Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау

1.

ӨНЕРКӘСІП МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫН ҚОРҒАУ
Өнеркәсіптік кәсіпорында қоршаған ортаны қорғауға жалпы сипаттама

2.

Жоспар:
Кіріспе
1. Қоршаған ортаны қорғаумен байланысты негізгі терминдер мен
анықтамалар.
2. «Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау» пәні, негізгі
түсініктер, міндеттері, зерттеу нысандары.

3.

Кіріспе
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасында қоршаған ортаны
қорғау, табиғатты пайдалану және тұрғындар денсаулығының мәселесі маңызды құрамды бөлік болып
табылады. «Қазақстан-2030» стратегиясында «ҚР азаматтарының денсаулығы мен амандығы» ұзақ
мерзімді маңызды сұрақтардың бірі. Онда тұрғындар өлімінің 20 және одан да жоғары пайызының
себебі республикадағы нашар экологиялық жағдай екені көрсетіледі. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи
ресурстарды ұтымды пайдалану, Қазақстанның әртүрлі аймағында тұрып жатқан азаматтардың
қауіпсіз өмір сүру жағдайына байланысты мәселелер өзекті болып қалады.
Қазіргі заманғы өркениетке қауіп төніп тұр және антропогенді әсердің нәтижесінде пайда болған
көптеген экологиялық мәселелерді шешуді талап етеді. Табиғи ресурстарды пайдалануда адамзат
қоршаған ортаға кері зиянды әсерін тигізеді. Бұнда қоршаған орта нысандарының сапасы ғана емес,
адамның өмір сүру жағдайы мен денсаулығы да өзгереді.
Жер шарында ластаушы заттардың қандай да бір мөлшері кездеспейтін жер жоқ. Олар басқа
континенттен ауа ағымымен тасымалданады. Адам денсаулығы қоршаған орта мен әлеуметтік
ортаның туындысы. Денсаулықты тәуелсіз, автономды деп қарастыра алмаймыз. Сондықтан қоршаған
табиғаттың өзгеруі адам денсаулығының өзгеруіне бірден бір себепші.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 31-бабында былай делінген: "Мемлекет адамның
өмір сүруі мен денсаулығына колайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды. Адамдардың
өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін деректер мен жағдаяттарды лауазымды адамдардың
жасыруы заңға сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады". Осының нәтижесінде республика
азаматтарының өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған табиғи ортаны қорғау мемлекеттің
міндеті ретінде бекітілген. Сонымен бірге республиканың әрбір азаматына табиғатты сақтау мен оның
байлықтарына ұқыптылықпен карау міндет болып табылады.
Қоршаған орта пәні бойынша мемлекеттік тілдегі оқу құралдары қатарын арттырып, жаңа
ақпараттармен толықтыру елеулі мәселенің шешімдерінің бірі. Оқу құралы студенттердің осы пән
бойынша білімдерін жете меңгерулеріне мүмкіндік береді. Әр тақырыпқа берілген бақылау сұрақтары
материалдың толық игерілуіне ықпал ете отырып, студенттердің өз бетінше білім денгейлерін
тексеруіне қолайлы ықпал етеді.

4.

