4 грудня Класна робота
Природні родовища нафти
Склад нафти
Методи переробки нафти:
Фракційна перегонка нафти
Продукти перегонки нафти
Крекінг
Риформінг
Застосування нафтопродуктів
13.12M
Категория: ХимияХимия

Хімічний лабіринт

1. 4 грудня Класна робота

2.

Хімічний лабіринт
Етан
С2Н6
СН4

3.

Хімічний лабіринт
Етан
Гексан
С6Н14
С3Н8

4.

Хімічний лабіринт
Етан
Гексан
Бутан
С2Н6
С4Н10

5.

Хімічний лабіринт
Етан
Гексан
Пропан
Бутан
С3Н8
С4Н10

6.

Хімічний лабіринт
Етан
Гексан
Пропан
Бутан
Метан
С10Н22
СН4

7.

Хімічний лабіринт
Етан
Гексан
Пропан
Бутан
Метан
Пентан
С8Н18
С5Н12

8.

Хімічний лабіринт
Етан
Гексан
Пропан
Бутан
С9Н20
Пентан
СН4
Метан
Нонан

9.

Хімічний лабіринт
Етан
Гексан
Пропан
Бутан
Метан
Пентан
Гептан
Нонан
С7Н16
С3Н8

10.

Хімічний лабіринт
Етан
Гексан
ОКТАН
Пропан
Бутан
Гептан
С8Н18
Метан
Пентан
Нонан
С4Н10

11.

Хімічний лабіринт
Етан
Гексан
ОКТАН
Пропан
Бутан
Гептан
Метан
Пентан
Нонан

12.

Октанове число
характеризує детонаційну
стійкість бензину.
Суміш 80% ізооктану
та 20% гептану –
бензин А-80
Ізооктан
Гептан

13.

Потреби України в
паливно-мастильних
матеріалах (на рік)
- 50-60 млн т нафти й газу,
- видобувається ~ 4 млн т
нафти та газу.

14.

Тема уроку:
Нафта. Склад,
властивості
нафти. Основні
процеси
переробки:
перегонка, крекінг.
Застосування
нафтопродуктів.

15.

Нафта - це густа, оліїста
речовина темно-бурого кольору
зі специфічним запахом, легша за
воду і не розчиняється в ній.

16. Природні родовища нафти

17. Склад нафти

Нафта – це суміш близько 1000
різних сполук:
• переважають рідкі насичені
вуглеводні.
• містяться домішки сульфуро-,
нітрогено-, оксигеновмісних
сполук, водний розчин
неорганічних солей.
Склад нафти

18. Методи переробки нафти:

19. Фракційна перегонка нафти

20. Продукти перегонки нафти

21. Крекінг

- розщеплення вищих
вуглеводнів до рідких і
газоподібних алканів і
алкенів:
• Термічний крекінг (500600◦С ,4-5 МПа)
• Каталітичний крекінг (у
присутності каталізатора
— алюмосилікатів)
• Супроводжується
ізомеризацією в
розгалужені ланцюги.

22. Риформінг

• відбувається перетворення циклічних
вуглеводнів на ароматичні

23. Застосування нафтопродуктів

24.

Домашнє завдання:
1. Вивчити § 14.
2. Підготувати
повідомлення про
альтернативні види
палива.
English     Русский Правила