Наукова революція Нового часу: Формування засад класичної науки
ЗМІСТ
Філософія Нового часу – це початок західноєвропейської класики.
Список використаної літератури:
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
69.71K
Категория: ФилософияФилософия

Наукова революцiя Нового часу. Формування засад класичної науки

1. Наукова революція Нового часу: Формування засад класичної науки

2. ЗМІСТ


Суть наукової революції
Особливості філософії Нового часу
Ідеї та риси класичної філософії
Представники класичної філософії

3.

Суть наукової революції
1. Відмежування наукового знання від релігії та філософських
вчень минулого.
2. Піднесення досвіду до рангу експерименту.
3. Проголошення математики мовою науки.
4. Виокремлення проблеми методу в самостійну сферу знання,
що свідчить про зрілість науки.

4.

Метафізика (грец. meta — після, через і
phesike — природа) — умоглядне вчення
про найзагальніші види буття — світ, Бога й
душу.
Основне поняття
метафізики –
субстанція

5.

Субстанція — те, що існує само із себе,
тобто абсолютне і самодетерміноване.
абсолютне – нестворене
і незнищуване
В середньовічній
філософії
субстанція – Бог
Самодетерміноване –
незалежне ні від чого
У Новий час
субстанція природа.

6. Філософія Нового часу – це початок західноєвропейської класики.

ОСОБЛИВОСТІ
1) ХVІІ ст. в історії це період промислового перевороту, пов’язаного з
виникненням машинного виробництва
2)центр виробничої, культурної, соціально-політичної діяльності
переміщується у міста
3)на основі механіки і фізики виникає досвідного математичне
природознавство
4)наука приходить на зміну вірі і релігії, домінує у культурі
5)осмислює новий образ природи і людини

7.

Головною ідеєю
класичної філософії
ХVІІ – ХІХ ст
Основною рисою
європейської
класичної філософії
ідея раціонального панування
людини над природою і
суспільством
раціоналізм як загальноосвітня
позиція.

8.

ПРЕДСТАВНИКИ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Ф. Бекон
Б. Спіноза
Д. Юм
Р. Декарт
Дж. Локк
Дж. Берклі
Т. Гоббс
Г. Лейбніц
Б.
Паскаль

9. Список використаної літератури:

• Бичко І. Філософія: Підручник / І. Бичко, І.
Бойченко, В. Табачковський та ін. – К., 2001
• Буслинський В. Основи філософських знань:
Підруч. / В. Буслинський, П. Скрипка. – Л., 2004
• Чекаль Л.А., Павлова О.Ю., Сторожук С.В. та ін.
Філософія науки та інноваційного розвитку.К.,2010
• Добронравова І.С., Сидоренко Л.І., Петрущенков
С.П.,
Шашкова
Л.О.
Філософія
науки.
Навчальний посібник. – Київ, 2002
• Саух П. Філософія: навчальний посібник / П.
Саух. – К., 2003

10. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

English     Русский Правила