1.63M
Категория: ХимияХимия

Органічні сполуки. 3D моделі органічних сполук

1.

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23, м. Суми, Сумської області
Проект на тему:
«Органічні сполуки.
3D моделі органічних
сполук»
Підготувала учениця 10-А класу
Сенько Анна
Керівник: Малоштан Яна Генадіїна

2.

План
1. Органічні сполуки та їх класифікація.
2. Вуглеводні та їх класифікація.
3. Алкани:
• загальна характеристика, номенклатура;
• гомологи та ізомери;
• хімічні та фізичні властивості.
4. Алкени та алкіни:
• загальна характеристика, номенклатура
•гомологи та ізомери;
•хімічні та фізичні властивості.
5. Бензен.

3.

Органічні сполуки та їх
класифікація
Органічні сполуки — клас сполук,
в склад яких входить хімічний
елемент Карбон(С).
Карбон
Наука, що займається вивченням органічних сполук,
називається органічна хімія.

4.

Класифікація органічних
сполук
Нітрогеновмісні
органічні сполуки
Оксигеновмісні
органічні сполуки
Вуглеводні
• амінокислоти;
• білки.
• жири;
• одноатомні спирти;
• багатоатомні спирти;
• карбонові кислоти;
• вуглеводи.

5.

Вуглеводні
Вуглеводі – це сполуки, що складаються з вуглецю і водню.
Насичені
Ароматичні
Алкени
Алкани
Представник
Представник
n-бутан
Етен
Алкіни
Циклоалкани
Представник
Ненасичені
Циклобутан
Пропін
Представник

6.

Алкани
Алкани – це насичені вуглеводні з відкритим
карбоновим ланцюгом.
Фізичні властивості
• С1 – С4- газ( без запаху), С5
- С17 - рідини(бензиновий
запах), С18 -… -тверді;
• нерозчинні у воді(розчинні
в органічних розчинниках);
• ізолятори.
Хімічні властивості
• не реагують з лугами, не
знебарвлюють бромну воду, не
окиснюють KMnO4 ;
•горіння (СН4 +O2 → СO2↑
+НO2);
•термічний розклад
•(СН4 →(1000⁰С) =С+2Н2)
•реакція заміщення(СН4 +СІ →
СН3СІ +НСІ

7.

Хлорування
метану

8.

Метан
Поширення у природі
Метан - основний
компонент:
• газів природних горючих;
• болотяних і рудникових
газів;
у газах грязьових вулканів;
• в атмосферах Землі,
Юпітера, Сатурна, Урану,
Місяця.

9.

Гомологічний ряд алканів

10.

Етан
Найважливіше застосування
етан знайшов як нафтохімічна
сировина для синтезу етилену.
При кімнатній температурі етан
є горючим газом.
При змішуванні з повітрям при
3,0% -12,5% за об'ємом, він
утворює вибухонебезпечні
суміші. Прямий контакт з
рідким етаном може призвести
до серйозних обморожень.

11.

2-метилпропан

12.

Алкени
Алкени – це ненасичені вуглеводні в молекулах яких є
подвійний зв’язок.
Фізичні властивості
• С2 – С4- газ, С5 -…-рідини;
• нерозчинні у
воді(розчинні в органічних
розчинниках);
• зі збільшенням молярної
маси збільшується t⁰кип ,
t⁰пл
Гомологічний ряд алкенів

13.

Проп-1-ен
Одним із головних
напрямків
використання
пропілену є
виробництво
пластика, а також для
виробництва
• волокна,
• мийних засобів,
• моторних палив,
• розчинників.

14.

Алкіни
Алкіни – це ненасичені вуглеводні в молекулах яких є
потрійний зв’язок.
Фізичні властивості
• С2 – С4-газ, С5 -…-рідини;
• нерозчинні у
воді(розчинні в
органічних розчинниках);
• зі збільшенням
молярної маси
збільшується t⁰кип;
Хімічні властивості алканів і алкінів
• знебарвлюють бромну воду,
окиснюють KMnO4 ;
• горіння
•(С 2Н4 +3O2 → СO2↑ +2НO2);
• галогенування
•(Н2С = СН2 +СІ2 → Н2ССІ -СН2СІ);
• гідрування
(НС≡ СН +Н2 →(t⁰, кат.)Н2С =СН2);
• гідрогалогенування(СН2 =СН –СН3
+НСІ→ СН3 –СНСІ- СН3);

15.

Бут-2-ин

16.

Бензен
Ароматичні вуглеводні– це сполуки
Н і С в молекулах яких є бензольне кільце.
Представник
Хімічні властивості
бензен
•окиснюють KMnO4 ;
• горіння (чорне полум’я);
• галогенування
•(С6Н6 +СІ2 → (t⁰, кат.) С6Н5СІ +НСІ);
• нітрування
(С6Н6 +НNO3 →(t⁰, Н2SO4) С6Н5 NO2 +НO2 );
• реакція приєднання
водню(С6Н6 +3Н2 → С6Н12),
галогенів(С6Н6 +3СІ2 → С6Н6СІ6).
Фізичні
властивості
• безбарвна рідина,
має запах;
• нерозчинний у
воді,легший за
воду;
• розчинник.

17.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила