1.09M
Категория: МатематикаМатематика

Шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері. Түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің, өзара орналасуы

1.

Сабақтың тақырыбы:
Шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері.
Түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің, өзара
орналасуы
Сынып:

2.

Оқу мақсаты:
7.3.1.7 шеңбер мен дөңгелектің анықтамаларын және олардың
элементтерін біледі;
7.3.1.8 дөңгелек секторы мен сегментінің анықтамаларын біледі;

3.

Сабақтың мақсаттары:
• Дөңгелек, шеңбер
ұғымдарын енгізу
және
олардың
бөліктері

4.

Терминалогия
Circle
Шеңбер, дөңгелек
Окружность, круг
Secant
Қиюшы
Секущая
Tangent
Жанама
Касательная
Diameter
Диаметр
Диаметр
Radius
радиус
Радиус
Arc
Доға
Дуга
Chord
Хорда
Хорда
segment
Сегмент
Сегмент
sector
Сектор
Сектор

5.

Шеңбер
Берілген нүктеден бірдей қашықтықта орналасқан
нүктелер жиыны шеңбер деп аталады.
Бұл нүкте шеңбердің центрі деп атайды.
Дөңгелек
Жазықтықтың шеңбермен шектелген бөлігі.

6.

Шеңбердің элементтері.
Хорда – шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесінді.

7.

Шеңбердің элементтері.
Диаметр – центрі арқылы өтетін хорданы атайды.

8.

Шеңбердің элементтері.
Центрлік бұрыш – төбесі шеңбердің центрі , ал қабырғалары
шеңбер радиустары болатын бұрышты айтамыз.

9.

Шеңбердің элементтері.
Доға – бұл шеңбердің бөлігі.
АB – шеңбердің доғасы

10.

Шеңбердің элементтері.
Сурет бойынша шеңбердің элементтерін атаңыздар.
E
О - центр
OA - радиус
BC DE –
А
D
диаметр
хорда
DE, AC, BD –
В
шеңбердің доғалары
О
С

11.

Дөңгелек секторы мен сегменті
Сектор — доға мен екі радиуспен шектелген
дөңгелектің бөлігі
А
О
В

12.

Дөңгелек секторы мен сегменті
Сегмент – шеңбердің доғасы мен хордасы арқылы
шектелген дөңгелектің бөлігі .
А
О
В

13.

14.

15.

Сөйлемді жалғастыр:
• Шеңбер – геометриялық фигура. ... (Нүктеден бірдей
қашықтықта орналасқан нүктелердің жиыны
геометриялық фигура)
• Дөңгелек – жазықтықтың бөлігі. ... (Шеңбермен
шектелген жазықтықтың бөлігі.)
• Радиус – бұл кесінді. ... (Центрді шеңбердің кез келген
нүктесімен қосатын кесінді.)
• Хорда – бұл кесінді. ... (Шеңбердің екі нүктесін қосатын
кесінді)
• Диаметр – бұл кесінді. ... (Шеңбердің центрі
арқылы өтетін кесінді, ең үлкен хорда)
English     Русский Правила