Қазақстан республикасының экологиялық кодексі.
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттiк саясаттың негiздерi.
Қоршаған ортаның жай-күйiнiң ережелері.
Қорытынды.
Интернет беттерінен: Google.kz Yandex.kz
1.01M
Категория: ЭкологияЭкология

Қазақстан Республкасындары қоршаған ортаны қорғау женіндегі

1.

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Жалпы гигиена, экология және тағам гигиена кафедрасы

2.

Жоспар:
Кіріспе
Негізгі бөлім
1.Қазақстан Республкасының экологиялық кодексі
2.Қазақстан Республикасының “Нормативтік құқықтық
актілер” заңы
3.“Қоршаған табиғи ортаны қорғау” заңы
4.Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттiк
саясаттың негiздерi
5. Қоршаған ортаның жай-күйiнiң ережелері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

3. Қазақстан республикасының экологиялық кодексі.

Мемлекеттік экологиялық саясаттың
негізгі құралы деп экологиялық
заңдылықты айтамыз. Экологиялық
құқық- табиғат пен қоғамның бір
бірімен әрекеттесу сферасындағы
қарым қатынасты реттейтін құқықтық
нормалардың
жиынтығы.
Экологиялық құқық мәселелерін,
олардың
реттейтін
қоғамдық
қатынастарын үш бөлікке бөлуге
болады:

4.

Бірінші бөлімді табиғат қорғау құқығы
құрайды.
Мысалы:Қ.Р-ның “Қоршаған табиғи
ортаны қорғау” заңының нормаларын
жатқызамыз.
Екінші бөлімі табиғи ортаның
жеке
бөліктерін
реттейді.
Мысалы: Жер, оның қойнауы,
орман, су, жануарлар әлемі,
табиғи ресурстар құқығы.
Үшінші бөлімінде қоршаған ортаны
қорғау мәселелерімен байланысқан
қоғамдық
қатынастарды
қарастыратын құқықтың басқа
салаларының нормалары жатады.

5.

Қазақстан Республикасының “Нормативтік құқықтық
актілер” заңы.
Қазақстан Республикасының “Нормативтік құқықтық актілер” заңы
(24 наурыз 1998ж.) бойынша экологиялық құқықтық негізгі көздерінің
мынадай иерархиясы бар:
1) Қ.Р Конституциясы (1995 жыл 30 тамыз)
2) Конституцияға өзгерістер мен қосымшалар еңгізетін заңдар.
3) Қ.Р. Президентінің нормативтік үкімдері.
4) Маслехат пен әкімдердің нормативтік шешімдері.
5) Заңдық күші бар Қ.Р-ның кодекстері, заңдары.
6) Қ.Р.- ның орман кодексі (1993 жылы 23 январь)
7) Қ.Р. –ның су кодексі (1993 жылы 30 наурыз)
8) Қ.Р- ның үкімі заңдық күші бар “Жер туралы” (1995 жылы 22 желтоқсан)
9) Қ.Р –ның үкімі, заңдық күші бар “жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану туралы” (1996 жылы 27 январь)
10) Қ.Р президентінің үімі , заңдық күші бар “мұнай туралы”
(1995 жыл 28 маусым)

6.

Қоршаған табиғи ортаны қорғау.
Қазақстандағы тәуелсіздік жылдары
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз
етудің мүлде жаңа мемлекеттік жүйесінің
құрылуының
және
қалыптасуының,
Қазақстан Республикасының қоршаған
ортаны қорғау саласындағы атқарушы
органдардың жақсы ұйымдастырылған
және аумақтық таралған жүйесін қоршаған ортаны қорғау мен табиғат
пайдалануды басқарудың жылдары болды.
Бұл қоршаған ортаны қорғау және табиғи
ресурстарды
ұтымды
пайдалану
саласындағы
мемлекеттік
саясатты
қалыптастыруды
және
дәйекті
іске
асыруды
қамтамасыз
етті.

7. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттiк саясаттың негiздерi.

Қазақстан Республикасы Президентiнiң
1996
жылғы
30
сәуiрдегi
өкiмiмен
мақұлданған
экологиялық
қауiпсiздiк
тұжырымдамасына енгiзiлiп, онда өтпелi
кезеңнiң экологиялық басымдықтары, атап
айтқанда, жекешелендiрудiң экологиялық
проблемалары,
табиғат
қорғау
заңнамасының, мемлекеттiк бақылау және
сараптаманың,
табиғат
пайдаланудың
экономикалық тетiктерiнiң, қоршаған орта
мониторингiнiң жүйесiн құру қажеттiлiгiнiң
мәселелерi қарастырылған болатын.

8. Қоршаған ортаның жай-күйiнiң ережелері.

Бiрiншi кезең (2004 - 2007 жылдар) қоршаған ортаның ластану деңгейiн
төмендету және оны тұрақтандыру
жөнiндегi iс-қимыл жоспарын әзiрлеу.
Екiншi кезең (2008 - 2010 жылдар) қоршаған ортаның сапа көрсеткiштерiн
тұрақтандыру
және
табиғат
пайдалануға экологиялық талаптарды
жетiлдiру.
Yшiншi кезең (2011 - 2015 жылдар) - қоршаған ортаның
сапасын жақсарту және қоғамның экологиялық тұрақты
дамуының қолайлы деңгейiне қол жеткiзу.

9. Қорытынды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007
жылғы 5 маусымдағы
№457 қаулысымен
бекітілген
Қоршаған
ортаны
қорғау
саласындағы
жұмыстарды орындау және қызметтерді
көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау
кезінде қойылатын біліктілік талаптары
Табиғатты қорғауға қатысты жобалау, нормалау жөніндегі қызметті
лицензиялау кезінде жеке тұлғаға қойылатын біліктілік талаптары:
1)тиісті жоғары кәсіптік білімінің;
2)қоршаған ортаны қорғау саласында кемінде үш жыл практикалық
жұмыс тәжірибесінің;
3)аспаптармен
және
жабдықтармен
жарақтандырылған
аккредиттелген мамандандырылған зертхананың не көрсетілген
зертханалары бар ұйымдардың талдама жұмыстар.

10.

11. Интернет беттерінен: Google.kz Yandex.kz

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Акулов К.И. “Экология”
2. Буштуева К.А. “Основы экологии”
3. З.М. Молдахметова,А.М. Газалиев, С.Д. Фазылов “
4. Экология негіздері”, Қарағанды 2002ж
5. Кенесариев Ү.И., Жақашов Н.Ж.
Интернет беттерінен:
Google.kz
Yandex.kz
English     Русский Правила