв захисту і режимів
роботи радіоелектронних засобів;
- скороченням часу випромінювання або періодичного
вимикання РЕЗ та пристроїв;
- періодичною зміною робочих частот;
- застосуванням
хибних
цілей
і
пасток
(які
застосовуються для імітації цілей на екранах
радіолокаційних станцій (РЛС).
№14

15.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Вплив
іонізуючого
та
електромагнітного
випромінювання на РЕЗ (в умовах застосування
ядерної зброї). На якість зв’язку суттєво впливає
іонізуюче та електромагнітне випромінювання (в умовах
застосування ядерної зброї), оскільки відбувається зміна
умов розповсюдження радіохвиль.
Короткі
радіохвилі
за
рахунок
послідовного
багаторазового відбиття від іоносфери поширюються на
відстані в кілька тисяч кілометрів. Так як кожне відбиття
супроводжується поглинанням енергії хвилі, то КХ
радіозв’язок
просторовими
хвилями
під
дією
випромінювання ядерних вибухів може порушуватися в
результаті інтенсивного поглинання і відбиття хвиль
іонізованими ділянками атмосфери на тривалий час.
№15

16.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
В ультракороткохвильовому діапазоні підвищена іонізація
не робить істотного впливу на роботу РЕЗ, що працюють
земною хвилею в межах прямої видимості. Але енергія
УКХ радіохвиль відбивається від іоносфери, що збільшує
взаємні перешкоди між РЕЗ на дальності до 1 000 км. У
процесі ядерних вибухів одночасно з іонізуючим
випромінюванням
утворюються
короткочасні
електромагнітні
імпульси.
Поширюючись
повітрям,
ґрунтом,
проводовими
лініями
зв’язку,
лініями
електропередач, електромагнітні імпульси наводять в них
великі струми і високі напруги. Ці струми здатні плавити
дроти, пробивати ізоляцію, пошкоджувати апаратуру, а
іноді й уражати обслуговуючий персонал.
№16

17.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Захист від електромагнітної та інших видів зброї
на нових фізичних принципах.
У сучасних умовах зброя на нових фізичних принципах
або нетрадиційна зброя, як правило, застосовується у
комплексі разом із традиційними засобами ураження.
Прикладами можуть бути: завдання авіаційних ударів
звичайними
авіабомбами,
крилатими
ракетами,
некерованими реактивними снарядами, ударними БПЛА,
“дронами-камікадзе”,
завдання
танкових
ударів,
застосуванням
засобів
реактивної
артилерії
й
електромагнітних
бомб,
боєприпасів,
генераторів
електромагнітного імпульсу тощо.
№17

18.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Електромагнітна сумісність – дії, спрямовані на
забезпечення здатності своєї радіоелектронної апаратури
систем зв’язку й управління зброєю функціонувати в
певних умовах без помітного погіршення якості роботи
внаслідок
ненавмисного
електромагнітного
випромінювання.
До основних заходів захисту від взаємних перешкод
можна віднести застосування спрямованих антен, вибір
стійких для даних умов частот, своєчасний і чітко
встановлений перехід з однієї частоти на іншу, маневр
радіоданими, розташування працюючих радіозасобів із
урахуванням екрануючих властивостей місцевості, місця і
потужності сусідніх радіостанцій та інших джерел
електромагнітних випромінювань.
№18

19.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Електронна підтримка РЕБ (англ. electronic warfare
support) це комплекс технічних заходів щодо пошуку,
перехоплення радіосигналів та визначення місць
знаходження
РЕЗ
на
місцевості
за
їх
радіовипромінюванням. Іноді в технічній літературі можна
зустріти
визначення
радіоелектронно-інформаційне
забезпечення РЕБ.
Фактично
електронна
підтримка
(радіоелектронне
забезпечення) являє собою дії, спрямовані на виявлення,
ідентифікацію та визначення місця розташування РЕЗ
противника, які можуть бути як джерелами одержання
розвідданих, так і джерелами інформаційних загроз.
№19

20.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Складовими електронної підтримки є:
- радіоелектронна розвідка (англ. signals intelligence
SIGINT);
- пеленгація джерел випромінювання (англ. direction
finding).
Складовими радіоелектронної розвідки є:
- радіорозвідка (англ. communications intelligence
(COMINT);
- радіотехнична розвідка (англ. electronic intelligence
(ELINT));
- спеціальна технічна розвідка або розвідка фізичних
полів
(радіотеплова
(тепловізійна),
теплова
(інфрачервона), лазерна, телевізійна, звукова та
гідроакустична розвідка).
№20

