Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ
1.45M

Абітурієнту - доступно про вступ 2015

1. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ

України
та Правилах прийому до ДНУ
1. Приймальні комісії ВНЗ приймають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання,
видані лише у 2015 році.
2. Перелік сертифікатів на напрями підготовки кожен ВНЗ визначає самостійно. На
однакові напрями підготовки в різних ВНЗ можуть прийматися сертифікати ЗНО з різних
дисциплін. Зверніть увагу, чи приймає ВНЗ сертифікати базового чи поглибленого рівня.
3. Можна подавати заяви на вступ до 5 ВНЗ України на 3 напрями підготовки в кожному.
4. Можна подавати заяви як в електронній, так і в паперовій формах.

2. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ

України
та Правилах прийому до ДНУ
5. У заяві необхідно позначити пріоритетність Вашого вибору. У залежності від визначених
Вами пріоритетів електронна система автоматично включатиме абітурієнта у списки
рекомендованих до зарахування до того чи іншого ВНЗ.
Наприклад, Ви обираєте в НТУУ «КПІ» напрями підготовки «комп’ютерна інженерія», «програмна
інженерія», «система інженерія», у ДНУ ім. О. Гончара – напрями підготовки «інформатика», «системний
аналіз», «програмна інженерія»; у Запорізькому національному університеті – напрями підготовки
«прикладна математика», «інформатика», «програмна інженерія».
При цьому Ви визначаєте у відповідних заявах про вступ пріоритетність цих напрямів у порядку спадання.
Наприклад:
1. «Програмна інженерія» НТУУ «КПІ»
2. «Система інженерія» НТУУ «КПІ»
3. «Комп’ютерна інженерія» НТУУ «КПІ»
4. «Програмна інженерія» ДНУ ім. О. Гончара
5. «Системний аналіз» ДНУ ім. О. Гончара
6. «Інформатика» ДНУ ім. О. Гончара
7. «Програмна інженерія» ЗНУ
8. «Інформатика» ЗНУ
9. «Прикладна математика» ЗНУ

3. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ

України
та Правилах прийому до ДНУ
Якщо за сумою набраних балів сертифікатів ЗНО і атестата Ви проходите по конкурсу за напрямом
підготовки «системний аналіз» ДНУ ім. О. Гончара, що є №5 у списку Ваших пріоритетів, то електронна
система автоматично включає Вас до списку рекомендованих до зарахування на цей напрям у відповідному
ВНЗ. У такому випадку, Ви автоматично виключаєтесь із рейтингових списків за пріоритетами №6, 7, 8, 9.
Водночас за умови зміни у рейтингових списках за напрямами №1, 2, 3, 4, Ви залишаєтеся претендентом на
звільнені місця за цими пріоритетами.
У цьому випадку Вам необхідно подати оригінали необхідних документів до ВНЗ, куди Вас рекомендовано
(у прикладі – пріоритет № 5), і Ви будете зараховані на навчання. Перший термін подачі оригіналів
документів – до 18.00 години 05 серпня 2015 р.
Якщо Ви все ж таки бажаєте стати студентом, що навчається за одним з напрямів підготовки за
пріоритетами № 1, 2, 3 , 4, то, щоб не втратити шанс навчання за кошти державного бюджету, Вам доцільно
виконати умови щодо зарахування на навчання за пріоритетом № 5 (подати оригінали документів) і дуже
уважно відслідковувати зміни (оновлення) у рейтингових списках рекомендованих до зарахування за
рахунок коштів державного бюджету за напрямами підготовки, які мають оприлюднюватися у ВНЗ за
пріоритетами № 1, 2, 3 , 4.
У разі появи такої інформації, Ви маєте право у день звернення до приймальної комісії ВНЗ, що відповідає
пріоритету № 5, отримати оригінали своїх документів і потім надати їх до приймальної комісії того ВНЗ, де
Ваша кандидатура з’явиться в оновленому списку рекомендованих до зарахування. Другий термін подачі
оригіналів документів – до 18.00 години 07 серпня 2015 р.
За такої умови Ваша кандидатура буде автоматично виключена зі списків рекомендованих до зарахування
за пріоритетом № 5, і на Ваше місце буде рекомендована перша особа з рейтингового списку, що має
найвищий конкурсний бал, але до цього моменту не була рекомендована до зарахування.

4. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ

України
та Правилах прийому до ДНУ
6. Граничні бали з профільних та непрофільних предметів кожен ВНЗ визначає самостійно.
В ДНУ ім. О.Гончара мінімальний бал з профільних предметів – 140, з непрофільних – 110.
7. Конкурсний бал складається з балів сертифікатів, помножених на вагові коефіцієнти +
середній бал атестата (ваговий коефіцієнт 0,1) + творчий конкурс (якщо він проводиться).
Наприклад, на напрям підготовки «системний аналіз» ДНУ ім. О. Гончара Ви подаєте сертифікат з
математики (профільний, базовий рівень) – 183 бали, з фізики (непрофільний) – 176 балів, з української
мови (непрофільний) – 150 балів. Атестат – середній бал 10.
Конкурсний бал буде обчислюватися з урахуванням вагових коефіцієнтів за наступною формулою:
183 х 0,4 + 176 х 0,3 + 150 х 0,2 + 181 х 0,1 = 174,1
Таблиця відповідності середнього бала атестата, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням
200-бальної шкали наводиться в Умовах прийому на навчання до ВНЗ України.
Вагові коефіцієнти зазначені у Переліку конкурсних предметів
у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (табл.).
8. До Ваших балів можуть бути додані
бали за особливі успіхи
або за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ.

5. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ

України
та Правилах прийому до ДНУ
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та
документів
Денна форма навчання
Навчання без відриву від
виробництва
10 липня 2015 року
10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають
проходити творчі конкурси, що
проводить університет
18.00 година
24 липня 2015 р.
18.00 година
24 липня 2015 р.
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які проходять
співбесіду, складають вступні
екзамени, що проводить
університет
18.00 година
24 липня 2015 р.
18.00 година
24 липня 2015 р.
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які не
проходять співбесіду або творчі
конкурси, не складають вступних
екзаменів
18.00 година
31 липня 2015 р.
18.00 година
31 липня 2015 р.
Строки проведення університетом
творчих конкурсів
21 липня – 31 липня 2015 р.
21 липня – 31 липня 2015 р.
Строки проведення університетом
вступних екзаменів, співбесід
25 липня – 31 липня 2015 р.
25 липня – 31 липня 2015 р.

6. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Абітурієнту - доступно про вступ 2015 Основні зміни в Умовах прийомах до ВНЗ

України
та Правилах прийому до ДНУ
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Навчання без відриву від
виробництва
Терміни оприлюднення
рейтингових списків вступників,
які вступають для здобуття ступеня
бакалавра, із зазначенням
рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення
Рейтинговий список – не пізніше
12.00 години 04 серпня 2015 р.
Рейтинговий список – не пізніше
12.00 години 04 серпня 2015 р.
Терміни виконання вступниками
вимог щодо зарахування
відповідно до зазначених у заявах
пріоритетів
За держзамовленням –
до 18.00 години 08 серпня 2015 р.
За кошти фіз./юр. осіб –
не пізніше 15 серпня 2015 р.
За держзамовленням –
до 18.00 години 08 серпня 2015 р.
За кошти фіз./юр.осіб –
не пізніше 15 серпня 2015 р.
Терміни зарахування вступників
За державним замовленням – не
пізніше 12.00 години 10 серпня
2015 р.;
за кошти фізичних та юридичних
осіб – не пізніше 14 серпня 2015 р.
За державним замовленням – не
пізніше 12.00 години 10 серпня
2015 р.;
за кошти фізичних та юридичних
осіб – не пізніше 14 серпня 2015 р.
Чекаємо на Вас
у Дніпропетровському
національному університеті
імені Олеся Гончара!
English     Русский Правила