ҚҚАЭ
Әдебиеттер:
271.97K
Категория: ЭкологияЭкология

Тау кен экологиясы

1.

Тау кен экологиясы

2.

Дәріс жоспары:
Экологиялық экспертиза және тау кен өңдірісінің
аудиті.
Табиғи фактордың бағасы.

3.

Экологиялық сараптама, экологиялық экспертиза
(лат. expertus – тәжірибелі) – адам іс-әрекеттерінің
табиғатқа зиянды әсер етуіне жол бермеу және
табиғат қорғау саласында қабылданған заңдардың
орындалуына қатаң бақылау жасау. Экологиялық
сараптама мемлекеттік немесе қоғамдық негізде
жүзеге асырылады. Экологиялық сараптаманың
негізгі қағидалары – оның өкілеттілігі, медицинабиология тұрғыдан қауіпсіздігі, халық
шаруашылығының барлық салаларының мүддесін
қорғайтындығы, ешкімге тәуелді болмауы және ісәрекеттерді кешенді түрде жүргізу. Экологиялық
сараптама міндетті түрде ұзақ уақыт дамуға
арналған бағдарламалы құжаттармен және
сызбанұсқалармен қамтамасыз етіледі.

4.

Мемлекеттік Экологиялық сараптама ҚР қоршаған
ортаны қорғау министрлігінің жанынан құрылған
арнайы комиссияның сарапшылары арқылы
жүзеге асырылады. Қоғамдық Экологиялық
сараптаманы жеке қоғамдық ұйымдардың
ұйытқысы болуы негізінде топтастырылған
арнайы мамандар жүргізеді. Қоғамдық негізде
жүргізілген Экологиялық сараптама мен
мемлекеттік Экологиялық сараптама жүргізетін
мекемелер қорытындылары бір-бірімен
үйлестіріліп отырады. Қазақстанда арнайы
“Экологиялық сараптама туралы” заң қабылданған
(1997).

5.

Экологиялық аудиттың мақсаттары аудит
жүргізілетін субъектінің қызметінің
қоршаған ортаны қорғау және табиғат
пайдалану саласындағы ҚР заңнамасының
талаптарына сәйкестігінің әділ бағасын алу;
экологиялық тәуекелдіктерді анықтау және
экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру
бойынша ұсыныстамалар әзірлеу болып
табылады.

6. ҚҚАЭ

Қоршаған орта
бағасы
экологиялық
экспертиза
(ЭЭ)
мемлекеттік
(ГЭЭ)
коммерциялық
(КЭЭ)
жалпы (ОЭЭ)

7. Әдебиеттер:

Лекция
English     Русский Правила