«Інформаційні технології в дошкільній освіті»
ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В ДНЗ
Говорити про нові інформаційні технології навчання треба тільки в тому випадку, якщо вони:
Інформатизація процесу навчання.
Основні педагогічні цілі використання інформаційних технологій:
Конструювання системи занять з використанням ІКТ
Доцільність використання комп′ ютера.
Підходи до організації занять з використанням ІКТ.
Засоби, які використовуються на заняттях в дитячому садку:
Дитина та комп ′ютер.
Що шкідливо для здоров' я дітей в роботі з комп′ютером?
Комп′ютерні ігри, що в них страшного?
Користь від комп'ютера?
Робота вихованців гуртка
Віні Пух з друзями вивчає комп'ютер
Одного разу ослик Іа попросив Віні розповісти йому про комп'ютер: для чого він потрібний, як влаштований і як їм управляти. Віні попросив на
А навіщо людям комп'ютер?
З чого складається комп'ютер?
Головна частина комп'ютера - системний блок. Тут розташовані усі найважливіші частини комп'ютера.
Монітор. Для перегляду інформації.
Управління комп'ютером.
Звук.
Зберігання інформації.
Принтер - для друку зображень.
Старенька сова теж дуже хоче розібратися в комп'ютері. Але вона погано слухала. Допоможіть їй прибрати зайві предмети, ті, що до комп'ютера н
Віні дуже хочеться упізнати, як управляти комп'ютерною програмою.
Управляємо програмою з клавіатури.
Мишкою вибираємо команди на екрані.
Друзі такі раді, що впізнали багато нового про комп'ютер. Вони дякують всім, хто їм допоміг!
6.73M

Інформаційні технології в дошкільній освіті

1. «Інформаційні технології в дошкільній освіті»

Тема: “Використання
інформаційно-комп‘ютерних
технологій в дошкільному
закладі”

2. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В ДНЗ

3.

Інформаційне забезпечення
навчального процесу – це
система форм та методів його
відображення на будь-якому носії
інформації.

4.

КОМП′ ЮТЕРІЗАЦІЯ навчального
процесу в ДНЗ - це процес
оснащення відповідних закладів
засобами сучасної
обчислювальної техніки.
Це технічний процес, а не
педагогічний.

5.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ освіти – це процес,
направлений на оптимальне використання
інформаційного навчання за допомогою
комп' ютера.
Комп'ютерізація – це необхідна умова
інформатизації, але не достатня!

6.

Кожна педагогічна технологія є
інформаційною, тому що описує, як
переробляти та передавати інформацію,
щоб вона була краще засвоєна дітьми.

7.

Термін «нова інформаційна технологія
навчання» з ′явився, коли в освіті стали
широко використовувати
використовувати комп᾿ютер.
комп᾿ютер.
широко
Слово «нова»
«нова» просто
просто характеризує
характеризує
Слово
використання чи
чи не
не використання
використання
використання
комп
′ютера
в
процесі
навчання
.
комп ′ютера в процесі навчання .

8.

Інформаційні технології – сукупність
засобів та методів перетворення
інформаційних даних для отримання
інформації нового якісного
(інформаційного продукту).

9.

Мультимедіа технології - це засіб
підготовки електронних документів,
що включають візуальні та аудіоефекти
різноманітних ситуацій під єдиним управлінням
інтерактивного процесу навчання. Під засобами
мультимедіа розуміють графіку, гіпертекст, звук,
анімацію, відео.

10.

Комп 'ютерні технології навчання –
сукупність заходів та методів створення
педагогічних умов роботи на основі
комп ᾿ютерної техніки, засобів
телекомунікаційного зв' язку та інтерактивного
програмового продукту,які моделюють частину
функцій педагога з обробки інформації,
організації контроля та управління пізнавальною
діяльністью.

11. Говорити про нові інформаційні технології навчання треба тільки в тому випадку, якщо вони:

1.Задовільняють основні принципи
педагогічних технологій ( проектування,
цілеспрямованість, цілостність);
2.Вирішують завдання, які в дидактиці не
були теоритично або практично
вирішені.

12. Інформатизація процесу навчання.

Процес навчання складається з основних
компонентів:
1)
2)
3)
формування дошкільного компонента змісту
освіти та побудова внутрішнього навчальноосвітнього моніторингу;
конструювання системи занять;
взаємодія педагогів та дошкільників.

13. Основні педагогічні цілі використання інформаційних технологій:

Розвиток особистості дитини, підготовка її до самостійної продуктивної діяльностї в
умовах КІТ
розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення ;
розвиток творчого мислення за рахунок зменьшення частини репродуктивної
діяльності;
розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних сумісних проектів;
формування вміння приймати оптимальні
рішення в складних ситуаціях;
розвиток навиків пошукової діяльності;
формування інформаційної культури, вміння обробляти інформацію (при використанні текстових, графічних
редакторів).

14.

Інтенсифікація всіх рівней
навчально-виховного процесу :
підвищення ефективності та якості навчання
за рахунок примінення ІКТ;
виявлення та використання стимулів
активізації пізнавальної діяльності;
поглиблення міжпредметних зв′ язків в
результаті використання сучасних засобів
обробки інформації при вирішуванні завдань
.

15. Конструювання системи занять з використанням ІКТ

Коли мова заходить про застосування
комп'ютера в діяльності педагога, виникають
відразу декілька питань :
1)
доцільність використання комп ′ютера;
2)
різноманітні підходи до організації занять з
використанням комп' ютера;
3)
засоби для використання на заняттях.

