Орындаған:Cұлтанғали А.А. Тексерген:Бесімбаева Ж.Б.
Қоршаған орта-адамзат қоғамы өмір сүретін табиғи және антропогендік орта;адамдар,жануарлар немесе объектілер тіршілік ететін немесе әрек
Қолайлы қоршаған орта дегеніміз-объектілерінің жай-күйі экологиялық қауіпсіздікті және халықтың денсаулығын сақтауды,ластауға жол берме
Қоршаған ортаның экологиялық проблемалары
Қоқыс пен қалдық судан халықты кім құтқарады? Дәл қазір облыс аумағында 41 миллион тонна тұрмыстық және өндірістік қалдықтар жиналып қалып
Қоршаған орта мәселелерімен шұғылданатын халықаралық ұйымдар
Қорытынды:
594.00K
Категория: ЭкологияЭкология

Қоршаған ортаны қорғау және алдын-алу жолдары

1. Орындаған:Cұлтанғали А.А. Тексерген:Бесімбаева Ж.Б.

М А РАТ О С П А НОВ АТ ЫНДА ҒЫ Б АТ ЫС ҚА З АҚСТАН М ЕМ ЛЕКЕТ ТІК
МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
ОРЫНДАҒАН:CҰЛТАНҒАЛИ А.А.
ТЕКСЕРГЕН:БЕСІМБАЕВА Ж.Б.

2.

3.

Жоспары:
1. Қоршаған ортаға жалпы түсінік
2. Қоршаған ортаның проблемалары
3. Қоршаған ортаны ластанудың алдын-алу
жолдары
4. Қоршаған орта мәселелерімен
шұғылданатын халықаралық ұйымдар
5. Қорытынды

4. Қоршаған орта-адамзат қоғамы өмір сүретін табиғи және антропогендік орта;адамдар,жануарлар немесе объектілер тіршілік ететін немесе әрек

ҚОРШАҒАН ОРТА-АДАМЗАТ ҚОҒАМЫ ӨМІР СҮРЕТІН
ТАБИҒИ ЖӘНЕ АНТРОПОГЕНДІК
ОРТА;АДАМДАР,ЖАНУАРЛАР НЕМЕСЕ ОБЪЕКТІЛЕР
ТІРШІЛІК ЕТЕТІН НЕМЕСЕ ӘРЕКЕТ ЕТЕТІН
КОНТЕКСТ.

5. Қолайлы қоршаған орта дегеніміз-объектілерінің жай-күйі экологиялық қауіпсіздікті және халықтың денсаулығын сақтауды,ластауға жол берме

ҚОЛАЙЛЫ ҚОРШАҒАН ОРТА ДЕГЕНІМІЗОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ҚАУІПСІЗДІКТІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН
САҚТАУДЫ,ЛАСТАУҒА ЖОЛ
БЕРМЕУДІ,ЭКОЛОГТЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ЖҰМЫС
ІСТЕУІН,ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ МОЛЫҚТЫРУДЫ
ЖӘНЕ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТЕТІН ОРТА.

6. Қоршаған ортаның экологиялық проблемалары

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Жиырмасыншы ғасырдың ортасынан бастап
ғылым мен техниканың жедел дамуына
байланысты, яғни ауыл шаруашылығын
химикаттау, көліктердің көбеюі, өндіріс
орындарымен фабрикалардың экологиялық
нормаларды сақтамай жұмыс істеулерінің
салдарынан қоршаған
ортаның адам
баласына, жалпы тірі организмдерге жағымсыз
әсерлері арта бастады.

7.

Ауыр өндірістер жұмыс істеген кезде
бөлініп шығатын жоғарғы
токсикалық қоспалар,
радиостанциялар мен телеорталықтарда
қолданылатын
электромагниттік өрістер, ортаны
ластайтын жаңа биологиялық
агенттер адамзаттың денсаулығына
өте қауіпті, бұрын белгісіз
болған жаңа факторларды туғыза бастады.

8.

Химиялық өңдіріс орындары қоршаған
ортаны ластаудың қуатты көзі болып
табылады. Мысалы 1950 жылы бүкіл
әлемде шығарылатын органикалық
заттардың мөлшері 7 миллион
тонна болса, 1970жылы 63 миллион тонна,
ал 1985 жылы 250 миллион тоннаға жетті.
Атмосфераның ластануына
байланысты әлемнің әртүрлі елдерінде
рак аурулары,
бала түсіктері, ісік аурулары көбейіп кетті.

9.

Осы аталған проблемаларды шешу үшін, мамандардың
даярлануы қажет
.Жоғарғы оқу орындарында мұнай газ, табиғатты үйлестіру,
химия, биология, қоршаған ортаны қорғау т.с.с.
мамандықтар бойынша мамандар даярлануда.
Физика пәнінен осы мамандықтардағы білімгерлерге
дәріс берген кезде, оның бөлімдеріне сәйкес экологиялық
проблемаларға көңіл бөлінуі қажет. Болашақ мамандар
ауада, сауда топырақты өсетін тамақ азықтарында жиі
кездесетін заттардың концентрацияларының нормативтерін
жақсы білулері керек.

10.

Қоршаған ортаны ластанудың
алдын-алу жолдары
Экологиялық мәселелердің алдын алу үшін адам
ретсіз дамудан тиімді, реттелген, табиғат пен
қоғамның даму заңдарына негізделген дамуға
өтуі тиіс. Тек осы кезде ғана адамзат қоғамының
дамуы үздіксіз, ұзақ уақыттық, бірқалыпты
жағдайда, табиғи және әлеуметтік дағдарыссыз
дамиды. Мұндай дамуды – тұрақты даму
деп атайды.

11.

Планетадағы тіршілікті қорғау бүкіл адамзаттың бірігуін талап етеді.
1987-жылы БҰҰ-ның Дүниежүзілік қоршаған орта мен даму комиссиясы
«Біздің жалпы болашағымыз» атты есебінде «қоршаған орта үшін
қауіпсіз, жолда экономикалық дәуірге» аяқ басуға шақырды.
Алғаш рет «тұрақты даму» концепциясы ұсынылды.
«Тұрақты даму» дегенде қазіргі уақыттың қажеттілігін қамтамасыз ете
отырып, болашақ ұрпақтардың өзінің қажеттіліктерін қамтамасыз
етуіне қауіп туғызбайтын даму деп түсіну керек. «Біз атабабаларымыздың Жерін мұраға алған жоқпыз. Біз оны өзіміздің
балаларымыздан қарызға алдық» (БҰҰ материалынан).
1992жылдың маусым айында Рио-де-Жанейро қаласында өткен БҰҰның қоршаған орта мен даму бойынша өткен конференциясы «Тұрақты
даму» концепциясын және «ХХІ ғасырдың күн тәртібіне» атты ауқымды
бағдарламасын қабылдады. Бұл бағдарламада шешілуі болашақта
тұрақты дамуды қамтамасыз ететін жалпы мәселелер қарастырылған.

12.

Қоршаған орта және адам қоғамының турақты
дамуын есепке ала отырып мына жағдайды ескереміз
яғни .Тұщы суды қорғау мен тиімді пайдалану Бүгін
тұщы су мәселесі маңызды экологиялық мәселелердің
бірі болып табылады. 2000 жылға қарай төмендегі
міндеттер шешілуі тиіс:
- қалалардың әрбір тұрғынын бір адамға шаққанда ең
кемінде күніне 40литр ауыз сумен қамтамасыз ету;
- өнеркәсіптік, тұрмыстық шайынды суларды
залалсыздандыру ережелерін анықтап, жүзеге асыру;
- барлық ауылдық аудандардың тұрғындарын
экологиялық қауіпсіз сумен қамтамасыз ету.

13. Қоқыс пен қалдық судан халықты кім құтқарады? Дәл қазір облыс аумағында 41 миллион тонна тұрмыстық және өндірістік қалдықтар жиналып қалып

ҚОҚЫС ПЕН ҚАЛДЫҚ СУДАН ХАЛЫҚТЫ
КІМ ҚҰТҚАРАДЫ?
ДӘЛ ҚАЗІР ОБЛЫС АУМАҒЫНДА 41 МИЛЛИОН ТОННА
ТҰРМЫСТЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ҚАЛДЫҚТАР ЖИНАЛЫП
ҚАЛЫПТЫ. ОНЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУДЕН ӨТКІЗУГЕ, БЕЛГІЛІ БІР
УАҚЫТТАН СОҢ ЖЕР АСТЫНА КӨМУГЕ ЕШКІМ НАЗАР
АУДАРЫП ЖАТҚАН ЖОҚ. СОНЫҢ САЛДАРЫНАН ЖАҢАҒЫ
ҚАРАУСЫЗ ҚАЛҒАН ҚАТТЫ ҚАЛДЫҚТАР КҮН ӨТКЕН
САЙЫН КӨБЕЙІП КЕЛЕДІ.

14. Қоршаған орта мәселелерімен шұғылданатын халықаралық ұйымдар

ҚОРШАҒАН ОРТА МӘСЕЛЕЛЕРІМЕН
ШҰҒЫЛДАНАТЫН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАР
ҚОРШАҒАН
ОРТА Ж ӨНІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ К -ТІ
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӨНІНДЕГІ ЖАХАНДЫ Қ ЖҮЙЕСІ
ҚОРШАҒАН ОРТА МЕН ДАМУ Ж ӨНІНДЕГІ ХА ЛЫҚАРА ЛЫҚ
ИНСТИТУТ
ҚОРШАҒАН
КОМИССИЯ
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӨНІНДЕГІ ХА ЛЫ ҚАРА ЛЫҚ ЖҮЙЕ
ОРТА МЕН ДАМУ Ж ӨНІНДЕГІ Б ҮКІЛ Д ҮНИЕЖҮЗІЛІК
БҰЛАРДАН БАСҚА ӘР ҚҰРЛЫҚ ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӨНІНДЕГІ А ЛУАН
Т Ү Р Л І Ғ Ы Л Ы М И З Е Р Т Т Е УЛ Е Р М Е К Е М Е Л Е Р, Ж Ү Й Е Л Е Р, К О М М И С И Я Л А Р
МЕН ИН-Т ТАР ҚҰРЫЛҒАН.
English     Русский Правила