доклад
Актуальність теми
Мета роботи:
2.12M
Категория: БиологияБиология

Удосконалення способів створення багатонасінних заплювачів буряка цукрового в умовах лісостепу України

1. доклад

Тема дипломної роботи:
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ СТВОРЕННЯ
БАГАТОНАСІННИХ ЗАПЛЮВАЧІВ БУРЯКА
ЦУКРОВОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр" за спеціальність 8.09010105
“Селекція і генетика сільськогосподарських культур”
кваліфікації 2213.1 “Дослідник із селекції та генетики
сільськогосподарських культур"
ПРОКОПЕНКО ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА
Науковий керівник:
доцент О.В.Єщенко

2. Актуальність теми

Подальше використання в селекційній практиці
багатого генофонду базових багатонасінних
популяцій можливе за умови залучення їх в
гібридизацію як донорів ліній-запилювачів.
Оцінка цих популяцій – донорів комбінаційно здатних ліній, компонентів гетерозисних гібридів, з
врахуванням їх адаптаційного потенціалу є досить
актуальним для гетерозисної селекції буряка
цукрового.
2

3. Мета роботи:

Мета досліджень полягала у визначенні генетичних особливостей
багатонасінних популяцій та пошуку способів створення на їхній
основі ліній-запилювачів.
Задачі дослідження:
– визначити комбінаційну здатність запилювачів багатонасінних
форм буряків цукрових та виділених з них ліній-запилювачів;
– здійснити експериментальну перевірку генетичної цінності
компонентів схрещування і створити на їх основі перспективні
гібридні комбінації з високими показниками продуктивності та
адаптивним потенціалом.
3

4.

Таблиця 1
Продуктивність ЦЧС гібридів і батьківських форм, % до стандарту
(2012-2015 рр.)
Вихідна батьківська
форма
Племінна
назва
ЦЧС гібрид
врожай
ні-сть
вміс
т
цук
ру
збір
цукру
врожай
ні-сть
вміст
цукр
у
збір
цукру
тестер ЦЧС1
86
97
93КВЄ/н1
92
105
97
110
103
113
КВЄ/н2
92
103
105
107
101
108
КВЄ/н3
95
108
103
105
105
110
Р06/н1
91
106
97
103
108
111
Р06/н2
83
107
90
97
101
98
Р06/н3
100
107
107
102
100
102
В031/н1
104
101
105
94
104
98
В031/н2
93
105
98
95
105
100
В031/н3
108
99
107
106
101
107
4

5.

Таблиця 2
Продуктивності ЦЧС гібридів і батьківських форм, % до стандарту
(2012-2015 рр.)
тестер
ЦЧС2
98
100
98КВЄ/н1
92
105
97
112
100
112
КВЄ/н2
93
103
96
108
98
106
КВЄ/н3
95
108
103
101
106
107
Р06/н1
91
106
97
100
106
106
Р06/н2
87
108
95
100
106
106
Р06/н3
100
107
107
104
103
107
В031/н1
104
101
105
99
102
101
В031/н2
98
106
104
92
101
93
В031/н3
108
99
107
104
104
108
Груповий
стандарт
43,4 т/га
16,7%
7,27
т/га
43,4 т/га
16,7%
7,27
т/га
НІР05 (2014 р)
НІР05 (2015 р)
6,4
5,8
6,2
5,9
5

6.

Таблиця 3
Комбінаційна здатність багатонасінних запилювачів
за врожайністю (2013-2015 рр.)
ЗКЗ при схрещуванні з
ЦЧС2
ЦЧС1
Племінна назва
СКЗ при схрещуванні з
ЦЧС1
ЦЧС2
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
КВЄ/н1
1,5
0,15
-0,21
0,4
-0,01
0,04
1,2
0,13
-0,17
-1,2
-0,04
-0,62
КВЄ/н2
0,1
-0,26
-0,41
5,7
-0,27
-0,09
-2,5
-0,12
-0,88
2,5
-0,23
0,16
КВЄ/н3
-1,6
-0,17
-0,53
-6,1
0,14
-0,23
-0,2
-0,08
-0,05
0,2
0,31
0,13
Р06/н1
0,4
0,13
-0,05
0,3
-0,41
-0,22
0,7
-0,04
0,4
-0,7
-0,25
-0,34
Р06/н2
0,6
0,36
0,73
-2,0
0,03
0,10
-0,6
0,02
0,15
0,6
0,23
0,01
Р06/н3
-3,0
-0,09
0,04
0,7
0,10
0,07
0,5
0,45
0,30
-0,5
0,30
0,23
В031/н1
-2,0
0,04
0,46
0,9
0,24
0,06
-0,9
0,33
0,20
0,9
0,06
0,34
В031/н2
-0,4
-0,16
-0,03
0,5
-0,36
0,19
-0,1
-0,07
-0,21
0,1
-0,12
0,06
В031/н3
2,4
0,18
-0,31
-1,4
0,26
0,12
-0,7
0,13
-0,17
0,7
0,13
0,05
Груповий стандарт – 49,6 т/га.
НІР05 = 1,9 т/га.
6

7.