Қоршаған ортаны қорғаумен байланысты негізгі терминдер мен
анықтамалар
Қоршаған орта - табиғи нысандардың, оның ішінде өзара қарымқатынастағы атмосфералық ауаны,
суды, топырақты, жер қойнауын, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін сондай-ақ климатты қоса алғанда,
табиғи
ресурстардың жанды әрі жансыз жиынтығы;
Қоршаған ортаны қорғау - табиғат пен адамның өзара үйлесімді ісқимылына, қоршаған ортаның
сапасын жақсартуға, табиғи ресурстарды үтымды пайдалану мен толықтыруға бағытталған мемлекеттік және
қоғамдык
шаралардың жүйесі;Қоршаған ортаны қорғау нысандары - қоршаған ортаның заңдармен корғалатын
құрамдас бөліктері;
Табиғи ресурстар - қоғамның материалдық, мәдени және басқа қажеттерін қанағаттандыру үшін
қоршаған ортаның шаруашылық т.б. қызмет процесінде пайдаланылатын құрамдас бөліктері;
Табиғатты пайдалану - адамның шаруашылық және өзге де қызметінде табиғи ресурстарды
пайдалануы;
Қоршаған ортаның сапасы - қоршаған ортаның құрамы мен қасиеттерінің сипаттамасы;
Қоршаған ортаның мониторингісі - қоршаған табиғи ортаның жағдайын бақылау және адамдардың
денсаулығы мен басқа да тірі ағзаларға зиянды әсер ететін немесе қауіп туғызатын қатерлі ахуалдары туралы
ескерту;
Қоршаған ортаның сапасын нормалау - адамның өмір сүруі үшін қоршаған ортаның жарамдылығын
айқындайтын және биологиялық алуан түрліліктің сақталуы мен экологиялық жүйелердің тұрақты
пайдаланылуын қамтамасыз ететін қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін белгілеу;
Қоршаған ортаны ластау - қоршаған ортаға ықтимал қауіпті химиялык және биологиялық заттардың,
радиоактивті материалдардың, өндіріс пен тұтыну қалдықтарының түсуі, сондай-ақ қоршаған ортаға шудың,
дірілдің, магнитті өрістердің және өзге де зиянды физикалық факторлардың әсері;
Экологиялық талаптар - Қазақстан Республикасының заңдық, өзге де заңға қосымша нормативтік
құқықтық және нормативтік-техникалық актілерінде қамтылған қоршаған ортаға теріс әсер ететін
шаруашылық және өзге де қызметті орындауға міндетті шектеулер мен ондай қызметке тыйым салу;
Экологиялық қауіпсіздік - қоршаған ортаға антропогендік және табиғи ықпал ету нәтижесінде
туындайтын қатерден жеке адамның, қоғамның өмірлік маңызды мүдделері мен құқықтарын қорғалуының
жай - күйі;

5.

«Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау» пәні, негізгі
түсініктер, міндеттері, зерттеу нысандары
«Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын
қорғау» қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ) бойынша
ғылымдардың бірі болып табылады. Бұл мәселелермен
экология, медициналық география, химия (аналитика,
қалдықтарды тазалау), экономика (ортаның ластануынан
келетін шығынды бағалау), санитарлық техника сияқты
биологиялық ғылымдар шұғылданады.
Сондықтан табиғат пен қоғамның өзара қатынасының
жаңа түрін анықтау қажеттігі пайда болды. Бұл жаһандық
мәселелерді шешу жолдарын іздеу үшін БҰҰ шеңберінде
қоршаған ортаны қорғау мен дамыту бойынша бірнеше рет
конфренциялар жүргізілді. Қазіргі жағдайда қоршаған
ортаның нысандарының сапасын жақсартуда мемлекеттің
экономикалық
өсуімен
қатар,
қоршаған
ортаға
экологиялық жүктеміні төмендету де маңызды.

6.

«Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау» пәні, негізгі
түсініктер, міндеттері, зерттеу нысандары
Бүгінгі таңда барлық мемлекеттер зиян шеккен
экологиялық ахуалды қалпына келтіру жөнінде ісшаралар қолдануда. Алайда қоршаған ортаға төнген
қатердің қауіптілік дәрежесінің жоғарылығы соншалық,
бүгінде ол тек мемлекеттің ішкі шаралары ғана емес,
сонымен бірге мемлекетаралық шараларды да қолдануды
талап етіп отыр. 1992 жылы маусымда Рио-деЖанейро
қаласында өткен қоршаған орта және оны дамыту
жөніндегі БҰҰның конференциясында осы мәселе
бойынша
Декларация
қабылданды.
Аталған
декларацияға біздің еліміз де қосылды.

7.

«Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау» пәні, негізгі
түсініктер, міндеттері, зерттеу нысандары
Қазіргі кезде халықтың 20 пайызы аллергия ауыруына шалдығуда, күн
сайын Жер шарында 25 мын адам лас суды пайдалану нәтижесінде қайтыс
болуда, өндірістік қалалардағы халықтың 35 пайызы қоршаған ортаның
ластануы нәтижесінде жүйелі түрде әр түрлі аурулармен ауырады. Күн
сайын адамның тиімсіз жұмысының салдарынан 44 гектар жер шөлге
айналады, күн сайын жануарлар мен өсімдіктердің бір түрі жойылып
отырады; күн сайын 40 мыннан астам бала аштықтан өлуде. Оттек қоры 10
млрд тоннадан азайған, 200 млн гектарға жуық суармалы жер пайдаға
аспай қалды. Пайдалы қазбалардың – мұнайдың, табиғи газдың, көмір
және тағы басқалардың жоғалуы байқалып отыр, жер шарының әрбір
бесінші тұрғыны таза су ішпейді. Бұл дегеніміз, біздің әрбір қызметіміз
қоршаған ортаға қалай да болса әсер етеді дегенді білдіреді. Қоршаған
ортаны қорғаудың негізгі шартттары Мемлекет өз органдарына қоршаған
ортаны қорғау бойынша экономикалық, техникалық, ұйымдық және
құқықтық шараларды жүзеге асыруды міндеттейді. Бұл шаралардың
барлығы заңдар мен басқа да құқықтық актілердің ережелеріне негізделуі
қажет. Өз кезегінде барлық заңдар құқықтық қағидаларға негізделуі
керек.

