Тема: Окисно-відновні реакції, процеси окиснення і відновлення, окисники і відновники.
Мета:
Пригадаємо!
Усі хімічні реакції за зміною ступенів окиснення поділяються на 2 групи:
Які реакції називаються окисно-відновними?
Алгоритм складання окисно – відновних реакцій
Знайдіть в підручнику с. 87 - 88 Н.М. Буринська. Хімія 9 кл визначення:
Схема взаємозв’язку змін ступенів окиснення з процесами окиснення і відновлення Відновлення – ступінь окиснення зменшується (+℮) -4, -3, -2, -
Прогнозування окисно-відновних властивостей сполук.
Приклад 1 до схеми 2   Cl -1, 0, +1, +3, +5, +7   лише і окисник, і лише окисник відновник відновник (найвищий СО) (найнижчий СО)   Приклад 2 до схеми 2   S -2,
Закріпи свої знання!
Установіть відповідність між схемою перетворення та кількістю електронів, відданих або приєднаних атомами, вкажіть окисник і відновник, п
Творче завдання
Домашнє завдання:
1.76M
Категория: ХимияХимия

Окисно-відновні реакції, процеси окиснення і відновлення, окисники і відновники

1. Тема: Окисно-відновні реакції, процеси окиснення і відновлення, окисники і відновники.

2.

Кросворд на тему «Типи хімічних реакцій»
6
7
1
8
2
3
9
4
5
5.
Хімічні
реакції,
під
час
яких
дві
складні
4. Тип
реакції,
що відбувається
між
1.По
Реакції,
за яких
однієї
складної
речовини
2.
Речовина,
що зутворюється
в результаті
горизонталі:
По
вертикалі:
речовини
обмінюються
своїми
складовими
3
.
Одна
із
умов
протікання
реакції
обміну
металом
і
кислотою.
утворюється
кілька
більш
простих.
Речовина,
утворення
якої
є
однією
з умов
9.6.
Речовина,
що
складається
з
атомів
одного
реакції сполучення.
частинами,
утворюючи
двіз нові
речовини.
Речовини,
що
вступають
в
реакцію
.
8. 1.
Хімічні
реакції,
за
яких
двох
або
кількох
протікання
реакції
обміну
до
кінця.
хімічного
елемента.
7. Реакція між основою і кислотою.
речовин утворюється одна складна.

3. Мета:

розглянути класифікацію реакцій за зміною
ступенів окиснення;
познайомитися з окисно-відновними
реакціями, процесами окиснення і
відновлення;
навчитися прогнозувати окисно-відновні
властивості речовин.

4. Пригадаємо!

5.

Що називається ступенем окиснення?
Ступінь окиснення – це умовний заряд атома в
речовині, який виник би на атомі за умови, що
спільні електронні пари повністю змістилися б
до більш електронегативного елемента.
Які значення має ступінь окиснення?
Додатне, від'ємне, нульове.
Як визначається ступінь окиснення? Визначте
ступінь окиснення елементів у речовинах:
N2,
NaCl,
H2SO4.

6. Усі хімічні реакції за зміною ступенів окиснення поділяються на 2 групи:

Хімічні реакції
Окисно-відновні
(реакції, що відбуваються із зміною
ступенів окиснення елементів, які
входять до складу реагуючих речовин)
0
0
+4 -2
С + О2 → СО2
•Деякі реакції сполучення;
•Деякі реакції розкладу;
•Реакції заміщення.
Реакції, що відбуваються без
зміни ступенів окиснення
+ -
+ -2 +
+
-
+ -2
HCl + NaOH → NaCl + H2O
•Деякі реакції сполучення;
•Деякі реакції розкладу;
•Реакції обміну.

7. Які реакції називаються окисно-відновними?

Які реакції називаються окисновідновними?
Окисно-відновні реакції - реакції, що
відбуваються із зміною ступенів
окиснення елементів, які входять до
складу реагуючих речовин.

8. Алгоритм складання окисно – відновних реакцій

1. Розставляємо ступені окиснення елементів.
2. Визначаємо елементи, що змінили ступені
окиснення.
3. Виписуємо ці елементи.
4. Визначаємо зміну кількості електронів за
ступенем окиснення елементів.
5. Складаємо електронний баланс.
6. Проставляємо коефіцієнти в рівнянні реакції.
7. Визначаємо окисник і відновник, процеси
окиснення та відновлення.

9. Знайдіть в підручнику с. 87 - 88 Н.М. Буринська. Хімія 9 кл визначення:

Відновники
Відновники – атоми, молекули або йони,
що віддають електрони.
Окисники
- атоми, молекули або йони,
Окисники
що приєднують електрони.
Відновлення
Відновлення – процес приєднання
електронів.
Окиснення
Окиснення
- процес віддавання
електронів.
Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8
Кіровоградська обл.

10. Схема взаємозв’язку змін ступенів окиснення з процесами окиснення і відновлення Відновлення – ступінь окиснення зменшується (+℮) -4, -3, -2, -

Схема взаємозв’язку змін ступенів
окиснення з процесами окиснення і
відновлення
Відновлення – ступінь окиснення зменшується (+℮)
-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
Окиснення – ступінь окиснення збільшується (-℮)
Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8
Кіровоградська обл.

11. Прогнозування окисно-відновних властивостей сполук.

Жукова О.В. Новоукраїнська ЗШ №8
Кіровоградська обл.

12. Приклад 1 до схеми 2   Cl -1, 0, +1, +3, +5, +7   лише і окисник, і лише окисник відновник відновник (найвищий СО) (найнижчий СО)   Приклад 2 до схеми 2   S -2,

Приклад 1 до схеми 2
Cl
-1,
0,
+1,
+3,
+5,
лише
і окисник, і
відновник
відновник
(найнижчий СО)
+7
лише окисник
(найвищий СО)
Приклад 2 до схеми 2
S
-2,
0,
+2,
лише
і окисник, і
відновник
відновник
(найнижчий СО)
+4,
+6
лише окисник
(найвищий СО)

13. Закріпи свої знання!

14.

Спрогнозуйте окисно-відновні властивості нижче
наведених сполук і розподіліть їх у таблиці
N2, CO2, O2, N2O5, NH3, H2SO4конц., SO2, H2S, H2SO3, Zn.
Тільки окисник
Тільки
відновник
І окисник,
і відновник

15. Установіть відповідність між схемою перетворення та кількістю електронів, відданих або приєднаних атомами, вкажіть окисник і відновник, п

Установіть відповідність між схемою перетворення
та кількістю електронів, відданих або приєднаних
атомами, вкажіть окисник і відновник, процеси
окиснення та відновлення.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Р0 → Р─3 ;
S┼6 → S─2 ;
Fe┼2 → Fe┼ 3;
Cl20 → 2Cl─;
N2 → 2N┼2
1.+ 4е─
2. ─4е─
3.+ 8е─
4. + 3е─
5. + 2е─
6. ─1е─
А
Б
В
Г
Д

16. Творче завдання

Вкажіть, як називається вказаний
процес і скільки електронів бере в
ньому участь
2О─2 → О2,
Напишіть кілька рівнянь реакцій, в
яких може відбуватися даний
процес.

17. Домашнє завдання:

• § 14 (с. 86-88) Хімія 9 кл Н.М. Буринська
• Впр. 6 с. 91
English     Русский Правила