Таблиця 4
Комбінаційна здатність
багатонасінних запилювачів за вмістом цукру (2013 – 2015 рр.)
ЗКЗ при схрещуванні з
Племінна
назва
СКЗ при схрещуванні з
ЦЧС2
ЦЧС1
ЦЧС1
ЦЧС2
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
КВЄ/н1
0,15
1,5
3,4
0,21
0,7
-0,3
0,17
1,2
0,7
-0,17
0,1
-0,7
КВЄ/н2
-0,28
0,1
6,7
-0,41
-1,6
-5,0
-0,12
0,5
0,4
0,12
-0,6
-0,4
КВЄ/н3
0,13
0,1
3,5
0,20
-3,0
-0,2
-0,04
1,1
-0,2
0,04
0,5
-0,1
Р06/н1
-0,08
-1,6
-6,1
0,07
0,3
1,6
-0,04
0,2
0,1
0,04
0,2
0,2
Р06/н2
0,14
-0,8
1,0
-0,03
0,3
0,8
0,31
-0,6
0,2
-0,31
-0,2
-0,2
Р06/н3
-0,06
0,3
-10,5
-0,04
0,2
0,6
-0,25
-0,3
2,1
0,25
0,1
0,2
В031/н1
0,27
0,3
0,8
-0,42
0,9
0,6
0,10
0,3
0,4
-0,10
0,1
0,1
В031/н2
-0,12
0,1
1,2
-0,46
0,8
0,8
-0,13
0,2
0,7
0,13
0,5
1,1
В031/н3
-0,15
1,8
3,6
0,88
0,2
-0,1
0,03
1,2
0,7
-0,03
-0,4
0,9
Груповий стандарт –16,8%.
НІР05 =0,4
7

8.

Таблиця 5
Оцінка коефіцієнта успадкування за врожайністю(2014 р.)
Номер
насінника
1
2
3
t05
КВЄ
Р06
В031

F1

F1

F1
38,9
39,2
40,6
40,1
40,6
40,5
38,3
38,2
41,9
42,4
39,9
39,2
38,5
38,8
43,5
46,3
40,2
42,9
h2 = 51%
h2 = 63%
h2 = 58%
tr = 2,24
tr = 2,49
tr = 2,20
2,26
8

9.

Таблиця 6
Оцінка коефіцієнта успадкування за врожайністю(2015 р.)
Номер
насінника
1
2
3
t05
КВЄ
Р06
В031

F1

F1

F1
38,9
39,2
40,6
40,1
40,6
40,5
38,3
38,2
41,9
42,4
39,9
39,2
38,5
38,8
43,5
46,3
40,2
42,9
h2 = 51%
h2 = 63%
h2 = 58%
tr = 2,24
tr = 2,49
tr = 2,20
2,26
9

10.

Таблиця 7
Оцінка коефіцієнта успадкування за вмістом цукру (2014 р.)
Номер
насінника
1
2
3
t05
КВЄ
Р06
В031

F1

F1

F1
15,82
16,31
15,55
16,98
15,58
16,35
15,68
16,22
15,96
17,03
15,86
16,53
15,96
16,45
15,89
16,99
15,79
16,74
h2 = 68%
h2 = 75%
h2 = 62%
tr = 2,41
tr = 2,53
tr = 2,38
2,22
10

11.

Таблиця 8
Оцінка коефіцієнта успадкування за вмістом цукру (2015 р.)
Номер
насінника
1
2
3
t05
КВЄ
Р06
В031

F1

F1

F1
14,45
14,34
14,56
14,95
14,25
14,53
14,28
14,55
14,98
15,01
14,56
14,98
14,65
14,81
14,57
14,69
14,26
14,40
h2 = 71%
h2 = 77%
h2 = 73%
tr = 2,53
tr = 2,61
tr = 2,48
2,26
11

12.

ПРОПОЗИЦІЇ СЕЛЕКЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ ТА ВИРОБНИЦТВУ
Комбінаційно-здатні лінії-запилювачі, отримані з
багатонасінних популяцій включати в
селекційний процес з метою створення
гетерозисних гібридів на стерильній основі.
При формуванні ЦЧС гібридів з підвищеним
збором цукру в якості компонентів схрещувань
слід використовувати лінії з переважаючими
адитивними ефектами за цією ознакою.
12

13.

Дякую за
увагу
13
English     Русский Правила