779.44K
Категория: ФинансыФинансы

Risc si asigurari

1.

ASIGURARI SI REASIGURARI
CURS 1
NOTIUNI INTRODUCTIVE

2.

RISC SI ASIGURARI
• Riscul – eveniment viitor, posibil, cu caracter intamplator, se preoduce
independent de vointa asiguratului si cauzeaza pagume materiale,
vatamari corporale sau deces
Selectia riscurilor
• Riscuri obiective – naturale
• Riscuri subiective – cauzare de actiunea omului
In functie de rezultat:
• Riscuri pure
• Riscuri speculative

3.

RISC SI ASIGURARI
• In functie de managementul riscului:
Riscuri statice
Riscuri dinamice
• Riscuri asigurabile
• Riscuri neasigurabile
• Risc economic / financiar
• Risc de tara / regiune
• Risc social / politic

4.

RISC SI ASIGURARI
• Legea Numerelor Mari
- Numar restrans de subiecti expusi la aceeasi categorie de riscuri
- Cresterea numarului de subiecti expusi la aceeasi categorie de riscuri
Problematica asiguratorilor:
- Stabilirea primelor de asigurare pentru a faca fata platilor viitoare
cauzate de aparitia riscurilor
- Prime competitive / prime acceptabile pentru clienti

5.

RISC SI ASIGURARI
• În general asigurarea reprezintă un instrument social prin care un grup de
persoane (denumiţi asiguraţi) transferă riscul către o altă parte (denumită
asigurător) în schimbul plăţii unei sume de bani (denumită primă de
asigurare), respectiv a promisiunii că în momentul apariţiei unei daune
aceasta va fi acoperită
• Asigurările oferă două beneficii fundamentale. Pentru început, prin faptul
că asigurătorii despăgubesc daunele survenite şi acoperite prin poliţa de
asigurare, se previne apariţia dificultăţilor financiare şi chiar a falimentelor
pentru firme, respectiv a pierderii economiilor realizate de persoanele
fizice. Acest aspect este posibil prin dispersarea riscurilor către membrii
grupului.
• protectie

6.

RISC SI ASIGURARI
• Subiectele asigurării: factorii implicaţi direct sau indirect în încheierea
poliţelor de asigurare: asigurătorul, asiguratul, contractantul,
beneficiarul.
• Obiectele asigurării pot fi: un bun mobil sau imobil, o persoana fizică,
răspunderea civilă, pensii private, etc.
• Interesul în asigurare. Pentru a putea fi cuprinse în asigurare
bunurile, persoanele, răspunderea civilă trebuie să existe un interes al
asiguratului faţă de acestea. Este foarte important ca acest interes să
poată fi evaluat în termeni monetari şi sa aibă caracter
economic/financiar (pentru persoane juridice).

7.

SUBIECTII ASIGURARII - ASIGURATOR
Asigurator = Societatea de Asigurare/Reasigurare
https://asfromania.ro/ Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în
2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate
juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și
reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).
http://unsar.ro/ Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din
Romania (UNSAR) este o organizatie neguvernamentala, apolitica, independenta,
cu caracter nelucrativ, creata in scopul dezvoltării şi extinderii colaborării si
cooperarii in domeniul asigurărilor şi reasigurărilor
https://www.unsicar.ro/ Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si
Consultanta in Asigurari s-a infiintat in anul 2000, ca organizatie profesionala a
intermediarilor in asigurari. UNSICAR reprezinta interesele brokerilor de asigurari si
clientilor acestora.

8.

RISC SI ASIGURARI
• Asiguratorii – acepta riscurile de la persoanele fizice/juridice
• Reasiguratorii - acepta riscurile de la asiguratori
Catastrofe naturale – vs - WTC 2001

9.

RISC SI ASIGURARI
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatieasigurari/legislatie-primara-asigurari
- Lege nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de
asigurare și reasigurare
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatieasigurari/legislatie-secundara-csa/norme-csa
- Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor
implicate în activitatea de distribuţie
- Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

10.

RISC SI ASIGURARI
• Capital social
• Capital social pe clase de asigurari - Asigurari generale vs. Asigurari de
viata
• https://asfromania.ro/files/asigurari/legi/Lege237_Anexe_SII_2015.p
df

11.

RISC SI ASIGURARI
• Departamente/Operatiuni Specifice ale Societatilor de Asigurare
-
Subscriere / Vanzare (underwriting)
Actuariat
Daune
Reasigurari
Plasament/investitii – investitori institutionali
English     Русский Правила