Протимікробні заходи (об´єднують всі заходи профілактики та етіотропного лікування інфекційних хвороб) здійснюються:
Заходи асептики
Заходи асептики
Ступені дезінфекції
Методи стерилізації та дезінфекції
Механічні методи
Хімічні методи
Класифікація дезінфектантів
Антисептика
Види антисептики
Методи антисептики
Фізичні методи
Хімічні методи
Вимоги до антисептиків
Класифікація антисептиків за джерелом отримання
Біоорганічні сполуки та їх синтетичні аналоги
Основні механізми дії хімічних антисептиків на мікробні клітини
Класифікація антисептиків
Галоїди
Окислювачі
Альдегіди
Кислоти і луги
Феноли
Лікарські форми декаметоксину
Антисептичні матеріали
Види антисептичних матеріалів
7.03M
Категории: МедицинаМедицина ХимияХимия

Мікробіологічні основи асептики та антисептики. Антисептичні засоби і матеріали

1.

Мікробіологічні основи
асептики та
антисептики.
Антисептичні засоби і
матеріали.
МК
ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Кафедра мікробіології

2. Протимікробні заходи (об´єднують всі заходи профілактики та етіотропного лікування інфекційних хвороб) здійснюються:

• в зовнішньому середовищі
асептика
• в організмі людини
антисептика
хіміотерапія та
хіміопрофілактика

3.

Асептика – це комплекс
запобіжних заходів у
клінічній, мікробіологічній та
виробничій роботі,
спрямованих на
попередження занесення в
зону діяльності сторонніх
мікроорганізмів з тіла
людини, повітря, інструментів
або інших об’єктів
зовнішнього середовища та
розвитку небажаних процесів

4. Заходи асептики

механічне очищення
- хімічне очищення
- стерилізація
- дезінфекція
- герметизація
- ізоляція
-

5. Заходи асептики

Стерилізація – це
сукупність методів повного
видалення усіх життєвих
форм мікроорганізмів,
включаючи спори, з
об’єктів навколишнього
середовища

6.

Дезінфекція – це
сукупність методів для
пригнічення
життєдіяльності,
зменшення кількості
або знищення певних
груп мікроорганізмів на
об’єктах оточуючого
середовища

7. Ступені дезінфекції

• А – знешкодження аспорогенних
форм бактерій, мікоплазм,
рикетсій, найпростіших
• В – знешкодження грибів,
мікобактерій
• С – знищення збудників особливонебезпечних інфекцій
• D – знищення спор і цист
• D (0) – зниження кількості умовнопатогенних мікроорганізмів до
субінфекційних доз

8.

Розрізняють:
• профілактичну дезінфекцію –
використовують для
запобігання розповсюдження
інфекції без її виявлення
(вода, харчові продукти)
• вогнищеву дезінфекцію –
проводиться у вогнищі
інфекції

9. Методи стерилізації та дезінфекції

Фізичні методи
• Дія високих температур – механізм
дії полягає у здатності викликати
денатурацію органічних сполук (частіше
білків)
- Стерилізація сухим жаром -1600С - 1 год.
- Стерилізація вологою парою під тиском
(автоклав) – 1210С, тиск – 1 атм. – 20-30
хв.
- Стерилізація текучою парою - 80-900С 3
доби.

10.

Тіндалізація (50-600С, 1 год
– 5-6 діб.)
- Прожарювання
- Кип’ятіння (1000С, в
присутності карбонату
натрію – 30-40 хв.
- Пастеризація (повільне
нагрівання до 50-650С – 1030 хв.)
-

11.

Дія іонізуючого і неіонізуючого
випромінювання
- ультрафіолетове випромінювання
– сприяє окисленню
сульфгідрильних груп ферментів і
пошкоджує ДНК
- гама- і рентгенівське
випромінювання – сприяє утворенню
в клітині вільних радикалів, які
денатурують нуклеїнові кислоти і
білки
- лазерне випромінювання

12.

• Дія ультразвуку
деполяризує органели
клітини, сприяє утворенню
кавітаційних порожнин, в
яких денатурують білки за
рахунок миттєвого
місцевого нагрівання

13. Механічні методи

Фільтрування
• рідин – використовують
фільтри з різним діаметром пор
• повітря – використовують
системи приточно-витяжної
вентиляції (обмін повітря +
УФО або фільтри з
мікробоцидними речовинами

14. Хімічні методи

• Стериль’янти – речовини, які
при певній концентрації і
режимі обробки знешкоджують
вегетативні та спорові форми
мікроорганізмів
• Дезінфектанти – речовини
для обробки об”єктів
зовнішнього середовища

15. Класифікація дезінфектантів

• Герміциди – знешкоджують вегетативні
форми
• Спороциди – знешкоджують спори
бактерій і грибів
• Фунгіциди – знешкоджують гриби
• Віруліциди – знешкоджують віруси
• Бактерициди – знешкоджують бактерії
• Бактеріостатики – інгібують ріст бактерій
• Санатори – підтримують кількість
мікроорганізмів на одному рівні

16. Антисептика

комплекс лікувальнопрофілактичних заходів, які
направлені на
знешкодження
мікроорганізмів, здатних
викликати інфекційний
процес на цілій або
ушкодженій шкірі, слизових
оболонках, в ранах

17. Види антисептики

• профілактична антисептика –
сукупність методів зменшення
кількості або повного видалення
мікроорганізмів з шкіри, слизових,
ран з метою попередження
розвитку інфекційних ускладнень
• терапевтична антисептика –
сукупність методів, направлених на
лікування місцевих уражень і
попередження розвитку
генералізованої інфекції

18. Методи антисептики

Механічні методи
• Первинна хірургічна
обробка
• Вакуумна обробка рани
• Дренування ран

19. Фізичні методи

• Обробка ран
ультразвуком
• Використання СО2-лазера
для обробки ранових
поверхонь

20. Хімічні методи

•Антисептики – це хімічні
препарати протимікробної
дії, які використовуються
для терапевтичної та
профілактичної
антисептики шкіри,
слизових оболонок, ран,
порожнин

21. Вимоги до антисептиків

• Висока антимікробна активність;
• Нешкідливість для організму;
• Хороша розчинність в ліпідах;
• Збереження активності в
присутності патологічних та
фізіологічних субстратів;
• Відсутність антигенних
властивостей;
• Екологічна чистота та
економічність.

