Жаратылыстану — адамзаттың рухани мәдениетінің айырғысыз құрамдас бөлігі. Оның қазіргі заманғы негізгі ғылыми қағидаларын,
Концепция – бұл …
Пәннің негізгі мақсаты-
Қазіргі кезде білімнің жеке салалары
Ғылым туралы түсінік.
Ғылым функциялары:
Ғылым белгілері (G.Gegele бойынша):
Ғылымның негізгі белгілері:
Ғылымның жіктелуі:
ҒЫЛЫМ
372.50K
Категория: ФилософияФилософия

Қазіргі жаратылыстану концепциясы пәні және оның маңызы. Ғылыми дүниетанудың ерекшелігі

1.

«Қазіргі жаратылыстану
концепциясы пәні және
оның маңызы»
«Ғылыми
дүниетанудың
ерекшелігі

2. Жаратылыстану — адамзаттың рухани мәдениетінің айырғысыз құрамдас бөлігі. Оның қазіргі заманғы негізгі ғылыми қағидаларын,

дүниеге көзқарастық және
методологиялық пайымдауларын білу кез
келген қызмет саласындағы мамандар
үшін қажетті мәдени даярлықтың бір түрі
болып табылады.

3. Концепция – бұл …

кейбір құбылыстарды түсіндірудің
белгілі бір әдісі
негізгі көзқарас
басшылық идеясы
бас жоспар
әртүрлі қызметтің конструктивті
принципі

4.

Табиғатты танып білу барған сайын адам мен қоғамды танып
білумен ұштасып келеді. Сөйтіп, мұның бәрі білім беру
саласында гуманитарлық жоғары оқу орындарына "Қазіргі
жаратылыстану концепциялары" деген жаңа оқу пәнін енгізу
қажеттігін тудырды.
Қазіргі жаратылыстану концепциялары" курсында табиғатты
танып білудің дүниеге көзқарастық және методологиялық
проблемаларын оқу студенттердің дүниеге ғылыми
козкарасын және теориялық ойын қалыптастыруға,
жаратылыстану-ғылыми білімдерін өздерінің болашақ
мамандығына байланысты қызметінде методологиялық
жетекші ретінде қолдана білу қабілетін қалыптастыруға
көмектесуі тиіс.

5. Пәннің негізгі мақсаты-

Пәннің негізгі мақсатыпредставить панораму наиболее
универсальных методов и законов
современного естествознания
продемонстрировать специфику
рационального метода познания
окружающего мира, логику и структуру
естествознания с позиций сегодняшнего
дня
показать, что вопреки распространенному
мнению естественные науки просты и
интересны

6. Қазіргі кезде білімнің жеке салалары

Жаратылыстану
Әлеуметтік
Техникалық
Гуманитарлық

7. Ғылым туралы түсінік.

I.
Ғылым туралы түсінік.
«Ғылым дегеніміз не?»
Ғылым –табиғат, қоғам және сана туралы
білімдерге бағытталған зерттеулер
сферасы.

8. Ғылым функциялары:

Танымдық;
Сипаттама;
Түсіндірме;
Болжам.

9. Ғылым белгілері (G.Gegele бойынша):

Тәжірибелік деректердің жеткілікті
мөлшерінің болуы.
Тәжірибелік деректерді жүйелейтін және
қалыптастыратын модельді құру.
Алғашқы тәжірибеден тыс жатқан жаңа
деректерді болжау

10. Ғылымның негізгі белгілері:

Жан-жантылығы – фрагментарлығы
жалпыға тәңділігі - жеке еместігі
жүйелілігі - аяқталмайтындығы
үйлесімділігі - сыншылдығы
Ақиқатшылдығы– моральдан
тысқарлығы
рациональдылығы мен
сезімталдылығы

11. Ғылымның жіктелуі:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Тақырып пен таным әдісі туралы:
Табиғи ғылымдар - жаратылыстану
ғылымдары
Әлеуметтік ғылымдар - Әлеуметтік
ғылымдар (гуманитарлық, әлеуметтік
ғылымдар)
Танымдық, ойлау (логика,
эпистемология) ғылымдары
Инженерлік ғылымдар
Қазіргі математика

12.

II.
Ғылымның жан –жақтылығын адамның тапқан –
мағынасында түсінуге болады. Ғылымның
фрагментарлылғы дегеніміз, ғылым жалпы тұрмысты емес,
шанайылықтың немесе оның көрсеткіштерінің
(параметрлерінің) әртүрлі фрагменттерін зерттейді, және өзі
бөлек салаларға бөлінеді. Ғылымының жалпыға тәңдігі
одан алынған білімінің барлық адамға жарайтындығын, ал
оның тілінің бір жақтылығын, ғылымның өз терминдерін
мүмкіндігінше өте анық көрсетуге тырысатындығын
анықтайды. Ғылымның жеке еместігі ғылыми танымның
соңғы қортындысының ғалымның өзіне тән қасиеттеріне,
оның ұлтына, оның өмір сүріп отырған ортасына
байланысты еместігінен көрінеді.

13.

Арнайы білім
Жалпы ғылымды
қарастыруға болады: жүйесі
Бұл білімді
дамытатын,
сақтайтын және
тарататын қоғамдық
ұйымдар мен
мекемелердің арнайы
жүйесі
Қызметтің ерекше
түрі - арнайы
критерийлерге
сәйкес келетін және
арнайы ережелерге
сәйкес жүргізілетін
ғылыми зерттеулер
жүйесі

14. ҒЫЛЫМ

Ғылымда әрдайым үйлесімдік
сақталады, соңғы жетістіктер ертеде
алынған нәтижелерден сабақтасып
жатады. Онда талғампаздық та
қалыптасқан, ақиқатқа көз жеткізу
үшін ғылыми нәтижелер жан-жақты
тексеріліп және талқыланып барып
жарияланады.

15.

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ
Жаратылыстану –табиғатты
жанжақты, әрі біртұтас зерттейтін
жаратылыстану ғылымдарының
жиынтығы

16.

ОНЫҢ ҚҰРАМЫНА:
Биология
Химия
Физика
Психология
Енеді
English     Русский Правила