Тема: “Риторика у житті сучасної людини ”
Дві головні традиції, що мають дуже давню історію
Предмет риторики - це публічний виступ у процесі комунікації.
Вплив - це дія на стан, думки, почуття і вчинки іншої людини за допомогою вербальних і невербальних засобів, у результаті якої відбуваються
Фактори, від яких залежить успіх публічного виступу:
Риторика у суспільному житті:
Риторика у професійній діяльності:
Риторика необхідно для формування культурного рівня людини, її можливості встановлювати стосунки з суспільством.
Дякую за увагу!
2.48M
Категория: ПсихологияПсихология

Риторика у житті сучасної людини

1. Тема: “Риторика у житті сучасної людини ”

Виконала: студентка 24 групи ФЕУВ
Чебан Анастасія

2.

Термін “риторика” походить від грецького слова, яке означає
наука про ораторське мистецтво, красномовство. Латиною понятя
“красномовство” як “мистецтво говорити” позначається словом
cloquentia –словенція. Наука про красномовство виникла як спроба
осмислити закономірності гарного прозового мовлення, яке в
активному суспільстві цінується значно менше, ніж художнє,
поетичне слово.

3. Дві головні традиції, що мають дуже давню історію

• Мистецтво переконання
• Мистецтво говорити

4. Предмет риторики - це публічний виступ у процесі комунікації.

5. Вплив - це дія на стан, думки, почуття і вчинки іншої людини за допомогою вербальних і невербальних засобів, у результаті якої відбуваються

Вплив - це дія на стан, думки, почуття і вчинки
іншої людини за допомогою вербальних і
невербальних засобів, у результаті якої
відбуваються зміни в поглядах чи поведінці.

6. Фактори, від яких залежить успіх публічного виступу:

Риторичний трикутник

7. Риторика у суспільному житті:

У суспільному житті без слова, без його впливу не обійтись
• Вміння висловити свою думку
• Вміння пояснити
• Вміння переконувати
• Вміння доводити

8. Риторика у професійній діяльності:

• Знання та розуміння особливостей
спілкування та механізмів впливу
однієї людини на іншу
• Знання ораторського мистецтво
• Вміння виступати на публіку
• Ведення переговорів
• Вміння налагоджувати відносини з
колегами

9. Риторика необхідно для формування культурного рівня людини, її можливості встановлювати стосунки з суспільством.

10. Дякую за увагу!

English     Русский Правила