8.

«Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау» пәні, негізгі
түсініктер, міндеттері, зерттеу нысандары
Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі қағидалары:
- адам құқығының қолайлы қоршаған ортаға және тұрақты дамуға
басымдылығы қағидасы. Адамдардың табиғатпен үйлесімді, салауатты
өмір сүруге құқығы бар;
- табиғи ресурстарды пайдалануға мемлекеттің егемендік кағидасы.
Қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекет тиімді заңдық актілер
қабылдайды;
- қоршаған ортаны қорғау ісіне әрбір адамның қатысу қағидасы.
Табиғаттың жағдайы әрбір адамға байланысты болады, біз табиғат
үшін жауаптымыз және болашақ ұрпақ үшін табиғат байлығын
сақтауға бар күшімізді жұмсауға тиістіміз;
- қоршаған ортаны қорғаудағы жауаптылық қағидасы. Ол жер бетінің
барлық бөліктеріне қатысты қолданылады. Табиғаттың сұлу өңірлері
ерекше қорғалуы тиіс. Қазақстанда бастапқы табиғи күйінде сақталған
және ерекше бақылауға алынған түрлі қорықшалар мен қорықтар бар;

9.

«Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау» пәні, негізгі
түсініктер, міндеттері, зерттеу нысандары
- табиғи ортаны пайдаланудағы басымдылық кағидасы.
Табиғат байлықтарын ысырап қылмай, ұқыпты және
ұтымды пайдалану керек. Қазақстанда мемлекеттің ерекше
қорғауға алынған өсімдіктері мен жануарлары тіркелген
Қызыл Кітабы бар. Мысалы, сексеуіл – шөлді жерде өсетін
өсімдік, ол жойылып кету үстінде тұр, сондықтан да оны
отынға жағу үшін кесуге және пайдалануға тыйым
салынған;
- қоршаған ортаны ластаудың және табиғатқа өзге де
зиянды әсер етудің алдын алу қағидасы;
- коршаған ортаны қорғау саласындағы тығыз
халықаралық ынтымақтастық кағидасы;
- қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша халыққа
ақпараттардың жеткілікті болу кағидасы. Экологиялық
сауатсыздық тек оның жеке басына ғана емес, сондай-ақ
барлық тұрғындарға да зардабын тигізетінін әрбір адам
білуі керек. Мысалы, ормандарда от жағуға, тұрғын
аймаққа жақын жерлерде полиэтилен материалдарын
өртеуге болмайды, улы заттарға ұқыпты болу керек және
т.б.

10.

«Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау» пәні, негізгі
түсініктер, міндеттері, зерттеу нысандары

11.

Қазақстан республикасының
экологиялық кодексі.
Мемлекеттік экологиялық саясаттың
негізгі құралы деп экологиялық
заңдылықты айтамыз. Экологиялық
құқық- табиғат пен қоғамның бір
бірімен әрекеттесу сферасындағы
қарым қатынасты реттейтін құқықтық
нормалардың
жиынтығы.
Экологиялық құқық мәселелерін,
олардың
реттейтін
қоғамдық
қатынастарын үш бөлікке бөлуге
болады:

12.

Бірінші бөлімді табиғат қорғау құқығы
құрайды.
Мысалы:Қ.Р-ның “Қоршаған табиғи
ортаны қорғау” заңының нормаларын
жатқызамыз.
Екінші бөлімі табиғи ортаның
жеке
бөліктерін
реттейді.
Мысалы: Жер, оның қойнауы,
орман, су, жануарлар әлемі,
табиғи ресурстар құқығы.
Үшінші бөлімінде қоршаған ортаны
қорғау мәселелерімен байланысқан
қоғамдық
қатынастарды
қарастыратын құқықтың басқа
салаларының нормалары жатады.

13.

