78.00K
Категория: МаркетингМаркетинг

Анкета до Агентського договору

1.

*Анкета до Агентського договору №_______________ від __ /__ /201_ р
Найменування: _____________________________________
Назва торгової марки: _______________________________________
Фактична адреса (за наявності декількох офісів, зазначити усі фактичні адреси):
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Стаціонарний телефон: ( ___ ) ________________* Мобільний телефон: ( ___ ) ________________
WWW: _____________________________________*
E-Mail: _____________________________________
Країна ___________________
Область _______________________
Місто _________________________
День народження компанії: * __ / __ / ____
Директор (ПІБ): __________________________________________________________________________________________________
День народження: __ / __ / 19__ Мобільний телефон: ( ___ ) ________________
Стаціонарний телефон: ( ___ ) ________________* ICQ ___________________*
E-Mail: __________________________________
SKYPE ____________________________________*
Контактна особа (ПІБ)**: __________________________________________________________________________________________
День народження: __ / __ / 19__ Мобільний телефон: ( ___ ) ________________
Стаціонарний телефон: ( ___ ) ________________* ICQ ___________________*
E-Mail: __________________________________
SKYPE ____________________________________*
* Всі поля є обов`язковими для заповнення, крім позначених (*)
** Якщо виключно директор є контактною особою, у полі контактна особа зазначити «директор»
Заповненням та підписанням анкети в паперовому вигляді Я, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних»:
надаю однозначну згоду на обробку персональних даних, зазначених в Анкеті та Агентському договорі;
підтверджую, що ознайомлений та повністю (однозначно) погоджуюсь із застереженнями та інформацією, зазначеною у Анкеті, та ст. 14.3. Агентського договору;
несу відповідальність за достовірність та актуальність даних, зазначених в Анкеті та Агентському договорі.
Заповнив (ПІБ) ______________ Підпис __________ Дата __ /__ /201_ р
English     Русский Правила