22. Класифікація антисептиків за джерелом отримання

• Антисептики отримані з хімічних
елементів та їх неорганічні похідні
(КМnO4, AgN03 та ін)
• Антисептики, отримані з
органічних сполук абіогенної
природи (органічні сполуки йоду,
саліцилова кислота, спирти,
альдегіди, барвники, поверхневоактивні речовини та ін.)

23. Біоорганічні сполуки та їх синтетичні аналоги

• Антибіотики антисептичного
призначення (мікроцид)
• Антисептики, рослинного
походження (хлорофіліпт,
екстракти та олії з часнику,
календули, евкаліпту тощо)
• Антисептики, тваринного
походження (ектерицид, лізоцим)

24. Основні механізми дії хімічних антисептиків на мікробні клітини

• Денатуруючий – денатурація
білків
• Окислювальний – окислення
ферментів
• Мембраноатакуючий –
підвищення проникності або
руйнування оболонок клітин
• Антиметаболітний

25. Класифікація антисептиків

Поверхнево-активні
речовини (детергенти) -
декаметоксин, хлоргексидину
біглюконат, катамін АБ, етоній,
декамін, меристоній,
бензалконіум-хлорид
Механізм дії: здатні зменшувати
поверхневий натяг на межі
розподілу двох фаз дифільності.
Вимивають фосфоліпіди із складу
ЦПМ і клітинної стінки,
порушують їх проникність.

26. Галоїди

• Похідні хлору - хлорамін,
гіпохлорид натрію, пантоцид,
хлоран, хлорантоїн, клорсепт –
Механізм дії: пошкоджують
сульфгідрильні групи білківферментів
• Похідні йоду – 5% спиртовий
розчин йоду, розчин Люголя,
йодинол, йодонат, йодопірон,
повідон-йод
• Механізм дії: галогенізують білки

27. Окислювачі

перекис водню, перманганат
калію, первомур
Механізм дії: окислюють
сульфгідрильні та
гідроксильні групи білків та
ліпідів

28. Альдегіди

формальдегід (формідрон,
лізоформ), глютаральдегід
(деконекс, хеліпур, сайдекс),
гексаметилентетраамін
(кальцекс), циміналь, цимізоль,
ципідол –
Мезанізм дії - коагуляція білків,
(алкілують аміногрупи,
сульгідрильні та карбоксильні
групи)

29. Кислоти і луги

борна, саліцилова, оцтова,
бензойна кислоти (консерванти),
надмурашина кислота,
надоцтова кислота (дезоксон,
вофастеріл, перстеріл)
Механізм дії - коагуляція білків.

30. Феноли

карболова кислота,
гексахлорофен, резорцин,
ваготіл, триклозан,
триклокарбан –
Механізм дії - денатурація
білків

31.

Похідні важких металів
• Похідні ртуті – сулема, мертіолят,
діоцид
• Похідні срібла – срібла нітрат,
протаргол, коларгол
• Механізм дії: Осаджують
(коагулюють) білки та інші
органічні сполуки у вигляді
альбумінатів

32.

Барвники
діамантовий зелений,
метиленовий синій, етакридіну
лактат (ріванол) Механізм дії: денатурація білків
Спирти
етиловий, пропиловий та
ізопропиловий
Механізм дії: зневоднюють
мікробні клітини, вимивають
ліпіди із оболонок клітин,
денатурують білки

33. Лікарські форми декаметоксину

• Декасан (0,02%) ізотонований
розчин для лікування гнійних ран,
хронічних бронхітів і т.д.
• Палісан (0,01%) використовують
для лікування перитонітів і інфікованих
ран
• Горостен (0,025%) (гігієнічний
антисептик) – розчин для гігієнічної
дезінфекції шкіри
• Палісепт (0,05%) – мазь для
лікування гнійничкових уражень шкіри
і гнійних ран

34.

• Антифунгін (0,1%) – розчин
для лікування грибкових уражень
шкіри
• Амосепт (0,5%)
плівкоутворюючий препарат для
знезараження шкіри рук хірургів і
обробки мікротравм
• Асперсепт (0,02%) – присипка
для профілактики та лікування
запальних уражень шкіри
• Аурісан, Отосан (0,05%) вушні
краплі для лікування отитів

35.

• Офтадек (0,02%) очні краплі
для лікування запальних
офтальмологічних захворювань
• Септефріл (0,025%) таблетки
для санації ротової порожнини)
• Ріносепт (0,02%) краплі в ніс
для лікування гострих і хронічних
ринітів
• Десептол (0,125%) супозиторії
для лікування запальних
гінекологічних захворювань

36. Антисептичні матеріали

матеріали медичного та іншого
призначення, оброблені
стійкими антисептиками
(імобілізовані антисептики)

37. Види антисептичних матеріалів

• текстильні волокнисті матеріали
• шовний матеріал (дексон, вікрил,
окцелон)
• перев”язувальний матеріал
• антимікробні покриття (клеї,
фарби, антимікробні плівки,
гідрогелевий перев”язувальний
матеріал
English     Русский Правила