16. Доцільність використання комп′ ютера.

Комп'ютер використовують для
автоматизації діяльності .
Комп ′ютер використовують для навчання.
Комп' ютер використовують для демонстрації.
Комп ′ютер використовують для розвитку
логічного мислення.

17. Підходи до організації занять з використанням ІКТ.

•Підходи до організації занять з
використанням ІКТ.
-Використовується один комп' ютер, як правило,
для демонстрації при поясненні нового матеріалу .
-Для засвоєння матеріалу в гуртковій роботі
кількість дітей не повинна привіщувати 8 чоловік.
-Обов 'язково потрібно дотримуватись санітарногігієнічних норм.
-Під час занять проводити фізкультхвилинки та
гімнастику для очей.

18. Засоби, які використовуються на заняттях в дитячому садку:

-використання готових мультімедійних
програм;
-створення особистих розробок за допомогою
стандартного програмового забезпечення,
але до створення цих засобів треба
підходити дуже відповідально.

19. Дитина та комп ′ютер.

За
чи
проти?

20. Що шкідливо для здоров' я дітей в роботі з комп′ютером?

Навантаження на зір, «вузькоформатний»
та «короткозорий» зір.
Статична, стіснена поза.
Випромінювання, електростатичного
поля.
Перенапруження нервової системи.
Порушення сну.
Погіршення самопочуття.

21. Комп′ютерні ігри, що в них страшного?

Агресивність
Замкнутість
Жорстокість
Нерішучисть
Дратівливість
Відхід від реальності
Відсутність реальних
друзів

22. Користь від комп'ютера?

Заняття на комп′ютері – це гра
(створення додаткової мотивации).
Розвиток знакової функції свідомості
(поняття реальності та віртуальності).
Покращується пам 'ять та увага.
Формується моторна координація.
Прискорюються та оптимізуються
розумові процеси.

23.

Робота з дітьми
Робота з
педагогами
Робота з батьками
Основні напрямки роботи з
ІКТ

24.

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ В ІКТ
Хід
заняття
Підсумок
заняття
(2 хв.)
Підготовча
частина
(5-7 хв.)
Основна
частина
(10 хв.)
Хід
заняття
Розвивальні
Навчальні
Фізкульт.
хвилинка
(5 хв.)
Профілактика
втомлюваності
зору
(3 хв.)
М ат
ері
ал
Виховні

25.

Використання ІКТ в дитячому садку
передбачає:
не навчання дітей шкільним знанням з
інформатики та обчислювальної
техніки, а перетворення предметнорозвиваючого середовища дитини
удосконалення методики управління
дитячим садком
оновлення форм та методів роботи з дітьми
створення нових, навчально - розвиваючих
засобів для развитку дитини.
25

26.

ться
ю
ю
твор :
с
К
і з П і умови ь;
т
о
б
ро
чн
ст
При специфі я вологі
тьс
є
у
ш
ься
т
ь
є
н
у
е
ря;
ищ
-зм
т
і
в
в
д
і
о
-п
ів;
п
н
а
о
і
р
у
ь
ерат кількіст
п
м
на
е
ч
т
и
я
т
с
а
єть
ост
у
р
ш
т
к
ь
е
-збіл стає ел
га.
у
о
р
р
п
з
а
н
То
пр зан му:
ов ят
од т я
на 1 р ять
пі тиж аз ся
дг
ру ден
па
ми ь,

27. Робота вихованців гуртка

Оволодіння програмою Paint

28.

29.

30.

31.

32. Віні Пух з друзями вивчає комп'ютер

33. Одного разу ослик Іа попросив Віні розповісти йому про комп'ютер: для чого він потрібний, як влаштований і як їм управляти. Віні попросив на

Одного разу ослик Іа
попросив Віні
розповісти йому про
комп'ютер: для чого
він потрібний, як
влаштований і як їм
управляти. Віні
попросив нас
допомогти. Він
показуватиме
картинки, а ми
розповімо ослику Іа
про комп'ютер.

34. А навіщо людям комп'ютер?

35.

Для створення мультиків.
Для пізнавальної і веселої
гри.

36. З чого складається комп'ютер?

37. Головна частина комп'ютера - системний блок. Тут розташовані усі найважливіші частини комп'ютера.

Головна частина комп'ютера системний блок.
Тут розташовані усі
найважливіші частини
комп'ютера.

38. Монітор. Для перегляду інформації.

39. Управління комп'ютером.

Клавіатура.
Миша.

40. Звук.

Колонки.
Мікрофон.

41. Зберігання інформації.

Диски.
Флеш – карта.

42. Принтер - для друку зображень.

43. Старенька сова теж дуже хоче розібратися в комп'ютері. Але вона погано слухала. Допоможіть їй прибрати зайві предмети, ті, що до комп'ютера н

Старенька сова теж дуже
хоче розібратися в
комп'ютері. Але вона
погано слухала.
Допоможіть їй прибрати
зайві предмети, ті, що до
комп'ютера не
відносяться.

44. Віні дуже хочеться упізнати, як управляти комп'ютерною програмою.

45. Управляємо програмою з клавіатури.

ЕНТЕР
ЦИФРИ
ЕСКЕЙП
СТРІЛКИ
ПРОПУСК
ЛІТЕРИ

46. Мишкою вибираємо команди на екрані.

Знайдіть знак, який може
означати перехід далі.

47.

Вибери знаки, які можуть означати
вихід.

48. Друзі такі раді, що впізнали багато нового про комп'ютер. Вони дякують всім, хто їм допоміг!

English     Русский Правила