Розв’язування прикладних задач як засіб підвищення інтересу учнів основної школи до навчання математики
Гра «Заробити на життя»
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
474.71K
Категория: МатематикаМатематика

Розв’язування прикладних задач

1. Розв’язування прикладних задач як засіб підвищення інтересу учнів основної школи до навчання математики

Виконавець: Денисенко Віталій Миколайович –
студент 451 групи.
Науковий керівник: Чашечникова Ольга
Серафимівна – доктор педагогічних наук,
професор кафедри математики.
Рецензент: Лиман Федір Миколайович – доктор
фізико-математичних наук, професор, завідувач
кафедри математики.

2.

Об’єкт дослідження: навчання математики
учнів у загальноосвітній школі;
Предмет дослідження: використання
прикладних задач у шкільному курсі
математики;
Мета роботи: з’ясувати можливості
використання прикладних задач з метою
підвищення інтересу учнів до вивчення
математики.

3.

Завдання:
розглянути дослідження щодо сутності та специфіки
поняття «прикладна задача», на основі вивчення
та аналізу психолого-педагогічної та методичної
літератури, педагогічного досвіду з даної проблеми,
визначити роль, місце прикладних задач у курсі
математики основної школи;
дослідити роль прикладних задач як засобу
підвищення інтересу учнів до навчання математики;
провести стислий аналіз програм і підручників в
контексті дослідження;
розробити урок з теми «Математика в економіці»;
запропонувати методичну розробку щодо
використання методу проектів в ході вивчення теми
«Відсотки».

4.

" …задача - це ціль, дана в певних умовах "
О.М. Леонтьев
О.К. Тихомиров розуміє задачу як ціль,
задану в конкретних умовах і необхідному
ефективному способі її досягнення.

5.

"прикладна задача - це задача, поставлена
поза математикою та розв’язувана
математичними засобами"
Терьошин Н.А.

6.

Етапи розв’язування прикладних задач:
1. Перекласти умову прикладної задачі
на мову математики, через створення її
математичної моделі.
2. Розв’язати математичну задачу.
3. Використати результати розв’язаної
математичної задачі, щоб знайти
правильний розв’язок.

7.

Задача. Є 10-відсотковий і 15-відсотковий розчини солі.
Скільки треба взяти кожного розчину, щоб утворити 40
грамів 12-відсоткового розчину?
Розв'язання
Нехай треба взяти x г 10-відсоткового розчину і у г — 15відсоткового.
Солі у цьому розчині буде (0,1x + 0,15у) г, а це дорівнює
0,12∙40 г. Усього повинно бути х + у = 40 (г) нового розчину.
Маємо систему рівнянь
English     Русский Правила