Қазақстан Республикасының “Нормативтік құқықтық
актілер” заңы.
Қазақстан Республикасының “Нормативтік құқықтық актілер” заңы
(24 наурыз 1998ж.) бойынша экологиялық құқықтық негізгі көздерінің
мынадай иерархиясы бар:
1) Қ.Р Конституциясы (1995 жыл 30 тамыз)
2) Конституцияға өзгерістер мен қосымшалар еңгізетін заңдар.
3) Қ.Р. Президентінің нормативтік үкімдері.
4) Маслехат пен әкімдердің нормативтік шешімдері.
5) Заңдық күші бар Қ.Р-ның кодекстері, заңдары.
6) Қ.Р.- ның орман кодексі (1993 жылы 23 январь)
7) Қ.Р. –ның су кодексі (1993 жылы 30 наурыз)
8) Қ.Р- ның үкімі заңдық күші бар “Жер туралы” (1995 жылы 22 желтоқсан)
9) Қ.Р –ның үкімі, заңдық күші бар “жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану туралы” (1996 жылы 27 январь)
10) Қ.Р президентінің үімі , заңдық күші бар “мұнай туралы”
(1995 жыл 28 маусым)

14.

Қоршаған табиғи ортаны қорғау.
Қазақстандағы тәуелсіздік жылдары
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз
етудің мүлде жаңа мемлекеттік жүйесінің
құрылуының
және
қалыптасуының,
Қазақстан Республикасының қоршаған
ортаны қорғау саласындағы атқарушы
органдардың жақсы ұйымдастырылған
және аумақтық таралған жүйесін қоршаған ортаны қорғау мен табиғат
пайдалануды басқарудың жылдары болды.
Бұл қоршаған ортаны қорғау және табиғи
ресурстарды
ұтымды
пайдалану
саласындағы
мемлекеттік
саясатты
қалыптастыруды
және
дәйекті
іске
асыруды
қамтамасыз
етті.

15.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттiк
саясаттың негiздерi.
Қазақстан Республикасы Президентiнiң
1996
жылғы
30
сәуiрдегi
өкiмiмен
мақұлданған
экологиялық
қауiпсiздiк
тұжырымдамасына енгiзiлiп, онда өтпелi
кезеңнiң экологиялық басымдықтары, атап
айтқанда, жекешелендiрудiң экологиялық
проблемалары,
табиғат
қорғау
заңнамасының, мемлекеттiк бақылау және
сараптаманың,
табиғат
пайдаланудың
экономикалық тетiктерiнiң, қоршаған орта
мониторингiнiң жүйесiн құру қажеттiлiгiнiң
мәселелерi қарастырылған болатын.

16.

Қоршаған ортаның жай-күйiнiң ережелері.
Бiрiншi кезең (2004 - 2007 жылдар) қоршаған ортаның ластану деңгейiн
төмендету және оны тұрақтандыру
жөнiндегi iс-қимыл жоспарын әзiрлеу.
Екiншi кезең (2008 - 2010 жылдар) қоршаған ортаның сапа көрсеткiштерiн
тұрақтандыру
және
табиғат
пайдалануға экологиялық талаптарды
жетiлдiру.
Yшiншi кезең (2011 - 2015 жылдар) - қоршаған ортаның
сапасын жақсарту және қоғамның экологиялық тұрақты
дамуының қолайлы деңгейiне қол жеткiзу.

17.

Қорытынды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007
жылғы 5 маусымдағы
№457 қаулысымен
бекітілген
Қоршаған
ортаны
қорғау
саласындағы
жұмыстарды орындау және қызметтерді
көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау
кезінде қойылатын біліктілік талаптары
Табиғатты қорғауға қатысты жобалау, нормалау жөніндегі қызметті
лицензиялау кезінде жеке тұлғаға қойылатын біліктілік талаптары:
1)тиісті жоғары кәсіптік білімінің;
2)қоршаған ортаны қорғау саласында кемінде үш жыл практикалық
жұмыс тәжірибесінің;
3)аспаптармен
және
жабдықтармен
жарақтандырылған
аккредиттелген мамандандырылған зертхананың не көрсетілген
зертханалары бар ұйымдардың талдама жұмыстар.

18.

19.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Акулов К.И. “Экология”
2. Буштуева К.А. “Основы экологии”
3. З.М. Молдахметова,А.М. Газалиев, С.Д. Фазылов “
4. Экология негіздері”, Қарағанды 2002ж
5. Кенесариев Ү.И., Жақашов Н.Ж.
Интернет беттерінен:
Google.kz
Yandex.kz
English     Русский Правила