Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів.
МЕТА УРОКУ:
Корозія − це явище руйнування металів унаслідок хімічних реакцій з речовинами навколишнього середовища
Девіз уроку:
Пригадаємо!
Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу.
Алгоритм складання окисно – відновних реакцій методом електронного балансу
Закріпи свої знання!
Доберіть коефіцієнти у схемах окисно – відновних реакцій методом електронного балансу, вкажіть окисник і відновник, процеси
Значення окисно-відновних реакцій
Значення окисно-відновних реакцій в біосистемах
Фотосинтез
Окисно-відновні реакції в природі
Окисно-відновні реакції в природі
Виверження вулкану — це ОВР
Окисно-відновні реакції в хімічних виробництвах
Окисно-відновні реакції в побуті
Чи досягнуто мети уроку?
Домашнє завдання
6.76M
Категория: ХимияХимия

Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів

1. Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів.

Тема уроку:
Окисно-відновні реакції,
їхнє значення. Складання
найпростіших окисновідновних реакцій,
добір коефіцієнтів.
L/O/G/O
Кошова Світлана Іванівна, вчитель хімії
Шполянської загальноосвітньої школи
I-III ступенів №5

2. МЕТА УРОКУ:

• визначити місце окисно-відновних реакцій
серед основних типів хімічних реакцій;
• визначати і застосовувати такі поняття:
«ступінь окиснення», «окисник», «відновник»,
«окиснення», «відновлення», «електронний
баланс»;
• навчитися складати рівняння окисно-відновні
реакцій та розставляти коефіцієнти методом
електронного балансу;
• з'ясувати значення окисно-відновних реакцій
в природі та житті людини

3.

4. Корозія − це явище руйнування металів унаслідок хімічних реакцій з речовинами навколишнього середовища

5. Девіз уроку:

Навколишній світ – хімічна
лабораторія, в якій
щосекундно відбуваються
окисно-відновні реакції.

6. Пригадаємо!

7.

Дайте відповіді на запитання:
Що ми називаємо хімічними реакціями?
За якими ознаками класифікують хімічні
реакції?
Дайте визначення ступеня окиснення.
Які значення має ступінь окиснення?
Як визначається ступінь окиснення?
Визначте ступінь окиснення елементів у
речовинах:
N2,
NaCl,
H2SO4.

8.

Окисно-відновні реакції реакції, що відбуваються із
зміною ступенів окиснення
атомів, які входять до складу
реагуючих речовин.

9.

Відновник підвищує
ступінь окиснення, -е,
процес окиснення
Окисник знижує
ступінь окиснення, +е,
процес відновлення

10. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу.

11. Алгоритм складання окисно – відновних реакцій методом електронного балансу

1. Записати схему хімічної реакції.
2. Визначити і записати ступені окиснення атомів у лівій і
правій частинах складеної схеми, підкреслити символи
елементів, що змінили ступені окиснення.
3. Виписати елементи, що змінюють ступені окиснення.
4. Скласти електронні рівняння, визначаючи число відданих і
прийнятих електронів.
5. Зрівняти число відданих і прийнятих електронів,
підібравши найменше спільне кратне й додаткові
множники.
6. Отримані числа є коефіціентами в рівнянні реакції перед
формулами речовин, що містять елементи, які змінили
свої ступені окиснення.
7. Всі інші коефіціенти отримуємо простим підбором.
8. Визначаємо окисник і відновник, процеси окиснення та
відновлення.

12.

Корисні поради
• Знайдені методом електронного
балансу коефіцієнти є остаточними.
Змінювати їх не можна!
• Коефіцієнти з балансу спочатку
запишіть у тій частині рівняння, де
міститься більше сполук.
• В складних рівняннях коефіцієнти для
Оксигену добирай в останню чергу.

13. Закріпи свої знання!

14. Доберіть коефіцієнти у схемах окисно – відновних реакцій методом електронного балансу, вкажіть окисник і відновник, процеси

окиснення та відновлення.
1. Na + H2O → NaOH + H2
2. P + O2 → P2O5
3. H2S + O2→ SO2 + H2O
4. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 +H2O

15. Значення окисно-відновних реакцій

Значення окисновідновних реакцій

16. Значення окисно-відновних реакцій в біосистемах

Дихання
Обмін
речовин і
енергії
Травлення

17. Фотосинтез

CO2 + 6H2O
C6H12O6 + 6O2

18. Окисно-відновні реакції в природі

Завдяки окисно-відновним процесам
на ранніх стадіях існування нашої
планети утворилися гірські породи і
мінерали

19. Окисно-відновні реакції в природі

Грозові розряди
Під час грози відбувається
зв'язування атмосферного
азоту. Це ОВР.
N2 + O2
NO
NO + O2
NO2

20. Виверження вулкану — це ОВР

Цей природний катаклізм
супроводжується низкою
окисно-відновних реакцій:
H2S + O2
SO2 + H2O
Н2S + SO2
H2SO4 + S

21. Окисно-відновні реакції в хімічних виробництвах

Виробництво
Виготовлення
кисломолочних
продуктів

22. Окисно-відновні реакції в побуті

Окисно-відновні реакції в
Почорніння срібнихпобуті
Ржавіння металів
виробів
Хімічна завивка волосся
Відбілювання і дезінфекція

23.

Процеси горіння

24. Чи досягнуто мети уроку?

• визначити місце окисно-відновних реакцій серед
основних типів хімічних реакцій;
• визначати і застосовувати такі поняття: «ступінь
окиснення», «окисник», «відновник»,
«окиснення», «відновлення», «електронний
баланс»;
• навчитися складати рівняння окисно-відновні
реакцій та розставляти коефіцієнти методом
електронного балансу;
• з'ясувати значення окисно-відновних реакцій в
природі та житті людини

25. Домашнє завдання

• § 16 Хімія 9 кл О.Г. Ярошенко
• Впр.3,4 с. 92 (всім обов’язково)
• Впр 5 с. 93 (за бажанням)
English     Русский Правила