Астранімічная лексіка польска-беларускага пагранічча
Астранімічная лексіка
Асноўныя крыніцы
Семантычныя мадэлі намінацыі плеядаў
Семантычныя мадэлі намінацыі арыёна (пояса)
Семантычная мадэль намінацыі - воз
Семантычныя мадэлі намінацыі млечнага шляху
Некаторыя намінацыі венеры
Адзінкавыя і рэдкія астронімы
Дзякую за ўвагу!
2.60M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Астрономічна лексика польсько-білоруського пограниччя

1. Астранімічная лексіка польска-беларускага пагранічча

Авілін Ц.В. ДНУ Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,
мовы і літаратуры НАН Беларусі
«БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ КУЛЬТУРНА -МОЎНЫЯ :ЎЗАЕМА ДАЧЫНЕННІ А Д ГІСТОРЫІ ДА СУЧАСНАСЦІ» Мінск, 4–5 к астрычнік а 2016 г.

2. Астранімічная лексіка

Плеяды
Арыён
Вялікая Мядзведзіца
Млечны Шлях
Адзінкавыя астронімы
«БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ КУЛЬТУРНА-МОЎНЫЯ :ЎЗАЕМА ДАЧЫНЕННІ А Д ГІСТОРЫІ ДА СУЧАСНАСЦІ» Мінск, 4–5 к астрычнік а 2016 г.

3. Асноўныя крыніцы

Астранімічная база аўтара, часткова прадстаўленая ў манаграфіі
«Этнаастраномія: паміж небам і зямлёй»
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny
Палескі Архіў
«БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ КУЛЬТУРНА-МОЎНЫЯ :ЎЗАЕМА ДАЧЫНЕННІ А Д ГІСТОРЫІ ДА СУЧАСНАСЦІ» Мінск, 4–5 к астрычнік а 2016 г.

4. Семантычныя мадэлі намінацыі плеядаў

Сіта (Сіт(а/о), Сітк(а/о), Сіцечка, Сітца, Сіцца і г.п.)
Курачкі (Куркі, Квочка, Курыца і г.п.)
Купка (Кіпка, Купа, Купазор і г.п.)
Громадка
Сямізорка
«БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ КУЛЬТУРНА-МОЎНЫЯ :ЎЗАЕМА ДАЧЫНЕННІ А Д ГІСТОРЫІ ДА СУЧАСНАСЦІ» Мінск, 4–5 к астрычнік а 2016 г.

5.

Сіта
Курачкі
Бабы

6.

7.

8.

«БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ КУЛЬТУРНА-МОЎНЫЯ :ЎЗАЕМА ДАЧЫНЕННІ А Д ГІСТОРЫІ ДА СУЧАСНАСЦІ» Мінск, 4–5 к астрычнік а 2016 г.

9. Семантычныя мадэлі намінацыі арыёна (пояса)

Касцы (Касц(ы/э), Касары, Тры Касцы, Косы, Коснікі і г.п.)
Каромісла
Трайкэ, Трайчатачкі
Тры Каралі
Тры Сястры
Троіца

10.

11.

12.

13. Семантычная мадэль намінацыі - воз

Воз
Возік
Конь
Карэта
Калясніца
Воз з канём і г.п.
«БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ КУЛЬТУРНА-МОЎНЫЯ :ЎЗАЕМА ДАЧЫНЕННІ А Д ГІСТОРЫІ ДА СУЧАСНАСЦІ» Мінск, 4–5 к астрычнік а 2016 г.

14.

15. Семантычныя мадэлі намінацыі млечнага шляху

Дарога, гасцінец
Малочная дарога
Птушкам дарога
Дарога ў <назва горада>
Дарога святых
«БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ КУЛЬТУРНА-МОЎНЫЯ :ЎЗАЕМА ДАЧЫНЕННІ А Д ГІСТОРЫІ ДА СУЧАСНАСЦІ» Мінск, 4–5 к астрычнік а 2016 г.

16.

17.

18. Некаторыя намінацыі венеры

Мядзведзіца-зока
Зорка Мар’я і Дар’я
Бетлеемская зорка
«БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ КУЛЬТУРНА-МОЎНЫЯ :ЎЗАЕМА ДАЧЫНЕННІ А Д ГІСТОРЫІ ДА СУЧАСНАСЦІ» Мінск, 4–5 к астрычнік а 2016 г.

19.

20. Адзінкавыя і рэдкія астронімы

Ратай
Каза
Зыркы-богатыркы
Змей
Вуж
Вожакі
Верхачка
Ваўчыца
Богородочка
Ковалі
«БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ КУЛЬТУРНА-МОЎНЫЯ :ЎЗАЕМА ДАЧЫНЕННІ А Д ГІСТОРЫІ ДА СУЧАСНАСЦІ» Мінск, 4–5 к астрычнік а 2016 г.
English     Русский Правила