Діагностичне значення електрокардіографії
Willem Eindhoven – Нобелівський лауреат 1924 р.
Застосування ЕКГ
Схема ЕКГ-апарату
Шестиосьова система координат Бейлі
Розташування грудних електродів (стандартна ЕКГ)
Структура ЕКГ
Хвиля P – відображає електричну активацію передсердь
PQ інтервал
Зубець Q
Зубець R
Зубець S
Сегмент ST
Зубець Т
Нормальна ЕКГ
Нормальна ЕКГ (№2)
Нормальна ЕКГ (№3)
Кінець першої частини
5.98M
Категория: МедицинаМедицина

Діагностичне значення електрокардіографії

1. Діагностичне значення електрокардіографії

Non quaerit aeger medicum eloquentem,
sed sanantem – хворий шукає не
красномовності лікаря, а лікування
(Lucius Sĕnĕca, 50 р. н. е.)

2.

Електрокардіографія –
проста графічна реєстрація
електричної активності
серця

3. Willem Eindhoven – Нобелівський лауреат 1924 р.

Вперше ефективно використаний метод
ЕКГ

4. Застосування ЕКГ

• Визначення частоти і регулярності серцевих
скорочень
Показує гостре або хронічне ушкодження міокарда
Може бути використана для виявлення порушень
обміну калію, кальцію, магнію
Виявлення порушень внутрішньосерцевої провідності
Дає уяву про розмір камер серця
Інформація про деякі позасерцеві захворювання
Оцінка ефективності медикаментів
Моніторинг при хірургічних операціях на серці

5.

6. Схема ЕКГ-апарату

7. Шестиосьова система координат Бейлі

8. Розташування грудних електродів (стандартна ЕКГ)

9. Структура ЕКГ

10. Хвиля P – відображає електричну активацію передсердь

• Перша частина зубця P відображає деполяризацію
правого передсердя, а друга – лівого
Нормальна тривалість зубця Р 0,08-0,1 сек.,
амплітуда до 2,5 мм
В нормі направлений угору (позитивний) в І, ІІ,
aVF, V2-V6 відведеннях
P хвиля може бути направлена вгору, вниз або
двофазна в ІІІ, aVL, V1 відведеннях
Завжди направлена вниз в aVR відведенні

11. PQ інтервал

• Відображає проходження електричного
імпульсу через AV-вузол
• Нормальна тривалість 0,12-0,20 сек.
• Велике значення мають як скорочення
інтервалу PQ, так і його продовження

12. Зубець Q

• Тривалість до 0,03 сек.
• В нормі представлений в І, ІІ, ІІІ,aVL, V4-
V6 відведеннях. Реєстрація Q навіть малої
амплітуди в відведеннях V1, V2, V3 є
патологією
• Амплітуда Q в нормі не перевищує ¼
наступного зубця R
• Нормальний Q в нормі не може бути
зазубреним

13. Зубець R

• Основний зубець на ЕКГ
• Визначає ЧСС, ЕВС
• R II˃R I˃R III - нормальне
розташування вісі серця
• Збільшується по амплітуді від V1 до V4,
а потім знижується до V6
• В нормі в V1 може бути відсутнім

14. Зубець S

• Непостійний, може бути відсутнім у
відведеннях від кінцівок
• Поступово зменшується від V1 до V6, де
може бути відсутнім
• Грудне відведення, де амплітуда R та S є
однаковою називається перехідною зоною
• Довжина комплексу QRS не має
перевищувати 0, 11 сек.

15. Сегмент ST

• Відповідає тому періоду серцевого циклу,
коли обидва шлуночки охоплені збудженням
• Найбільше значення має розташування ST
відносно ізоелектричної лінії (ізолінія – лінія
проведена через три сусідні сегменти ТР)
• В нормі депресія (зниження) сегменту ST не
більше 0,5 мм, елевація (підвищення) не
більше 2 (3,5) мм

16. Зубець Т

• Реєструється під час реполяризації шлуночків
• Тривалість Т 0,12-0,16 сек.
• Т в нормі направлений угору в І, ІІ, aVF, V2V6 відведеннях
• Т може бути направлений угору, вниз та
двофазний в ІІІ, aVL, V1 відведеннях
• Амплітуда Т повинна зростати з V1 по V3, а
потім зменшуватися до V6

17. Нормальна ЕКГ

18. Нормальна ЕКГ (№2)

19. Нормальна ЕКГ (№3)

20. Кінець першої частини

English     Русский Правила