21.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Радіоелектронна розвідка є видом технічної розвідки й
дозволяє отримувати розвідувальні відомості про
противника
шляхом
перехоплення
і
аналізу
випромінювань
його
радіоелектронних
засобів
з
застосуванням спеціальних радіотехнічних пристроїв.
Радіорозвідка зазвичай забезпечує перехоплення
каналів зв’язку. Крім того, вирішуються завдання щодо
збору, обробки, аналізу й оцінки розвідувальних даних.
Радіотехнічна розвідка забезпечує перехоплення сигналів
РЛС та інших пристроїв. Сюди можуть включатися
завдання перехоплення каналів зв’язку між РЕЗ.
№21

22.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМ РЕБ
ПІДРОЗДІЛАМИ РФ ТА НЕЗАКОННИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ
В ХОДІ ВОЄННИХ ДІЙ.
Комплекс РЕБ РП-377Л “Лорандит”
Комплекс РЕБ РП-377ЛА (автомобільний), РП-377Л (носимий)
“Лорандит” – малогабаритний багатофункціональний комплекс
радіо- контролю, пеленгування й подавлення, що забезпечує
оперативний пошук, визначення місця розташування й радіо
подавлення радіоелектронних засобів УКХ радіозв’язку
противника і джерел перешкод системам управління і зв’язку .
№22

23.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМ РЕБ
ПІДРОЗДІЛАМИ РФ ТА НЕЗАКОННИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ
В ХОДІ ВОЄННИХ ДІЙ.
Станція Р-330Ж “Житель”
Р-330Ж “Житель” – автоматизована станція перешкод.
Прийнята на озброєння в 2000 році. Автоматизоване
визначення, пеленгування й аналіз сигналів джерел
радіовипромінювання в діапазоні частот 100...2 000 МГц.
№23

24.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМ РЕБ
ПІДРОЗДІЛАМИ РФ ТА НЕЗАКОННИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ
В ХОДІ ВОЄННИХ ДІЙ.
Основними бойовими можливостями є:
- постановка радіоперешкод носимим і мобільним
наземним станціям радіозв’язку, системам супутникового
зв’язку “Инмарсат” і “Иридиум”, навігаційній апаратурі GPS
NAVSTAR, базовим станціям та терміналам стільникового
зв’язку GSM-900/1 800/1 900;
- віддаленість подавлення виявлених засобів – до 30 км;
автоматизоване
ведення
телекодового
обміну
з
аналогічною
спряженою
станцією
перешкод
для
забезпечення
синхронного
пеленгу
джерел
радіовипромінювання з метою визначення їх координат.
№24

25.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМ РЕБ
ПІДРОЗДІЛАМИ РФ ТА НЕЗАКОННИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ
В ХОДІ ВОЄННИХ ДІЙ.
Комплекс РБ-341В “Леєр-3”
РБ-341В “Леер-3” – комплекс подавлення/імітації GSMзв’язку за допомогою використання БПЛА.
До складу комплексу входять ПУ на базі автомобіля
КамАЗ-5350 та два БПЛА “Орлан-10”.
№25

26.

1. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ
Бойові можливості:
подавлення мереж стільникового зв’язку;
імітація роботи базової станції стільникового зв’язку в
діапазонах GSM 900 і GSM 1800 і відправлення хибних
сигналів (повідомлень);
виявлення абонентських терміналів (мобільні телефони,
планшети й інші комплекси зв’язку) та нанесення місця
розташування абонентських терміналів на цифрову карту;
передавання даних про місце абонентських терміналів
артилерійським розрахункам для завдання вогневого
удару.
№26

27.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМ РЕБ
ПІДРОЗДІЛАМИ РФ ТА НЕЗАКОННИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ
В ХОДІ ВОЄННИХ ДІЙ.
Станція Р-934УМ “Удар”
№27

28.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМ РЕБ
ПІДРОЗДІЛАМИ РФ ТА НЕЗАКОННИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ
В ХОДІ ВОЄННИХ ДІЙ.
Р-934УМ “Удар” – автоматизована станція перешкод .
Призначення:
автоматизоване виявлення, пеленгування й аналіз
сигналів джерел радіовипромінювання у робочому
діапазоні частот;
постановка радіоперешкод УКХ радіотелефонного зв’язку
й базовим станціям транкінгових систем рухомого
радіозв’язку;
синхронне пеленгування джерел радіовипромінювань зі
сполученою аналогічною станцією з метою розрахунку
їхніх координат;
введення картографічних даних з відображенням
інформації про розвідувальні дані.
№28

29.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМ РЕБ
ПІДРОЗДІЛАМИ РФ ТА НЕЗАКОННИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ
В ХОДІ ВОЄННИХ ДІЙ.
Станція “Красуха-4”
Станція РЕБ, шифр “Красуха-4” – багатофункціональний комплекс
активних перешкод для подавлення ліній зв’язку та бортових РЛС
літаків і вертольотів, а також систем дальнього радіолокаційного
виявлення . Призначена для прикриття командних пунктів, угруповань
військ, засобів ППО. Здійснює подавлення радіоелектронного
обладнання супутників, наземних РЛС й авіаційних систем AWACS.
Дальність дії комплексу становить приблизно 150 – 300 км.
№29

30.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМ РЕБ
ПІДРОЗДІЛАМИ РФ ТА НЕЗАКОННИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ
В ХОДІ ВОЄННИХ ДІЙ.
Станція Р-934У “Синица”
Автоматизована станція РЕР і РЕП авіаційного УКХ
радіозв’язку Р-934У “Синица” призначена для виявлення і
контролю електромагнітних випромінювань, а також РЕП
засобів авіаційного УКХ радіозв’язку, систем наведення
тактичної авіації, наземного стаціонарного і мобільного
радіозв’язку, що працюють як на фіксованих частотах, так і
в режимі ППРЧ.
№30

31.

3. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЗВ’ЯЗКУ.
Безпека зв’язку – це здатність системи зв’язку
протистояти
радіота
радіотехнічним
розвідкам
противника, введенню в неї хибної інформації та
відповідати вимогам режиму таємності при обробці та
збереженні інформації на ІТВ (вузлах зв’язку).
Зв’язок, як головний засіб управління військами, є носієм
важливої для противника інформації про:
– бойовий склад, призначення військ та задачі, які
виконуються;
– ступінь бойової готовності;
– ступінь оперативної підготовки військ;
– прийняту систему управління.
№31

32.

3. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЗВ’ЯЗКУ.
Отримувати інформацію шляхом:
– перехоплення повідомлень, які передаються по
технічних засобах зв’язку;
– виявлення демаскуючих ознак при використанні та
організації зв’язку, системах призначення позивних,
адресування і паролювання, порядку використання частот
і переговорних таблиць;
– аналізу порушень встановлених режимів роботи засобів
зв’язку, вимог прихованого управління військами, заходів
радіомаскування і правил використання апаратури
захисту інформації;
– пеленгування джерел випромінювання, виявлення їх
місцезнаходження;
– перехоплення та аналізу побічних випромінювань;
№32

33.

3. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЗВ’ЯЗКУ.
По відкритих каналах забороняється передавати:
– військове звання, посаду, прізвище військовослужбовців;
– позивні телекомунікаційних вузлів зв’язку, телефонних і
телеграфних станцій, номери бойових постів;
– умовні номери військових частин, місця дислокації
частин і станцій зв’язку;
– зміст оперативно-технічної документації;
– тактико-технічні дані апаратури і принципи її роботи;
– частоти, часові і добові підсумки роботи засобів зв’язку.
№33

34.

3. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЗВ’ЯЗКУ.
Для
забезпечення
безпеки
зв’язку
вживаються
організаційні та технічні заходи, головними з яких є:
– виконання заходів з організації зв’язку, паролювання й
адресування, призначення радіоданих, встановлення
режимів
роботи,
просторових,
територіальних
і
тимчасових обмежень у використанні технічних засобів
зв’язку;
– забезпечення максимальної прихованості управління
військами;
– максимальне обмеження у використанні для управління
військами відкритих каналів зв’язку;
обмеження кола посадових осіб, які мають право ведення
переговорів по відкритих каналах зв’язку.
№34

35.

Дякую за увагу!
35
№35
English     Русский Правила